Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Zásady komunity

Pevninská Čína: Polehčující okolnosti v souvislosti s COVID-19

Aktualizováno 25. června 2020

Tento článek vysvětluje krytí a požadavky na zrušení rezervací v souvislosti s COVID-19 podle našich podmínek polehčujících okolností u rezervací pobytů a Zážitků Airbnb v pevninské Číně, jež byly zamluveny hosty z pevninské Číny. Pokud již rezervace začala (příjezd už proběhl), tato polehčující okolnost se na ni nevztahuje. Podrobnosti o všech rezervacích s výjimkou vnitrostátních rezervací v pevninské Číně najdeš v našem článku o globálních podmínkách polehčujících okolností pro situace související s COVID-19. Ke zrušení rezervace podle těchto zásad budeš muset předložit podpůrnou dokumentaci prokazující dané polehčující okolnosti.

Jaké rezervace jsou kryty

Podmínky se vztahují na rezervace pobytů a Zážitků Airbnb v pevninské Číně provedené hosty z pevninské Číny. Umožňuje zrušit rezervaci, pokud jsou všechny následující skutečnosti pravdivé:

 • Rezervace je ovlivněna oficiální vládní cestovní výstrahou nebo omezením, které ti brání cestovat z místa odjezdu nebo do destinace a
 •  
 • byla zamluvena v den nebo před datem oznámení výstrahy nebo omezení a
 •  
 • rozdíl mezi datem příjezdu a datem zrušení rezervace není více než 30 dní

Podmínky se nevztahují na rezervace, které již byly zrušeny:

 • Před datem oznámení platných vládních nařízení nebo
 • na základě vzájemné dohody mezi hostitelem a hostem

Vezměme si například nárůst nakažených v Pekingu v červnu 2020. Samospráva pekingské lidové vlády a oddělení pro kontrolu nemocí 13. června 2020 oznámily, že míra rizika v některých oblastech Pekingu byla zvýšena na střední nebo vysokou. V tomto příkladu se podmínky nevztahují na žádná zrušení rezervací provedená před 13. červnem 2020 ani na rezervace provedené po tomto datu.

Požadovaná dokumentace

Pokud tvá rezervace splňuje naše podmínky, kontaktuj nás do 14 dnů od data zrušení. Požádáme tě o předložení dokumentace prokazující pravdivost důvodu, proč nemůžeš cestovat nebo hostit. Dokumentaci si projdeme a ozveme se ti. Vzhledem k současné situaci ohledně COVID-19 může dojít ke zpožděním.

Dokumentace v případě dotčených osob

Pro hosty i hostitele pobytů a Zážitků Airbnb:

 • Pokud úřady definovaly oblast, ve které žiješ, jako středně rizikovou nebo vysoce rizikovou s ohledem na výskyt COVID-19 nebo pokud je tvůj barevný kód v nástroji Health Kit červený nebo žlutý, musíš předložit snímek obrazovky nástroje Health Kit, oficiální oznámení o hodnocení úrovně rizika v dané oblasti spolu s dokladem prokazujícím místo bydliště a/nebo dokladem o tvé poloze, jako je snímek obrazovky mapové aplikace
 • Pokud ti byl COVID-19 diagnostikován, myslíš si, že jej máš, nebo jsi kvůli němu v karanténě, musíš předložit související lékařský doklad nebo dokumentaci poskytnutou úřady

Dokumentace k omezení v oblasti

Pokud je cestování v oblasti pobytu nebo Zážitku Airbnb omezeno kvůli COVID-19, musí hostitel poskytnout dokumentaci o tom, kde se pobyt nebo Zážitek Airbnb nachází. Mezi tyto dokumenty patří:

 • Nařízení karantény od místních orgánů
 • Oficiální cestovní omezení nebo jiné požadavky místních orgánů související s COVID-19
 • Oznámení o omezení při vstupu či výstupu nebo upozornění související s budovou nebo ubytováním

Dokumentace pro jiné okolnosti související s COVID-19

 • Důkaz, že tvůj let nebo pozemní doprava byly zrušeny poskytovatelem dopravy kvůli COVID-19 nebo příslušným veřejným nařízením
 • Tvůj zaměstnanecký odznak nebo související dokumentace poskytnutá zaměstnavatelem, kde jsou uvedeny tvé lékařské povinnosti nebo povinnosti v oblasti boje proti COVID-19

Jak to funguje

Pokud jsi host, můžeš si projít storno podmínky své rezervace a najít možnosti zrušení rezervace a finanční náhrady výběrem pobytu na stránce Pobyty. Pokud tvá rezervace nesplňuje podmínky krytí, budou platit stejné storno podmínky hostitele jako obvykle.

Pokud jsi hostitel, najdeš informace na své hostitelské palubovce.

Doporučujeme kontaktovat hostitele nebo hosta a probrat zrušení rezervace a finanční náhradu přímo s nimi.

Více informací

V Informačním centru jsme dali dohromady články, které pomohou naší komunitě v tomto těžkém období. Najdeš tam nejnovější zprávy o naší reakci na COVID-19, od aktualizací podmínek po informační zdroje pro hostitele a hosty.

Můžeš si také projít Podmínky polehčujících okolností a zjistit, co je kryto v případech nesouvisejících s COVID-19.

Všem hostitelům doporučujeme sledovat místní požadavky na prevenci a ochranu proti COVID-19. Doporučujeme se s hostem spojit předem, ověřit úroveň rizika v zemi, ze které přijíždí, a požádat ho o důkaz zdravotního stavu, který je z tvé strany vyžadován.

Žádáme všechny členy komunity, aby při komunikaci s ostatními pamatovali na respekt, začlenění a naše nediskriminační zásady.

Dodržování těchto zásad budeme i nadále monitorovat. Sleduj tuto stránku, budeme ji aktualizovat a přidávat nové informace.

Pomohl ti tento článek?

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat