Získej příjem pronájmem svých prostor bez veškeré námahy
Nyní ti může místní hostitel pomoci s povinnostmi spojenými s tvojí nabídkou ubytování na Airbnb, a ty si tak můžeš něco přivydělat.
Hostitel může pomoct se vším
Tvůj hostitel se může postarat o logistiku, zatímco budeš mimo město nebo příliš zaneprázdněn/a hostit.
Místní hostitelé, místní znalosti
Hostitelé mohou hostům poradit, které místní obchody si užijí nejvíce.
Obeznámen s Airbnb
Budeš pracovat s hostiteli, kteří vědí jak být na Airbnb úspěšní a kteří chápou, co hosté na cestách potřebují.
Poblíž pro naléhavé případy
Místní hostitel ti v případě potřeby umožní hostům rychle pomoct.
Prokazatelná pohostinnost
Každý hostitel přistupuje k hostitelství po svém a inspiruje svou oddaností, zkušeností a kreativitou.

Podívej se, kolik by sis mohl/a vydělat

Poplatky pro spoluhostitele se obvykle pohybují mezi 10 %–20 % z výdělku za rezervaci. Zjisti, kolik by sis díky nim mohl/a vydělat.

Testimonial
Shou
Shou
Spoluhostitelství umožňuje lepší dostupnost naší nabídky ubytování a zvyšuje počet rezervací za měsíc.
Shou

Tvůj domov, jeho/její pohostinnost

Airbnb je vybudováno na důvěře

Hostitelská záruka 1 000 000 USD
Hostitelská záruka chrání tvůj domov a tvůj majetek před náhodným poškozením. Každý hostitel s nabídkou na Airbnb má nárok na krytí, bez nákladů navíc. Není potřeba se registrovat.
Pojistné krytí hostitele
Pojistné krytí hostitelů je navrženo tak, aby tě ochránilo před odpovědností v případě, že se tvůj host zraní nebo způsobí škodu na majetku. Toto pojištění je automatickou součástí tvého účtu na Airbnb.
Vzájemná hodnocení
Jak hosté, tak hostitelé mají profil s fotkou. Po ukončení pobytu bude mít každý šanci napsat hodnocení. Hodnocení vede hosty ke zodpovědnosti za své chování k hostitelům a jejich domovům.
Airbnb je vybudováno na důvěře
Hostitelská záruka 1 000 000 USD ·  Pojistné krytí hostitele ·  Vzájemná hodnocení
Chceš si vydělávat peníze hostitelstvím ve svém okolí?