Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Zásady komunity

Ochrana osobních údajů

Abychom mohli vytvořit prostředí, které bude podporovat nejen bezpečí všech našich uživatelů, ale také ochránit jejich soukromé údaje, nedovolujeme určité chování a aktivity.

Co povolujeme

  • Opětovný vstup hostitele: Hostitelé můžou znovu vstoupit do své nemovitosti nebo vstoupit do vyhrazeného pokoje hosta ve sdíleném ubytování pouze v případě objektivní naléhavé situace nebo po výslovném svolení hosta a jasném pochopení toho, o jaké interakce jde, a kdy budou probíhat.

Co nepovolujeme

  • Fyzické vniknutí: Hostitelé, hosté ani ti, kteří k nim patří nebo pracují v jejich zastoupení, nesmějí bez předchozího svolení vstupovat do žádných soukromých prostor, ani se o to pokoušet. U sdílených pobytů se to týká koupelen, když je host uvnitř, a ložnic nebo lůžek ve sdílených pokojích. Když se jedná o pobyt v celé nemovitosti, mluvíme o samotném ubytování a všem, co k  dané nemovitosti patří.
  • Využívání cizího soukromého majetku: Hostitelé, hosté ani ti, kteří k nim patří nebo pracují v jejich zastoupení, nesmějí bez předchozího svolení používat majetek jiného člena komunity, který k tomu není určen.
  • Zasahování do soukromého prostoru: Hostitelé a hosté nesmí omezovat možnost jiné osoby využívat soukromý prostor (pokud se nejedná o prostor, který byl předem označen jako sdílený). Například není povoleno, aby hostitel odstranil dveře ze soukromého pokoje nebo aby se hostitel nebo host zapojoval do činností narušujících soukromí, jako je například špehování.
  • Nesouhlasné sdílení obsahu: Soukromé nebo důvěrné informace, fotky nebo videa členů komunity nesmějí být zveřejněny, pokud k tomu dotyčný nedal souhlas.

Jsme tady, abychom ti pomohli

Pokud se ty nebo někdo jiný cítíte ohroženi nebo v nebezpečí, kontaktujte nejprve místní policii. Pokud jsi svědkem chování, které je v rozporu s našimi zásadami, dej nám prosím vědět.

I když tyto pokyny nezahrnují všechny možné scénáře, jsou navrženy tak, aby nabízely obecné návody vycházející z komunitních zásad Airbnb.

Pomohl ti tento článek?

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat