Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Návody

Jak uplatnit svá práva subjektu údajů

Tato stránka poskytuje všeobecné informace k tomu, jak kontaktovat Airbnb za účelem vymáhání práv na ochranu osobních údajů podle platných zákonů. Máš-li dotazy týkající se soukromí nebo ochrany osobních údajů na Airbnb, můžeš nám poslat e-mail.

Pokud bydlíš v pevninské Číně, projdi si informace, které se tě týkají.

Deaktivace účtu

Jak účet deaktivovat

Po deaktivaci účtu budou všechny rezervace, které máš naplánované jako host nebo hostitel, automaticky považovány za zrušené tvou osobou a budou se u nich uplatňovat příslušné storno podmínky. Budeš-li chtít někdy v budoucnu deaktivovaný účet opět otevřít, musíš nás kontaktovat.

Účet můžeš deaktivovat v nastavení účtu.

Pokud chceš deaktivovat pouze nabídku ubytování a ne celý účet, zjisti jak na to.

Účet můžeš znovu aktivovat tak, že nás kontaktuješ.

Smazání účtu

Smazání účtu bude mít za následek trvalé uzavření účtu na Airbnb bez možnosti obnovení. Po zpracování žádosti o smazání účtu budou tvé osobní údaje trvale smazány (s výjimkou určitých informací, které můžeme zachovat, jak je uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů). Pak ti už nebudeme moct poskytovat žádné z našich služeb a pokud se v budoucnu rozhodneš na Airbnb vrátit, budeš si muset založit nový účet.

Jak smazat účet

Účet a jeho údaje můžeš smazat v sekci Účet, kde zvolíš možnost Soukromí a sdílení.

Přístup k údajům

Informace můžeš kdykoliv zkontrolovat na palubovce Airbnb.

Jak získat kopii údajů, které o mě Airbnb uchovává

Pokud si chceš stáhnout kopii svých osobních údajů, můžeš o ni požádat v sekci Účet, kde zvolíš možnost Soukromí a sdílení. Součástí tohoto procesu je odeslání žádosti a bezpečnostní kontrola, která zajistí, že tvé údaje nepředáme někomu jinému. Pak si budeš moct soubor s údaji stáhnout. Další informace o obsahu tohoto souboru najdeš v části struktura žádosti o přístup k údajům nebo k datovému souboru.

Přenosnost údajů

Právo přenositelnosti

V některých jurisdikcích ti platné zákony umožňují požádat o kopii osobních údajů, které jsi Airbnb poskytl/a. Pokud se toto právo vztahuje i na tebe, můžeš o získání určitých osobních údajů požádat prostřednictvím strukturovaného, běžně používaného a strojově čitelného formátu. Alternativně a pokud je to technicky proveditelné, můžeš požádat, abychom tyto informace předali jinému poskytovateli služeb.

Uplatňování práva přenositelnosti

Úplnou kopii svých údajů si můžeš stáhnout v sekci Účet po zvolení možnosti Soukromí a sdílení.

Nechci dostávat marketingová sdělení

Uplatnění práva nedostávat reklamní e-maily, oznámení, zprávy nebo telefonáty

Nastavení marketingových sdělení můžeš kdykoliv změnit kliknutím na „odhlásit se“ v dolní části marketingového e-mailu, nebo po přihlášení do účtu takto:

  1. Jdi na Účet a klikni na Upozornění
  2. Přejdi na Cestovní tipy a nabídky a zruš zaškrtnutí reklamních sdělení, která už nechceš dostávat

Po odhlášení z odběru pořád dostáváš e-maily z Airbnb

I nadále budeme využívat tvé kontaktní údaje, abychom ti mohli posílat oznámení související se službami, které sis vyžádal/a (například e-maily potvrzující rezervaci, transakční e-maily). Pokud už nechceš dostávat žádná upozornění z Airbnb (včetně těch, která souvisí se službami), musíš svůj účet na Airbnb deaktivovat nebo odstranit.

Nechci, aby společnost Airbnb používala osobní data pro přímé marketingové účely nebo je s tímto záměrem předávala třetím stranám

V případě, že to dovolují zákony v místě tvého bydliště, můžeš tyto přímé marketingové aktivity zrušit zasláním e-mailu, jak je uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Informace o odhlášení reklamních sdělení najdeš nahoře.

Projdi si naše Podmínky používání cookies, kde zjistíš, jak je spravovat.

Námitka proti zpracovávání dat

Jak vznést námitku proti zpracování některých osobních údajů na Airbnb pro určité konkrétní účely

Pokud to zákony v místě tvého bydliště dovolují, můžeš požádat, aby Airbnb nezpracovávalo tvé osobní údaje pro určité konkrétní účely (včetně profilování), je-li zpracování založeno na oprávněném zájmu. V případě jakýchkoliv námitek přestane Airbnb tvé osobní údaje zpracovávat, pokud pro tento úkon neprokážeme závažné oprávněné důvody, nebo pokud nebude zřejmé, že je takové zpracování vyžadováno pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku proti zpracování osobních údajů můžeš vznést odesláním e-mailu na naši adresu.

Práva subjektu údajů, který není uživatelem

Pokud nejsi uživatelem Airbnb, můžeš uplatnit kterékoli ze svých práv subjektu údajů prostřednictvím e-mailu nebo klasickou poštou. Příslušné poštovní adresy jsou uvedeny v našem Dodatku k zásadám ochrany osobních údajů. Abychom mohli tvoji žádost vyřídit:

  • Uveď zemi trvalého pobytu
  • Do adresy na obálce dopisu nezapomeň uvést „Attn. Legal Privacy“
  • V případě e-mailů a dopisů uveď předmět „Žádost o uplatnění práva na ochranu osobních údajů“

Upozorňujeme, že než tvou žádost vyřídíme, je možné, že Airbnb bude muset potvrdit tvoji totožnost.

Další způsoby, jak žádat o práva subjektu údajů

Svůj požadavek můžeš rovněž odeslat poštou na adresu uvedenou v sekci Kontaktuj nás, kterou najdeš v Zásadách ochrany osobních údajů. Následující údaje nám pomůžou se zpracováním tvé žádosti:

  • Předmět: „Žádost o uplatnění práva na ochranu osobních údajů“
  • Specifické identifikační číslo na Airbnb (číslo na konci odkazu na tvůj profil)
  • Země trvalého pobytu
Pomohl ti tento článek?

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat