lekce hudby

Gagnam St. Gayageum Experience

Gagnam St. Gayageum Experience

Duration:1 hodina celkem
Includes:Jídlo, 1 lístek a Vybavení
Languages:Všechny jazyky vítány
Každý nový zážitek splňuje vysoké standardy kvality Airbnb.

O tvém hostiteli

한국을 대표하는 전통악기 가야금을 전공하고 예술활동을 하고 있는 연주자입니다. 주상하이 한국문화원 파견 국악강사 근무 경험이 있으며 다양한 문화를 경험하고 새로운 가야금 교수법 연구에 관심이 많습니다.
UNi
UNi
UNi
UNi

Co budeme dělat

한국전통 현악기 가야금을 30분간 체험하면서 간단한 곡을 익힐 수 있습니다. 또 한복 체험을 동시에 하여 멋진 사진과 영상을 남길 수 있습니다. 곡은 셋 중 한 곡을 골라서 배웁니다. 1)Old MacDonald had a farm 2)월량대표아적심 3)비행기 여성 허리치마, 남성 쾌자 준비 폴라로이드 1매 아이폰 동영상

Co dalšího bys měl/a vědět

강아지 털 알레르기가 있다면 이용불가(실외 테러스 반려견 있음)

Co zajistím

Snacks
레슨 시작전 티타임을 통해 레슨전 게스트의 전반전 음악이해도를 파악하고 보다 전문적으로 교습함
Tickets
C코스:공연관람비용 포함
Equipment
체험 가야금, 프리사이즈 한복,폴라로이드사진 1인1매(기본)

Co si vzít

편한 복장(청바지,짧은치마X)
UNi
lekce hudby
Nový zážitek
1 002 Kč za osobu
Nový zážitek
1 002 Kč za osobu