Přeskočit na obsah
kurz wellness

180장의 상징카드로 나를 찾는 진짜여행 - 수지에니어그램

180장의 상징카드로 나를 찾는 진짜여행 - 수지에니어그램

Duration:4 hodiny celkem
Includes:Jídlo
Languages:Jazyky: korejština

O tvém hostiteli

안녕하세요? 수지에니어그램 제주센터 장광호입니다. 누구나 길을 잃고 헤매는 시기를 한번쯤 보냅니다. 저 또한 오랜 방황의 시간을 보낸적이 있는데, 그때 우연히 '수지에니어그램'을 접하고 한결 단단해진 마음으로 삶을 살아갈 수 있게 되었습니다. 열심히 공부한 결과, 저는 현재 수지에니어그램 제주센터장으로 활동하게 되었는데요, 저 처럼 길을 잃고 표류하는 많은 분들을 위해 열심히 정진하고 있습니다. 자신을 깊이있게 이해하고, 진정한 자신의 본질을 찾는 소중한 시간이 되었으면 좋겠습니다.
Kwangho
Kwangho
Kwangho
Kwangho

Co budeme dělat

● 직관의 인간학 - 에니어그램 기원전 2500여 년 전부터 유래된 것으로 알려진 에니어그램은 '9개의 점'이란 뜻으로, 인간을 9가지의 유형으로 구분하며, 그 유형들간의 복잡한 연관성을 밝힌 기하학적 도형을 말합니다. 원래 고대수도자들 사이에서 비밀스레 구전되어 온 지도자 육성프로그램이었는데, 이후 현대 심리학과 결합하면서, 인간을 이해하고 성장시키는 강력한 도구로 활용되고 있습니다. 따라서, 에니어그램은 인류가 인류를 관찰하고 이해해 온 인간에 대한 지혜의 결산물이자, 직관의 인간학이라고 할 수 있습니다. ● 마음을 시각화하다 - 수지에니어그램 수지에니어그램은 조현순(세례명 수지)에 의해 개발된 에니어그램의 새로운 검사 기법이자 교육프로그램(특허등록)입니다. 문답식 체크리스트를 이용한…

Co dalšího bys měl/a vědět

프로그램은 보통 pm 2시~6시 혹은 pm 6시~10시에 진행됩니다. 프로그램 참여 전에 미리 식사를 마치고, 10분정도 전에 도착해주세요. 시작시간을 맞추기 어려우시면 얼마든지 조율 가능합니다. 편하게 문의, 연락주세요.

Co zajistím

Snacks
커피, 차, 간식 프로그램 진행 중 간단한 간식이 제공됩니다.

Kde budeš

수지에니어그램 제주센터는 '달에물들다 힐링앤스테이 Jeju'를 겸하고 있습니다. 힐링프로그램인 수지에니어그램과 함께, 제주에서 즐겁고 편안한 여행을 경험할 수 있도록 노력하고 있습니다. 수지에니어그램 프로그램과 함께, 숙박예약도 가능하시니 '숙소'페이지에서 '달에물들다'를 검색해주세요. 달에물들다 힐링앤스테이 공식블로그 http://dalmul.com 공식홈페이지 https://dalmul.modoo.at/

Měj na paměti následující

Storno podmínky

Každý zážitek je možné zrušit do 24 hodin od jeho zakoupení, a získat tak finanční náhradu v plné výši.

Zásady komunikace

Komunikuj vždy přes Airbnb. Z důvodu zabezpečení platby nikdy nepřeváděj peníze ani nekomunikuj mimo webové stránky či aplikaci Airbnb.

Požadavky na hosty

Zúčastnit se může až 4 hosté/hostů ve věku 18 a více let.

Další tipy

프로그램은 보통 pm 2시~6시 혹은 pm 6시~10시에 진행됩니다. 프로그램 참여 전에 미리 식사를 마치고, 10분정도 전에 도착해주세요. 시작시간을 맞추기 어려우시면 얼마든지 조율 가능합니다. 편하게 문의, 연락주세요.

Podobné zážitky

Kwangho
kurz wellness
180장의 상징카드로 나를 찾는 진짜여행 - 수지에니어그램
Nový zážitek
1 977 Kč za osobu
Nový zážitek
1 977 Kč za osobu