Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Právní termíny

Smluvní podmínky Programu doporučování hostitelů – doporučující hostitel

Tento článek byl automaticky přeložen.

UPOZORŇUJEME, ŽE NA TVOJI ÚČAST V PROGRAMU DOPORUČOVÁNÍ HOSTITELŮ A TVÉ POUŽÍVÁNÍ DOPORUČUJÍCÍ PALUBOVKU HOSTITELE A DALŠÍ NÁSTROJE A WEBOVÉ STRÁNKY POSKYTOVANÉ AIRBNB SE VZTAHUJÍ NA TVÉ ÚČAST V PROGRAMU DOPORUČOVÁNÍ HOSTITELŮ A DALŠÍCH NÁSTROJŮ A WEBOVÝCH STRÁNEK POSKYTOVANÝCH AIRBNB. TYTO PODMÍNKY PROGRAMU (DÁLE JEN „PODMÍNKY“) DOPLŇUJÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY AIRBNB A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. NEŽ ODSOUHLASÍŠ TYTO DODATEČNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, PROJDI SI PROSÍM OBCHODNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ AIRBNB.

Popis programu

Program doporučování hostitelů Airbnb (dále jen „Program“) umožňuje vybraným, pozvaným, oprávněným členům vydělávat (viz sekce Platby níže) tím, že Airbnb doporučí nové hostitele (dále jen „Doporučení hostitelé“), kteří vytvářejí nabídky nebo poprvé aktivují stávající nabídky a úspěšně dokončí rezervace. „Dokončená rezervace“ je rezervace, která je přijata doporučeným hostitelem a zaplacena hostem, a která není zrušena hostem ani doporučeným hostitelem, ani před nebo po plánovaném příjezdu.

Doporučení hostitelé budou přiřazeni k pozvánce Doporučujícího hostitele. Doporučující hostitelé mohou získat platbu pouze za prvních 25 Doporučených hostitelů (tj. za prvních 25 hostitelů, které doporučí v rámci tohoto Programu), kteří dokončí první rezervaci v souladu s těmito podmínkami.

Aby ses mohl/a zúčastnit, musí doporučující hostitelé souhlasit s těmito podmínkami. Program nesmí být kombinován s jinými doporučujícími programy nebo pobídkami Airbnb. Účastí v programu ti propadá možnost získat propagační kupóny (dále jen „cestovní kredity“) prostřednictvím jiných programů doporučení Airbnb pro doporučené hostitele. Když doporučíš hostitele, hostitel uvidí tvoji nabídku a profil na domovské stránce tvého doporučujícího odkazu.

Používání palubovky

Souhlasíš, že nebudeš používat Palubovku doporučujícího hostitele (dále jen „Palubovku“) k žádným jiným účelům, než je sledování tvého vlastního pokroku a pokroku ostatních ve tvé zeměpisné oblasti. Budeš respektovat soukromí ostatních a budeš dodržovat platné zákony.

Tvá doporučení

Souhlasíš s tím, že (i) budeš vynakládat maximální úsilí k doporučením Doporučených hostitelů k vytváření a aktivaci nabídek; a (ii) budeš doporučovat hostitele o tom, jak používat platformu Airbnb, včetně toho, jak přijímat rezervace přes platformu Airbnb, tím, že jim ukážeš zdroje na airbnb.com. Nesmí se zastupovat jako zaměstnanec, zprostředkovatel nebo zástupce, ani být oprávněn/a společnost zavazovat. Nesmíš vytvářet materiály (včetně vizitek, webových stránek nebo e-mailových adres) se značkou společnosti nebo které by naznačovaly jakýkoliv vztah mezi tebou a Airbnb. Nicméně musíš uvést, že jsi doporučující hostitel, který nabádá hostitele, aby si nabídku na Airbnb zadali.

Sdílení doporučujících odkazů

Doporučení by měla být použita pouze pro osobní a nekomerční účely a měla by být sdílena pouze s osobními kontakty, které tyto pozvánky ocení. Doporučující odkazy by neměly být zveřejňovány ani distribuovány tam, kde není důvod se domnívat, že všichni nebo většina příjemců jsou osobní přátelé (jako jsou webové stránky se kupóny, Reddit nebo Wikipedia).

Souhlasíš a prohlašuješ, že budeš používat metody a techniky doporučování, které lidé ocení a které jsou legální. Měl/a bys kontaktovat pouze lidi, kteří ti dali souhlas s kontaktováním, a neměl/a bys žádat potenciální hostitele, kteří žijí v budovách, kde jsou krátkodobé pronájmy zakázány zákonem, jako je například budovy s podporou vlády. Souhlasíš a prohlašuješ, že budeš vždy respektovat soukromí ostatních (tzn. že nebudeš spamovat), že budeš upřímný/á, otevřený/á a transparentní/á o tom, kdo jsi a co nabízíš (tzn. že nebudeš zavádět). Nezapomeň upozornit své přátele a ostatní, koho pozveš na Airbnb, aby si prošli zákony, které se na ně mohou vztahovat, a abys je poučil/a o tom, co to znamená být zodpovědným hostitelem. Více podrobností najdeš u zodpovědného hostitele.

Souhlasíš, že nebudeš zakládat účty, vytvářet nabídky ubytování ani připravovat obsah nabídek ubytování jménem Doporučených hostitelů a že nebudeš mít nárok na platbu, pokud porušíš tyto Podmínky programu doporučování hostitelů.

Hostitelští partneři

Program také zahrnuje program Hostitelských partnerů a zahrnuje jednotlivce nebo organizace, které mají nárok na vydělávání plateb podle individuálního harmonogramu a vlastní metodou. Program Hostitelských partnerů platí oprávněné osoby (dále jen „partneři“) (viz sekce Platby níže) tím, že Airbnb doporučí nové hostitele, kteří vytvářejí jedinečné nabídky nebo poprvé aktivují stávající jedinečné nabídky a úspěšně dokončí rezervace. „Dokončená rezervace“ je rezervace, která je přijata novým jedinečným hostitelem a zaplacena hostem, a která není zrušena hostem ani hostem, ani novým jedinečným hostitelem, a to před nebo po plánovaném příjezdu.

Aby se mohli jako partneři zaregistrovat, musí jednotlivci nebo organizace poskytnout informace požadované Airbnb během procesu kontaktu a prokázat, že splňují určitá kritéria. Nic v těchto Podmínkách doporučování nenabízí žádné zaměstnání, partnerství, společný podnik, agenturu, franšízu nebo vztah s prodejním zástupcem s námi nebo našimi přidruženými společnostmi.

Pokud to Airbnb schválí na základě vlastního uvážení, není to nutné, aby vykonávali všechny doporučující úkoly osobně, a pokud spolupracovníci zapojují jiné osoby, jako jsou zaměstnanci nebo dodavatelé, aby si jejich povinnosti plnili, jsou partneři odpovědní za jednání a opomenutí těchto osob, které pracují v pokynech nebo pod dohledem spolupracovníků. Spolupracovníci musí jasně reprezentovat svůj vztah s Airbnb a nesmí naznačovat žádné spojení s Airbnb nad rámec své omezené role partnera.

Platba

Pokud působíš ve Spojených státech, obdržíš částku uvedenou na stránce odeslaných doporučení pod nadpisem „Doporučení“.

Pokud působíš mimo USA, obdržíš ekvivalent ve své místní měně (tj. v měně platební metody, kterou sis vybral/a pro výplaty).

V případě potřeby bude ekvivalent v místní měně vypočítán za použití široké sazby známé jako základní směnný kurz za převod měny pomocí dat jedné nebo více třetích stran, jako je OANDA. Základní směnný kurz pravidelně aktualizujeme, ale nemusí být totožný s tržní sazbou v reálném čase.

Abys měl/a nárok na výplaty, musí mít první rezervace doporučeného hostitele hodnotu (bez poplatků za úklid, daní a speciálních nabídek) nejméně 100 USD (nebo ekvivalentní částky v místní měně ). Doporučený hostitel má 90 dní od data, kdy obdržel pozvánku k dokončení své první oprávněné rezervace, aby získal platbu.

Všichni Doporučení hostitelé musí být noví hostitelé. Za nabídky ubytování vytvořené současnými nebo bývalými hostiteli Airbnb, ani za rezervace provedené rodinou nebo přáteli Doporučeného hostitele, ani za rezervace, u kterých má Doporučený hostitel nebo nabídka doporučeného hostitele stejnou adresu jako ty. Výplaty budou odeslány do 30 dnů od každé oprávněné události prostřednictvím výplatního mechanismus, který jsi určil/a na svém účtu na Airbnb. Obchodní podmínky Airbnb, pokud jde o uplatnění daní, platí pro všechny výplaty programu.

To, zda má být výplata odeslána, je rozhodnutí na výhradním uvážení Airbnb. Airbnb si vyhrazuje právo na jakákoliv opatření, včetně zamítnutí výplaty nebo zrušení tvého účtu, v případě podezření na podvod, falšování nebo jiné porušení Obchodních podmínek Airbnb nebo těchto podmínek.

Další pobídky a programy

Čas od času může Airbnb zveřejnit další pobídky a programy vztahující se na konkrétní trhy. Tato oznámení budou obsahovat konkrétní informace týkající se požadavků na získání těchto pobídek na daném trhu.

Daně

Daňové předpisy nám mohou naúčtovat příslušné daňové údaje od Doporučujících hostitelů, nebo strhávat daně z výplat, nebo obojí. Například předpisy IRS stanovují, že od osob z USA, kteří obdrží platbu, musíme vybrat formulář IRS W-9. Jsi plně zodpovědný/á za aktuální, úplné a přesné informace ve svých daňových formulářích. Pokud nám neposkytneš dokumentaci, kterou považujeme za dostačující ke zmírnění naší povinnosti (pokud existuje) zadržovat platby, vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení zmrazit všechny výplaty, dokud nedojde k řešení, zadržet částky požadované zákonem nebo obojí.

Rozumíš a souhlasíš s tím, že jsi plně zodpovědný/á za určení (i) svých příslušných požadavků na daňové přiznání a (ii) daní, které by měly být zahrnuty, a za výběr daní nebo povinností souvisejících s příslušnými daněmi. Jsi rovněž plně zodpovědný/á za uhrazení všech daní, které od tebe zahrneš nebo obdržíš. Airbnb ti nemůže a nenabízí daňové poradenství. V případě potřeby nebo na základě žádosti ti může Airbnb vystavit platnou fakturu s DPH.

Povaha vztahu

Bereš na vědomí a souhlasíš s tím, že základní podmínkou tvé účasti v programu je, že nejsi zaměstnancem, zprostředkovatelem nebo zástupcem společnosti, a že se nebudeš prezentovat jako zaměstnanec, zprostředkovatel nebo zástupce společnosti, ani nedáš žádné osobě důvod věřit, že jsi zaměstnancem, zprostředkovatelem nebo zástupcem společnosti. Souhlasíš, že tvá účast nebude považována za vytvoření zaměstnaneckého nebo agenturního vztahu mezi tebou a společností. V souladu s tím, že jsi nikdy neměl/a a nemáš nárok na výhody, které společnost čas od času poskytuje svým zaměstnancům, a neodvolatelně se vzdáváš jakéhokoli práva nebo nároku, včetně času na dovolenou, výhod, platu, bonusu, akciových nebo akciových možností, sdílení zisku, pojištění nebo zdravotních a zdravotních výhod. Společnost za tebe ani ve tvůj prospěch nenese žádnou odpovědnost ani jiné pojištění.

Warranties

Prohlašuješ a zaručuješ, že: (a) máš veškeré potřebné souhlasy a povolení k účasti v tomto Programu, (b) nemáš žádné dřívější povinnosti ani závazky (a nebudeš přebírat ani se jinak zavázat), které by byly v konfliktu, v rozporu s tebou nebo by bránily plnění tvých povinností vyplývajících z této dohody, (c) budeš vždy plně dodržovat platné zákony a neporušíš práva žádné třetí strany (včetně Airbnb).

Odškodnění

Budeš hájit, kompenzovat a chránit Airbnb před všemi nároky, škodami, zodpovědností, ztrátami, výdaji a náklady (včetně přiměřených poplatků a výdajů advokátů a jiných odborníků) vyplývající z tvé nedbalosti nebo úmyslného pochybení, pokud jde o tvoji účast v Programu.

Ukončení

Airbnb může kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu ukončit tvoji účast v programu. Práva a povinnosti stran budou platit i po vypršení nebo vypovězení této smlouvy.

Vyloučení a omezení odpovědnosti

Airbnb nebude v žádném případě odpovědné za žádné zvláštní, náhodné, trestní, exemplární nebo následné škody jakéhokoliv druhu v souvislosti s touto smlouvou, a to i v případě, že byla společnost předem informována o možnosti vzniku takové škody. Souhrnná odpovědnost společnosti vůči tobě v souvislosti s touto Smlouvou v žádném případě nepřekročí souhrnnou částku plateb, které ti společnost vyplatila v souladu s touto smlouvou.

Úprava

Airbnb si vyhrazuje právo, dle vlastního uvážení, kdykoliv upravit Program zveřejněním aktualizace na této stránce. Pokračováním v přístupu na Palubovku nebo nábor Doporučených hostitelů souhlasíš, že jsou pro tebe podmínky přijatelné a zavazující. Pokud pro tebe upravené podmínky nejsou přijatelné, tvé jediné východisko je přestat používat Palubovku a ukončit účast v programu.

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat