Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Pravidla

Pravidla použití ochranných známek

Airbnb vnímá hlubokou odpovědnost vůči celé komunitě, včetně hostitelů, hostů a všech ostatních, kteří využívají naši platformu a její služby. Součástí této odpovědnosti je i opatrování našich ochranných známek a značky. Chceme, aby všichni, kdo přijdou s Airbnb do styku, přesně věděli, co je nebo není naší společností podporováno, kontrolováno, spravováno nebo autorizováno. Tyto Pokyny jsou navrženy tak, aby chránily naši značku a taky aby ti pomohly šířit informace ohledně Airbnb zodpovědně.

A jsou součástí našich Obchodních podmínek. Využíváním služeb Airbnb vyjadřuješ souhlas s těmito Pokyny, Obchodními podmínkami a ostatními podmínkami.

1. Ochranné známky Airbnb

Ochranné známky Airbnb zahrnují jméno Airbnb, logo Airbnb, logo Bélo, odznak Superhostitele a Aircover, stejně jako všechna slova, slogany, ikony, loga, grafiku, vzory a další ukazatele, které označují společnost Airbnb, přidružené subjekty nebo její služby či produkty. Vynaložili jsme mnoho úsilí, abychom zajistili, že vše, co vám nabízíme, je v té nejvyšší kvalitě, a naše značky toto úsilí reprezentují. Proto značky ve velké míře chráníme registrací našich ochranných známek a průmyslových vzorů v USA i po celém světě.

Logo Airbnb, logo Bélo nebo ochranné známky, loga ani ikony Airbnb nesmíš používat, pokud k tomu nemáš formální písemný souhlas příslušných obchodních nebo právních oddělení společnosti Airbnb, Inc. Jedinou výjimkou je omezené používání výrazu „Airbnb“ popsané v části 2 dole.

Vyhni se nedorozuměním v souvislosti s ochrannými známkami Airbnb

Co ano

 • Název, logo a identita značky, včetně barvy a písma, které se rozhodneš používat, by se měly výrazně lišit od ochranných známek a prvků značky Airbnb.

Čemu se VYHNOUT

 • Nepoužívej logo Bélo v žádné formě, a to samostatně ani v kombinaci s obchodním názvem, ochrannou známkou, názvem účtu na sociálních sítích ani jako obecný výraz.
 • Nepoužívej „Airbnb“, „Air“, „bnb“, „b&b“ ani podobné výrazy v názvu svých webových stránek, názvu firmy, názvu produktu, jako ochrannou známku, při registraci domén, v přezdívkách na sociálních médiích, v aktivech značky atd.
 • Nepoužívej ve svém obsahu nápadně barvu Rausch, která je charakteristická pro Airbnb, včetně ochranných známek, log, vzorů nebo jiných prvků značky.
 • Nepoužívej „Airbnb“ jako náhradu za termín, jako je třeba „krátkodobý pronájem“ apod.

Příklady

Super!

Ne…

Nejlepší pronájem na ostrově od Boba

Airbnbike

Úklidové služby od Reda

Sunbnb nebo Sun Bnb

Výlet na ostrov k Anně

BNB Učitel

rentmyskihaus.com

Bikebandb nebo Bikeb&b

Ubytování a pronájem kol

nicebnb.com

STR Management Co

airmansion

2. Používání názvu Airbnb

Je v pořádku mluvit o Airbnb (společnosti) nebo používat název „Airbnb“ k faktickému popisu toho, co nabízíš. Pokud se tě to týká, dodržuj prosím následující pokyny:

Zaměř se na věcnost, přesnost a názornost

Co ano

 • „Airbnb“ je možné zmínit, ale pouze způsobem, který upřímně a přesně vystihuje tvůj vztah s Airbnb, společností a/nebo produkty, které pocházejí nebo jsou autorizovány Airbnb, jako například „Hostitel Airbnb“, „Nabídka Airbnb“, „Aplikace Airbnb“ a další.
 • Výraz „Airbnb“ používej pouze v textu (ne v nadpisech) a ve stejné velikosti, písmu, barvě a stylu, jako je zbytek textu.

Čemu se VYHNOUT

 • Nepoužívej pojmenování „Airbnb“ způsobem, který naznačuje partnerství, sponzorství nebo podporu, ani jako součást svého obchodního jména a/nebo značky (např. „Správa nemovitostí Airbnb“).
 • Slovo „Airbnb“ nepoužívej častěji, než je nezbytné k popisu tvého vztahu s Airbnb. Pokud má vyjádření nebo věta stejný význam i bez slova „Airbnb“, odstraň ho.
 • Nikdy nepoužívej slovo „Airbnb“ k popisu krátkodobých pronájmů, dočasného ubytování nebo správy pronájmů obecně.

Piš Airbnb správně

Co ano

 • Správná forma je „Airbnb“. Jedním slovem a s velkým „A“. Není to „AirBNB“, „AirBnB“ nebo „AirBnb“ a nikdy by nemělo být rozděleno jako „Air BNB“ nebo „Air B&B“.

Čemu se VYHNOUT

 • Na výrazu „Airbnb“ nic neměň, nepřidávej ani neodebírej. Slova „Abb“, „Airbnb-ish“, „Airbnb-er“ jsou nepřijatelná.
 • Nepoužívej slovo „Airbnb“ jako sloveso.
 • Opět, protože to myslíme vážně, nikdy nepoužívej slovo „Airbnb“ k popisu krátkodobých pronájmů, dočasného ubytování nebo správy pronájmů obecně.

Příklady

Správně: faktické a popisné

Nesprávně: matoucí, zavádějící

Jsme společnost spravující nemovitosti, která se specializuje na nabídky ubytování na Airbnb

Jsme společnost pro správu nemovitostí Airbnb

Poskytujeme profesionální úklidové služby nemovitostí, které jsou na Airbnb

Profesionální úklidové služby Airbnb

Moje tipy, jak se stát hostitelem na Airbnb

Přípravný program Airbnb

Těším se, až se stanu hostitelem na Airbnb

Náš dům je teď Airbnb

Žádám o práci na Airbnb

Tento skvělý dům je součástí Airbnb

Skupina pro hostitele Airbnb na sociálních sítích

[Město/Země] – hostitelská skupina Airbnb

Pro společnosti zabývající se správou nemovitostí

Pokud chceš inzerovat svou společnost zabývající se spravováním krátkodobých pronájmů, platí nahoře uvedené pokyny i pro tebe. Pamatuj, že o sobě nesmíš mluvit jako o „Správcovské společnosti Airbnb“, ani nesmíš uvádět, že máš „exkluzivní vztah“ s Airbnb, což by mohlo uživatele mylně uvést v domnění, že zastupuješ Airbnb. Můžeš zmínit, že spravuješ nebo obsluhuješ domovy nabízené na Airbnb, ale Airbnb by nemělo být hlavním tématem tvých webových stránek nebo jiných reklamních materiálů.

Pokud máš webovou stránku, musíš na ní uvést následující prohlášení: „[název tvé společnosti] je nezávislá třetí strana a není podporována ani spojena se společností Airbnb nebo přidruženými subjekty“. Máš-li na svých webových stránkách kalkulačku příjmů, kontaktní formulář nebo jiné uživatelské údaje, uveď toto zvýrazněné prohlášení o vyloučení odpovědnosti přímo pod tlačítkem vyzývajícím k akci.

Pro partnery

Partneři musí mít k používání našich ochranných známek písemné svolení. Pokud máš oprávnění k používání našich ochranných známek, musíš se řídit nejnovějšími pokyny, které ti poskytla kontaktní osoba Airbnb. Ta taky zodpoví veškeré dotazy týkající se těchto nebo doplňujících pravidel.

Pomohl ti tento článek?

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat