Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Pravidla

Daňové doklady od Airbnb

Airbnb každoročně vydává několik typů daňových formulářů a informačních dokumentů pro americké poplatníky. Typ dokumentu, který obdržíš, závisí na typu plateb, které přes naši platformu dostáváš.

Pamatuj: Můžeme ti poslat víc než jeden typ dokumentu. Každý z nich však bude vykazovat jiný typ platby.

Informace k daňovým dokumentům

V této tabulce najdeš shrnutí různých daňových dokumentů, které vydává Airbnb. Další informace najdeš v příslušných sekcích této stránky.

Typ dokumentu

Typ platby

Prahová hodnota pro platby

Dokument bude k dispozici

1099-K

Hostitelé nebo spoluhostitelé Airbnb, kteří jsou občany USA nebo daňovými rezidenty USA a mají transakce u rezervací a/nebo zážitků.

V celkové hodnotě vyšší než 20 000 USD a s více než 200 rezervacemi v kalendářním roce 2022.

Kalendářní rok 2023 najdeš v sekci 1099-K na této stránce.

31. ledna, který následuje po vykazovaném kalendářním roce.

1099-MISC

Hostitelé nebo spoluhostitelé, kteří jsou občany USA nebo daňovými rezidenty USA a měli jiné příjmy podléhající zdanění, jako jsou bonusy, ocenění, pobídky, finanční vypořádání na Airbnb a jiné platby.

Hostitelé nebo spoluhostitelé programu Airbnb Luxe, kteří jsou plátci daně v USA a inkasují nájem a jiné platby.

V celkové výši 600 USD nebo více během kalendářního roku.

31. ledna, který následuje po vykazovaném kalendářním roce.

1099-NEC

Poskytovatelé služeb, jako jsou fotografové, překladatelé a další, kteří jsou občany USA nebo daňovými rezidenty USA.

V celkové výši 600 USD nebo více během kalendářního roku.

31. ledna, který následuje po vykazovaném kalendářním roce.

Formulář 1042-S

Hostitelé mimo USA, kteří vyplnili formulář W-8 a obdrželi platby, které pocházejí z amerických zdrojů.

1 USD nebo více

15. března, který následuje po vykazovaném kalendářním roce.

Formulář 1099-K

Formulář 1099-K je určen k nahlašování hrubých částek z platebních transakcí, které tvým jménem zpracovává Airbnb. Airbnb jako organizace pro vyrovnávání s třetími stranami (TPSO) má povinnost uloženou daňovým úřadem (IRS) a státními daňovými úřady vystavit formulář 1099-K americkým občanům nebo hostitelům, kteří jsou daňovými rezidenty v USA a splňují prahové hodnoty formuláře 1099-K.

Zjisti víc o daňovém výkaznictví pro hostitele v  USA a o daňovém výkaznictví pro spoluhostitele v USA. Můžeš se taky podívat na naše nejčastější dotazy o daních.

Dne 23. prosince 2022 oznámil úřad IRS zpoždění ve změně vykazování prahových hodnot u organizací pro vypořádání třetích stran, což bylo přijato jako součást amerického záchranného plánu z roku 2021, který měl vstoupit v platnost pro daňovou sezónu 2022.

Výsledkem tohoto zpoždění je, že Airbnb nemusí vydávat formuláře 1099-K v případě limitu 600 USD. To znamená, že pro kalendářní rok 2022 vydáváme formuláře 1099-K pouze hostitelům, kteří dosáhli prahové hodnoty vyšší než 20 000 USD a více než 200 rezervací.

Kdy Airbnb vystaví formulář 1099-K?

Pokud splňuješ kritéria pro přiznání daně v USA za dané období, formulář by ti měl přijít poštou a/nebo jej budeš mít v sekci daní na svém účtu ještě před 31. lednem následujícím po vykazovaném kalendářním roce.

Kdo splňuje povinnost vyplnit formulář 1099-K?

Za rok 2022 ti bude vystaven formulář 1099-K, pokud v rámci daňového přiznání pro IRS splňuješ nejméně jednu z následujících federálních prahových hodnot:

 • Tvé hrubé příjmy za rok 2022 byly vyšší než 20 000 USD a počet rezervací byl 200 nebo vyšší
 • Daně splatné v USA byly strhávány z tvých plateb
 • Tvůj stát/okres má nižší prahovou hodnotu pro podání daňového přiznání. Seznam států/okresů najdeš dole

Státy s nižšími prahovými hodnotami pro daňová přiznání

Následující státy/okresy mají nižší prahové hodnoty pro povinnost podávat daňová přiznání: District of Columbia, Illinois, New Jersey, Maryland, Massachusetts, Missouri, Vermont a Virginia. V případě, že překročíš limit státu, ale ne federální prahové hodnoty IRS, formulář 1099-K stačí vyplnit při podání v rámci státu.

Jak chápat formulář 1099-K

Pro hostitele (majitele nabídek)

Platební transakce v hrubém: Formulář 1099-K je určen k nahlašování hrubých částek z platebních transakcí, které jsou tvým jménem zpracovávány prostřednictvím platformy Airbnb. Nahlášené částky představují celkové hrubé částky za rezervace (včetně daní Airbnb / poplatků Airbnb + všech poplatků za úklid a transparentních daní „pass through“, které na základě tvých instrukcí vybíráme a platíme, + případné výplaty spoluhostitelů) a platby za finanční vypořádání přijaté od hostů.

Částky jsou hlášeny před odečtením poplatků/provizí Airbnb. Celkové částky se neupravují u změněných rezervací ani u rezervací, které byly zrušeny po příjezdu hostů. Výplaty dělené se spoluhostiteli prostřednictvím funkce výplaty pro spoluhostitele nebudou mít vliv na částku, která bude nahlášena majiteli nabídky pro účely daňového přiznání. Formulář 1099-K pro hostitele bude obsahovat celkovou hrubou částku rezervace.

Doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem, který ti poradí, jak vyplnit formulář 1099-K pro daňové přiznání, a seznámí tě s odpočty, které můžeš případně využít.

Příklad

 • 100 USD za noc × 5 nocí

500 USD

 • Poplatek za úklid

90 USD

 • Místní daně/poplatky (transparentní atd.)

10 USD

= celkový počet formulářů 1099-K vykázaných hostiteli

600 USD

 • Poplatky Airbnb

-18 USD.

 • Výplaty pro spoluhostitele

-114,40 USD

= čistý příjem hostitele

467,60 USD

Pro spoluhostitele

Platební transakce: Formulář 1099-K je určen k nahlašování částek z platebních transakcí, které jsou tvým jménem zpracovávány prostřednictvím platformy Airbnb. Nahlášené částky představují částku, kterou jsi obdržel/a podle údajů majitele nabídky.

Celkové částky se neupravují u změněných rezervací ani u rezervací, které byly zrušeny po příjezdu hostů. Doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem, který ti poradí, jak vyplnit formulář 1099-K pro daňové přiznání, a seznámí tě s odpočty, které můžeš případně využít.

Srážky federální daně z příjmu

Pokud ti byla stržena federální daň z příjmů, bude celková stržená částka za vykazovaný kalendářní rok uvedena v poli 4. Federální daně z příjmů strháváme pouze tehdy, když nám to nařizuje zákon. Důvody pro stržení federální daně z příjmů jsou:

 • V době výplaty jsme neznali totožnost daňového poplatníka v USA, nebo
 • nám to bylo nařízeno přímo daňovým úřadem IRS

Další informace o daňových srážkách v USA.

Několik účtů na Airbnb se stejným DIČ

Máš-li na Airbnb víc účtů se stejným DIČ, sečteme celkové hrubé částky transakcí a celkové částky za rezervace, abychom zjistili, zda splňuješ federální a/nebo státní prahové hodnoty IRS pro vykazování.

