Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Právní termíny
Host

Program podpory hosta v souvislosti s COVID

V lednu 2022 jsme oznámili vznik programu podpory hostů Airbnb v souvislosti s COVID (dále jen „program“), který má poskytnout úlevu hostům, jejichž rezervace pobytů byly narušeny nedávnými vládními cestovními omezeními souvisejícími s koronavirem popsanými dole.

Airbnb s potěšením oznamuje financování programu částkou 20 milionů USD, kterou budeme podle vlastního uvážení podporovat hosty čelící těmto mimořádným výzvám. Program skončí po přidělení všech finančních prostředků programu nebo 30. dubna 2022. Podle toho, co nastane dříve.

Na okolnosti, na které se vztahují Podmínky polehčujících okolností Airbnb, se tento program nevztahuje (včetně případů, kdy je host nakažený COVID-19).

Zrušené rezervace, které jsou způsobilé

Zrušené rezervace musí splňovat všechna následující kritéria:

 • Rezervace pobytu s datem příjezdu 1. prosince 2021 nebo později;
 • Zrušeno hostem (a) 1. prosince 2021 nebo později, (b) před příjezdem a do 45 dnů před příjezdem a (c) v den ukončení programu nebo před ním; a
 • Zrušeno z důvodu oprávněného státem nařízeného cestovního omezení, které bylo uzákoněno po rezervování.

Typy vládou nařízených cestovních omezení, na které se program vztahuje

Zahrnuta jsou pouze následující cestovní omezení související s COVID-19:

 • Příkaz k uzavření hranic, zákaz vycházení nebo lockdown, které zakazují buď:
  • veškeré cesty do cílové destinace hosta, které nejsou nezbytné, nebo
  • veškeré neopodstatněné cesty do zahraničí z místa původu hosta.
 • Nový nebo rozšířený požadavek, aby všichni cestující z místa původu museli po příjezdu do místa určení do karantény nebo se izolovat.

Patří sem situace, kdy byl v místě určení v době rezervace uzákoněný požadavek na karanténu, ale byl rozšířen nebo prodloužen na termín po provedení rezervace a před datem příjezdu. Pokud například v době rezervace platila v destinaci 7denní karanténa, ale později byla prodloužena na 14 dní, rezervace může mít právo na využití programu.

Nezahrnuje situace, kdy se požadavek karantény nebo izolace vztahuje pouze na konkrétního hosta (nebo skupinu hostů), a nevztahuje se na všechny cestovatele bez nezbytně nutného účelu cesty z místa původu. Nezahrnuje ani situace, kdy je host povinen před cestou do místa určení absolvovat karanténu nebo se v místě původu izolovat (například pokud byl host v blízkém kontaktu s někým, kdo měl COVID-19).

Upozorňujeme, že program se vztahuje pouze na cestovní omezení, která v době zamluvení rezervace ještě nebyla platná. Pokud si například host cestující do Izraele zamluvil rezervaci v říjnu (tedy předtím, než Izrael začal omezovat příjezd z důvodu varianty omikronu) s termínem příjezdu v prosinci, na tuto rezervaci se program vztahovat bude. Jestliže by však tato cestovní omezení platila už v době, kdy si host pobyt rezervoval, na prostředky v rámci tohoto programu nárok mít nebude.

Typy rezervací, které nejsou způsobilé

Následující rezervace nemají nárok na prostředky v rámci programu:

 • Rezervace v rámci Airbnb Luxe
 • Rezervace přes Airbnb pro firmy
 • Rezervace zážitků
 • Rezervace hostů, kteří mají trvalý pobyt v pevninské Číně

Jak požádat o pomoc

Pokud rezervace splňuje výše uvedená kritéria způsobilosti, může host rezervace kontaktovat náš tým nepřetržité komunitní podpory. Pak bude muset poskytnout informace prokazující jeho způsobilost. Žádosti o finanční pomoc musíme obdržet do 90 dnů od data zrušení rezervace.

Pokud zjistíme, že došlo k podvodu, zneužití nebo jinému porušení našich obchodních či platebních podmínek, vyhrazuje si Airbnb právo zamítnout žádost, zrušit poskytnuté prostředky, pozastavit či zrušit účet hosta nebo podniknout jiné vhodné právní kroky.

Typ dostupné pomoci

Pokud jsou finanční prostředky programu stále k dispozici a určíme, že rezervace splňuje podmínky pro poskytnutí pomoci, bude mít host rezervace nárok na jednorázový cestovní kupón ve výši 50 % z nevrácené části ceny rezervace. Pokud například host zrušil rezervaci v hodnotě 500 USD a v souladu se storno podmínkami hostitele mu bylo vráceno 250 USD, měl by nárok na cestovní kupón v hodnotě 125 USD (50 % z nevrácené části). Výplata hostitele za rezervaci ovlivněna nebude.

Airbnb očekává, že žádosti posoudí v pořadí, v jakém je obdržíme. Všechny cestovní kupóny vydané v rámci tohoto programu jsou vázány na dostupnost finančních prostředků v rámci programu.

Kdy získáš cestovní kupón

Pokud rozhodneme, že rezervace splňuje podmínky a finanční prostředky programu jsou stále k dispozici, cestovní kupón by měl dorazit na účet hosta do 7–10 pracovních dnů. Hosté si cestovní kupóny můžou prohlédnout v sekci Profil > Nastavení účtu > Platby a výplaty > Kredity a kupóny.

Žádost o několik cestovních kupónů

Pokud má host víc než jednu oprávněnou rezervaci, může o kupón požádat u každé z nich. Airbnb si vyhrazuje právo omezit počet cestovních kupónů vydaných jednomu hostu v rámci programu.

Podmínky pro cestovní kupóny

Kupón je jednorázový a nevratný poukaz, který můžeš použít pouze u rezervace pobytu s datem příjezdu do 30. prosince 2023. Platí pouze pro rezervaci pobytu na Airbnb. Pokud host zruší rezervaci, která byla zaplacena pomocí kupónu, platnost tohoto kupónu bude ukončena. Kupón není směnitelný za hotovost, dárkové poukazy ani ho nelze použít na zaplacení dřívějších nákupů a nelze ho kombinovat s jinou nabídkou, kupónem ani slevou. Airbnb si vyhrazuje právo na jakákoliv opatření, včetně zrušení tohoto kupónu, v případě podezření na podvod, zneužití, porušení obchodních či platebních podmínek nebo při technické chybě.

Jak program funguje

Airbnb zavedlo program podpory hosta v souvislosti s COVID, který má pomoct naší komunitě hostů během nedávného nárůstu případů COVID-19 po celém světě. Všechny aspekty programu jsou na našem výhradním uvážení, včetně způsobilosti hostů. Rozhodnutí Airbnb v rámci programu jsou konečná a pro hosty závazná, ale nemají vliv na další smluvní nebo zákonná práva, která můžou mít, jako jsou naše Podmínky odškodnění hosta, Podmínky polehčujících okolností nebo storno podmínky hostitele u dané rezervace. Jakékoliv právo hosta zahájit soudní řízení zůstává nedotčeno.

Nejnovější podrobnosti programu najdeš na této stránce a jakmile program skončí, oznámíme to prostřednictvím aktualizace. Na finanční pomoc budou mít nárok pouze rezervace zrušené nejpozději do konce programu. Program budeme neustále monitorovat a podle dalšího vývoje pandemie a měnících se okolností jej můžeme prodloužit, pozastavit, upravit nebo ukončit, a to podle vlastního uvážení.

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat