Sounáležitost je v našem jádru

Sounáležitost nemůže existovat bez různorodosti a začlenění. Abychom vytvořili svět, ve kterém se lidé mohou cítit jako doma, ať už jsou kdekoliv, musíme vytvořit pracovní prostředí, kde se všichni budou cítit vítáni, a kde budou všechny hlasy vyslyšeny.

Gender zaměstnanců Airbnb globálně

Gender zaměstnanců Airbnb globálně

2018

2017


Gender zaměstnanců Airbnb v USA

Gender zaměstnanců Airbnb v USA

2018

2017


Rasa a etnická příslušnost zaměstnanců Airbnb v USA

Rasa a etnická příslušnost zaměstnanců Airbnb v USA

Vedení je definováno jako osoba úrovně 11 nebo vyšší, která má alespoň jednoho přímého nadřízeného, jenž není zaměstnancem na částečný úvazek, smluvním dodavatelem ani stážistou.** Odborník je definován jako člen technického, produktového, designového, datového (analytického) nebo IT týmu. Netýká se výkonných asistentů ani koordinátorů týmů.** Technický tým zahrnuje všechny členy v rámci naší technické struktury. Netýká se výkonných asistentů ani koordinátorů týmů.**

Able@

Able@ je skupina pro zaměstnance s měnícími se (ne)schopnosti viditelnými, neviditelnými a všechno mezi tím, stejně jako naši spojenci. Able@ je vytvořen k pozvednutí a posílení členů a zároveň usilujeme o podporu pro zvýšení povědomí a zlepšení ubytování pro naše specifické potřeby.

AirPride@

Také díky AirPride@ vytváří Airbnb úžasné pracovní prostředí pro lidi z LGBTQ (lesbická, gay, bisexuální, transgender, queer) komunity. Plánujeme společenské události, dobrovolnické akce zaměřené na LGBTQ a neustále vzděláváme naše zaměstnance prostřednictvím akcí, jako je Pride a interní vzdělávací diskuse.

Asians@

Asians@ je kolektiv lidí a kulturních skupin Asijského a Tichomořského ostrova (API), který poskytuje prostor pro podporu a obranu. Usilujeme o to, aby měli všichni členové v Airbnb pocit sounáležitosti, a to jak v rámci firmy, tak i v našem globálním společenství hostitelů a hostů.

Black@

Black@ se snaží zajistit, aby měli všichni členové v Airbnb pocit sounáležitosti. Černým zaměstnancům a jejich spojencům poskytujeme bezpečné místo pro setkávání a diskusi o rasové a etnické rozmanitosti při náboru a udržení zaměstnanců a o komunitním úsilí v Airbnb.

Foreignairs@

Foreignairs@ oslavuje různorodou historii zaměstnanců Airbnb. V naší komunitě zaměstnanců vítáme přistěhovalce i místní obyvatele, aby se spojili a sdíleli zkušenosti, zdroje a skutečně globální pohledy na to, jak se cítit jako doma- kdekoliv.

Juntos@

Juntos Podemos! Společně můžeme! Juntos@ oslavuje podobnosti a odlišnosti, které nám naše kultura nabízí. Prostřednictvím dobrovolnických akcí, slavností, přednášek a aktivní pomoci v terénu se snažíme vzdělávat, povznést a podporovat naše Latinx komunity (lidé latinskoamerického původu).

Natives@

Skupina Natives@ byla vytvořena s cílem dát silný hlas všem původním obyvatelům, severoamerickým Indiánům, Indiánům žijících v Kanadě, Inuitům a Aboridžincům v komunitě Airbnb. Naše kultury držíme naživu podporou informovanosti a vzájemné oslavě a povzbuzením pocitu hrdosti všech, kteří sdílejí toto dědictví.

Nerdettes@

Nerdettes@ je pro ženy v technických oborech, v oblasti datové vědy a ITX! Pořádáme pravidelná setkání, abychom se podělili o své zkušenosti a navzájem se podpořili při odstraňování překážek, které nám brání v rozkvětu. Pojď s námi na náš pravidelný oběd, který pořádáme každý měsíc a představ se komunitě!

Parents@

Parents@ je podpůrná skupina pro zaměstnance s dětmi, věnovaná pěstování kultury, která je zdravá pro rodiče a jejich rodiny. Sdílíme prostředky pro péči o děti, vzdělávání, výchovu, cestování s dětmi, návrat po dětech do práce a další.

Tribe@

Tribe@ začal jako skupina pro kohokoliv, kdo se v Airbnb zajímá o židovský život a kulturu a rozšířila se, aby se stala východiskem pro všechny, kteří se chtějí v komunitě zaměstnanců Airbnb podělit o svou náboženskou a etnickou kulturu. Setkáváme se, abychom se podělili o zdroje a zkušeností a oslavili významné události a úspěchy!

Veterans@

Veterans@ oslavují přispění a oběti veteránů ozbrojených sil. Podporujeme kauzy veteránů jak interně, tak i v celosvětové komunitě, včetně náboru veteránů k Airbnb a podpory pro rodiny vojáků a zdravotně postižených / zraněných členů ve službě a veteránů.

Women@

Skupina The Women@ Airfinity je bezpečné místo pro všechny ženy v Airbnb a těch, kteří je podporují. Naším cílem je udržovat otevřenou komunitu k diskusi o výzvách, jimž čelí ženy v oblasti technologií, příležitostech pro mentorství a podpoře vedení v Airbnb.