Přeskočit na obsah
Přeskočit na hlavní obsah nápovědy

Jak to funguje, když Airbnb požádá o předložení dokladu totožnosti?

Na Airbnb se v rámci celé naší komunity neustále snažíme o co nejvyšší zabezpečení. Proto tě předtím, než se staneš hostitelem nebo si rezervuješ ubytování či zážitek, můžeme požádat o státem uznávaný doklad totožnosti.

Jak je vysvětleno níže, pomáhá nám to zajistit bezpečnost Airbnb, bojovat proti podvodům a podobně – a je to něco, co budeš muset udělat jen jednou.

Jak to funguje

Když budeš požádán/a o předložení průkazu totožnosti, budeš muset nahrát fotku úředně uznávaného průkazu totožnosti (občanský nebo řidičský průkaz, pas). Můžeš být rovněž vyzván/a o pořízení zcela nové fotky tvého obličeje. Ta se bude lišit od profilové fotky, o kterou však můžeš být požádán/a také.

Budeme-li po tobě chtít fotku obličeje, bude se muset shodovat s fotkou, kterou máš v průkazu totožnosti. Zároveň musí být patrné, že je doklad platný. Pokud se fotografie nebudou shodovat, je ti méně než 18 let, nebo průkaz totožnosti není platný, nebudeš si na Airbnb moci rezervovat nabídky ubytování, u kterých je doklad totožnosti nutný. Pokud je ti méně než 18 let, budou rovněž zrušeny i všechny aktuální rezervace.

Máš tři možnosti, jak přidat svůj průkaz totožnosti:

 • Vyfoť doklad totožnosti svým telefonem
 • Vyfoť ho pomocí webové kamery počítače nebo mobilního zařízení
 • Nahraj již existující fotku svého průkazu totožnosti

Dokončení tohoto procesu neznamená, že daného hosta nebo hostitele schvalujeme, ani nezaručuje jeho totožnost či bezpečnost vzájemného kontaktu. Vždy používej svůj vlastní úsudek a drž se našich bezpečnostních tipů pro hosty a hostitele.

Kdy budeš požádán/a o průkaz totožnosti

Může k tomu dojít z několika důvodů. Někteří hostitelé například požadují, aby hosté, kteří si chtějí rezervovat jejich ubytování nebo zážitek, předložili úředně uznávaný průkaz totožnosti.

Někdy se však může stát, že tě o průkaz požádáme, abychom potvrdili, že se opravdu jedná o tebe.

Ať už je to z jakéhokoliv důvodu, tvůj průkaz totožnosti nebude nikdy sdílen s hostitelem ani s žádným jiným uživatelem Airbnb.

Můžeš se sem kdykoliv vrátit a průkaz přidat později. Jdi na airbnb.com/verify a pokračuj tam, kde jsi skončil/a.

Typy průkazů totožnosti

V závislosti na místě a zemi, ve které žiješ, budeš moci přidat jeden z následujících typů úředně uznávaných průkazů totožnosti:

 • Řidičský průkaz
 • Cestovní pas
 • Občanský průkaz

Musí se jednat o úředně uznávaný průkaz totožnosti – studentský průkaz ani kartička do knihovny či posilovny nestačí, i když je také s fotografií.

Přidáš-li řidičský průkaz, budeš požádán/a o dvě jeho fotky: přední a zadní strany.

Budeš-li předkládat pas, pamatuj, že snímek musí zahrnovat také číslo pasu umístěné ve spodní části stránky s fotkou tvého obličeje.

V Singapuru: Bez ohledu na to, jaký typ průkazu totožnosti přidáš, ujisti se, že obrázek tvého průkazu totožnosti neobsahuje číslo NRIC (obdoba našeho občanského průkazu) nebo jiné identifikační číslo. Budeš-li pořizovat novou fotografii svého dokladu totožnosti, dbej na to, aby byly viditelné všechny údaje kromě čísla NRIC. Nahráváš-li stávající fotografii průkazu, pak ji nejprve uprav tak, aby číslo NRIC nebo jiné číslo průkazu totožnosti nebylo vidět.

Které z informací předáváme tvému hostiteli

Pokud budeš požádán/a o předložení úředně uznávaného dokladu totožnosti, můžeme s tvým hostitelem sdílet:

 • Křestní jméno z průkazu totožnosti
 • Pokud byl průkaz totožnosti úspěšně přidán
 • Tvoji profilovou fotku a profilové jméno

Následující údaje nebudou nikdy sdíleny s tvým hostitelem ani s žádným jiným uživatelem Airbnb:

 • Fotografie tvého průkazu
 • Snímek tvého obličeje (pokud o něj budeš požádán/a)

Soukromí

Ochranu soukromí bereme velmi vážně. S údaji, které předkládáš v průběhu tohoto procesu, je nakládáno podle našich Zásad ochrany osobních údajů a jsou nám posílány našimi partnery s využitím SSL – stejného bezpečnostního šifrování, které využívají webové stránky pro přenos čísel kreditních karet. Naši partneři třetích stran s těmito informacemi nakládají v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

V Singapuru: Z hlediska ochrany tvých osobních údajů je důležité, aby na fotografii dokladu totožnosti nebylo vidět číslo NRIC (národního průkazu totožnosti) ani jiné národní identifikační číslo. Budeš-li pořizovat novou fotografii svého dokladu totožnosti, dbej na to, aby byly viditelné všechny údaje kromě čísla NRIC. Nahráváš-li stávající fotografii dokladu, pak ji uprav tak, aby číslo NRIC nebo jiného průkazu totožnosti nebylo vidět. V září 2019 jsme zavedli změny k vylepšení ochrany čísla NRIC/čísla jiného průkazu totožnosti. Pokud byl průkaz totožnosti přidán před 1.  zářím 2019 a na fotografii bylo viditelné číslo NRIC nebo číslo jiného průkazu totožnosti, pak je vše v pořádku – fotografii dokladu jsme již odstranili a není potřeba nic dalšího dělat. Pokud byl doklad přidán po 1. září 2019, pak fotografii uchováváme, ale číslo NRIC nebo číslo jiného průkazu jsme odstranili.

Ukládání a odstranění fotky dokladu totožnosti

Ukládání fotky státem uznávaného dokladu totožnosti se řídí Zásadami ochrany osobních údajů, které popisují naši snahu chránit tvé údaje.

Doporučujeme fotku dokladu totožnosti neodstraňovat – a to proto, že v takovém případě budou všechny nadcházející rezervace zrušeny.

Nicméně 90 dní po dokončení poslední rezervace můžeš fotku odstranit.

Odstranění fotky dokladu totožnosti:

Jdi do sekce Upravit profil a klikni na X vedle Zjišťování totožnosti.

Profilová fotka může být také odstraněna, ale vyfocená fotka obličeje ne (v případě, že o ni budeš požádán/a).

Jiné způsoby využití údajů z dokladu totožnosti

Když ty a ostatní hosté a hostitelé přidáte státem uznávané průkazy totožnosti, pomáháte tím budovat důvěru v komunitě Airbnb. Díky tomu jsme schopni zajistit bezpečnost Airbnb a jeho ochranu před podvody a dalšími riziky. Existuje několik způsobů, jak mohou být údaje z dokladů využívány právě k těmto účelům.

Za prvé tady v Airbnb používáme údaje z dokladů především pro lepší ochranu všech hostů i hostitelů. Doklad totožnosti nám pomáhá ověřit, že daná osoba je tím za koho se vydává, a díky tomu můžeme Airbnb ještě lépe chránit před podvodníky. Můžeme také lépe chránit účty našich uživatelů a snadněji určit, zda je každému, kdo Airbnb využívá, více než 18 let.

Kromě toho tam, kde nám to zákon umožňuje, poskytujeme údaje z tvého dokladu totožnosti – například celé jméno, adresu a datum narození – našim poskytovatelům služeb k ověření trestní bezúhonnosti a ke kontrole registru pachatelů sexuálních deliktů. Momentálně jsou tyto kontroly omezeny pouze na uživatele ze Spojených států. I když věříme, že tyto kontroly odrazují od podvodů a zneužití našich služeb, nezaručují, že interakce s lidmi, kteří rezervují přes Airbnb, jsou bezpečné nebo bezproblémové. Pozorně si projdi naše upozornění, které se týká omezení ověřování trestní bezúhonnosti a registru pachatelů sexuálních deliktů.

Na základě platných zákonů můžeme také poskytnout určité údaje z dokladů bankám a jiným finančním institucím (které jim pomáhají vymáhat různé daně, v boji proti praní špinavých peněz a s uplatňováním zákonů týkajících se sankcí) nebo orgánům činným v trestním řízení (které mohou vést vyšetřování vyžadující spolupráci s Airbnb).

Naším cílem je s těmito organizacemi úzce spolupracovat při plnění našich zákonných povinností a zároveň zajistit respekt, soukromí a bezpečnost všem uživatelům Airbnb.

O porovnávání fotek

Budeš-li požádán/a o pořízení fotky své osoby, porovnáme ji s fotkou na státem uznávaném průkazu totožnosti, který jsi již předložil/a. Pomáhá nám to určit, že se jedná opravdu o tebe.

Porovnání fotek může přinést užitečné informace, ale ne vždy je zcela přesné. Efektivita porovnávání obličejových rysů může být různá a záleží na úsudku osoby, která fotky porovnává, použitém softwaru, kvalitě a rozlišení fotek, a zda nedošlo k výrazné změně vzhledu osoby (věk, váha, oblečení).

Proto se občas může stát, že dojde k chybnému „přiřazení“ fotek, které nezachycují jednu a tutéž osobu, nebo naopak k nepřiřazení fotek stejné osoby. Falešní uživatelé mohou v zájmu dosažení shody obličejů na fotkách obejít i nejsofistikovanější a nejpečlivější postupy.

Na přesnost či pravomocnost výsledků dosažených při porovnávání fotek neposkytujeme žádné záruky ani garance. Na výsledky tohoto procesu by ses neměl/a spoléhat jako na záruku něčí totožnosti, ani je nepovažovat za záruku bezpečné interakce s takovou osobou.