Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Pravidla

Pravidla použití ochranných známek

Airbnb vnímá hlubokou odpovědnost vůči celé komunitě, včetně hostitelů, hostů a všech ostatních, kteří využívají naši platformu a její služby. Součástí této odpovědnosti je i ochrana našich obchodních známek a značky. Chceme, aby všichni, kdo přijdou s Airbnb do styku, přesně věděli, co je nebo není naší společností podporováno, kontrolováno nebo spravováno. Tyto Pokyny jsou navrženy tak, aby chránily naši značku a taky aby ti pomohly sdílet informace z Airbnb zodpovědně.

A jsou součástí našich Obchodních podmínek. Využíváním služeb Airbnb vyjadřuješ souhlas s těmito Pokyny, Obchodními podmínkami a ostatními podmínkami.

1. Ochranné známky Airbnb

Ochranné známky Airbnb zahrnují jméno Airbnb, logo Airbnb, logo Bélo, odznak Superhostitele a Aircover, stejně jako všechna slova, slogany, ikony, loga, grafiku, vzory a další ukazatele, které označují Airbnb nebo jeho služby či produkty. Vynaložili jsme mnoho úsilí, abychom zajistili, že vše, co vám nabízíme, je v té nejvyšší kvalitě, a naše značka toto úsilí reprezentuje. Proto značky ve velké míře chráníme registrací našich ochranných známek a průmyslových vzorů v USA i po celém světě. Logo Airbnb, logo Bélo ani žádné ochranné známky nebo ikony Airbnb nesmíš používat, pokud k tomu nemáš písemný souhlas Airbnb.

2. Používání názvu Airbnb

I když nemůžeš bez svolení používat žádnou z ochranných známek Airbnb, můžeš o Airbnb mluvit nebo používat název Airbnb k faktickému popisu toho, co nabízíš. Pokud se tě to týká, dodržuj prosím následující pokyny:

  Zaměř se na charakteristiku a věcnost

  Co ano

  • „Airbnb“ můžeš zmínit pouze způsobem, který upřímně a přesně vystihuje tvůj obsah nebo vztah s Airbnb
  • „Airbnb“ používej pouze v hlavním textu (ne v nadpisech) ve stejné velikosti, písmu, barvě a stylu, jako je zbytek textu

  Co ne

  • Nezmiňuj se o „Airbnb“ způsobem, který naznačuje partnerství, sponzorství nebo podporu.
  • Slovo „Airbnb“ nepoužívej ve svém obsahu častěji, než je nezbytné k popisu tvého vztahu s Airbnb. Pokud má vyjádření nebo věta stejný význam i bez slova „Airbnb“, odstraň ho.

  Příklady

   Faktické a popisné

   Problematické a zavádějící

   Jsme společnost pro správu nemovitostí, která spravuje nabídky ubytování na Airbnb

   Jsme Společnost pro správu nemovitostí Airbnb

   Poskytujeme profesionální úklidové služby pro domovy nabízené na Airbnb

   Profesionální úklidové služby Airbnb

   Specializujeme se na domovy nabízené na Airbnb

   Specialisté Airbnb

   Moje tipy, jak se stát hostitelem na Airbnb

   Hostitelský seminář Airbnb

   Předcházej nejasnostem

   Co ano

   • Název, logo a identita značky, včetně barvy a písma, které se rozhodneš používat, by se měly výrazně lišit od ochranných známek a prvků značky Airbnb

   Co ne

   • Nepoužívej logo Bélo v žádné formě, a to samostatně ani v kombinaci s obchodním názvem, ochrannou známkou, názvem účtu na sociálních sítích ani jako obecný výraz
   • Nepoužívej „Airbnb“, „Air“, „bnb“ ani podobné výrazy v názvu svých webových stránek, názvu firmy, názvu produktu, na ochranných známkách, při registraci domén, v uživatelských jménech, aktivech značky atd.
   • Nepoužívej barvu Rausch, která je charakteristická pro Airbnb, přehnaně ve svém obsahu, včetně ochranných známek, log, vzorů nebo jiných prvků značky

   Příklady

   Super!

   Ne…

   Nejlepší pronájem na ostrově od Boba

   Airbnbike

   Úklidové služby od Reda

   Sunbnb

   Výlet na ostrov k Anně

   Sun BnB

   rentmyskihaus.com

   Bikebandb nebo Bikeb&b

   Ubytování a pronájem kol

   nicebnb.com

   STR Management Co

   airmansion

   Pro společnosti spravující nemovitosti

   Pokud chceš inzerovat svou společnost pro správu krátkodobých pronájmů, platí výše uvedené pokyny i pro tebe. Pamatuj, že o sobě nesmíš mluvit jako o „Správcovské společnosti Airbnb“, ani nesmíš uvádět, že máš „exkluzivní vztah“ s Airbnb, což by mohlo uživatele mylně uvést v domnění, že zastupuješ Airbnb. Můžeš zmínit, že spravuješ nebo obsluhuješ domovy nabízené na Airbnb, ale Airbnb by nemělo být hlavním tématem tvých webových stránek nebo jiných reklamních materiálů.

   Pokud máš webovou stránku, musíš na ní uvést následující prohlášení: „[název tvé společnosti] je nezávislá třetí strana a není podporována ani spojena se společností Airbnb nebo přidruženými subjekty.“ Máš-li na svých webových stránkách kalkulačku příjmů, kontaktní formulář nebo jiné uživatelské údaje, uveď toto zvýrazněné prohlášení o vyloučení odpovědnosti přímo pod tlačítkem vyzývajícím k akci.

   Pro partnery

   Partneři musí mít k používání našich ochranných známek písemné svolení. Pokud máš oprávnění k používání našich ochranných známek, musíš se řídit nejnovějšími pokyny, které ti poskytla kontaktní osoba Airbnb. Ta taky zodpoví veškeré dotazy týkající se těchto nebo doplňujících pravidel.

   Pomohl ti tento článek?

   Související články

   Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
   Přihlásit se nebo se zaregistrovat