Údaje společnosti

Poskytovatel webových stránek:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
Irsko

Directors: Dermot Clarke, Killian Pattwell a Andrea Finnegan
DIČ: IE9827384L
Obchodní registrační číslo: (Kancelář pro registraci irských společností) IE 511825

Kontaktuj nás:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.cz/help/contact_us

Smluvní strana pro platební služby zaměřená na uživatele s trvalým pobytem nebo sídlem podnikání ve Velké Británii, Švýcarsku a Rusku:

Airbnb Payments UK Ltd.
100 New Bridge Street
Londýn
EC4V 6JA
Velká Británie

Číslo společnosti: 09392688
Ředitelé: Divya Bhardwaj, Michael Liberatore a David Bernstein

Airbnb Payments UK Limited je autorizován a regulován úřadem finanční správy (Financial Conduct Authority) jako instituce elektronických peněz s referenčním číslem 900596.

Smluvní strana pro platební služby pro uživatele s trvalým pobytem nebo sídlem podnikání v Evropském hospodářském prostoru:

Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Lucembursko

Číslo společnosti: B230618
Ředitelé: Thomas Belousek, David Bernstein, Bart Rubin a Sam Shrauger

Společnost Airbnb Payments Luxembourg S.A. je schválena a regulována Komisí pro finanční dohled (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) pod referenčním číslem Z21.

Internetovou platformu Evropské komise pro řešení sporů najdeš zde: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Upozorňujeme, že Airbnb není za účelem řešení sporů se spotřebiteli vázáno ani povinno využívat subjekt pro alternativní řešení sporů.