Pokud ti po sečtení všech částek na účtu vzniká povinnost k vykázání daně, bude ti pro každý účet vystaven formulář 1099-K zvlášť. Jestliže máš například čtyři účty, přijdou ti čtyři formuláře 1099-Ks.

Jediný účet na Airbnb s několika plátci daně

Pokud je na tvém uživatelském účtu vedeno několik aktivních plátců daně a bylo ti vystaveno víc formulářů 1099, budeš muset sečíst částky ze všech formulářů 1099 a pak je sladit s výstupními součty v historii transakcí.

Pokud hostitel nastavil výplaty pro spoluhostitele, pak spoluhostitelé přidají své daňové údaje a obdrží formulář 1099 ze svého vlastního účtu na Airbnb.

Jak sladit údaje ve formuláři 1099-K

S vyplněním údajů ve formuláři 1099-K ti pomůže přehled ročních výdělků na palubovce výdělků.

Souhrn příjmů

 • Hrubé výdělky: odpovídají kolonce 1a na formuláři 1099-K. Zahrnují sazbu za noc, poplatky za úklid, daně, které jsou vybírány a předávány (transparentní daně), a usnesení.
 • Servisní poplatky Airbnb: Představují celkové poplatky odečtené z hrubých výdělků.
 • Sloupec vyrovnání: Zobrazuje veškeré úpravy tvých výplat.

Palubovka výdělků

 • Na palubovce výdělků > Zaplaceno > Zobrazit vše zaplacené vyber příslušný časový rámec (např. leden 2022 až prosinec 2022)
 • Pro stažení souboru .csv vyber Získat přehled > Vytvořit přehled
 • Otevři soubor CSV a pomocí filtru najdi ve sloupci Rok obdržení výdělku příslušný daňový rok
 • Ve sloupci Typ zruš zaškrtnutí možnosti OdpočtyVýplata
 • Hrubý vykazovaný příjem je součet sloupců ČástkaHostitelský poplatek – a měl by odpovídat kolonce 1a formuláře 1099-K

Máš-li nějaké záporné vyrovnání, budeš ho muset vyloučit, protože formulář 1099-K vykazuje hrubé transakce před vyrovnáním. Ostatní sloupce, včetně sloupců Poplatek za úklid / Poplatek za správu / Daně z obsazenosti, můžeš ignorovat.

Pamatuj:

 • V případě, že jsme ti poslali taky formulář 1099-MISC, tyto transakce budou zahrnuty v přehledu ročních výdělků a na palubovce výdělků.
 • Je-li na tvém uživatelském účtu vedeno několik aktivních plátců daně a bylo-li ti vydáno víc formulářů 1099, budeš muset sečíst částky ze všech formulářů 1099 a pak je sladit s výstupními součty v historii transakcí.

  Formulář 1099-MISC

  Formulář 1099-MISC je daňový doklad, který Airbnb vystavuje hostitelům s americkým občanstvím / daňovým rezidentstvím nebo spoluhostitelům, kteří mají z Airbnb jiné zdanitelné příjmy. Obecně platí, že tento formulář bude vykazovat platby za propagaci, bonusy, ocenění, pobídky a finanční vypořádání na Airbnb, které jsou považovány za zdanitelné příjmy a nejsou uvedeny na formuláři 1099-K a/nebo formuláři 1099-NEC.

  Hostitelé nebo spoluhostitelé v programu Airbnb Luxe, kteří jsou občany / daňovými rezidenty v USA a za kalendářní rok vydělali alespoň 600 USD, obdrží formulář 1099-MISC. Částky vykázané na formuláři 1099-MISC jsou v hrubé výši (před odečtením naší provize/poplatků).

  Pamatuj: Pokud je daňové zařazení C nebo S Corporation (včetně LLC s klasifikací C nebo S Corporation), jak je uvedeno na formuláři W-9, může být tvoje společnost osvobozena od povinnosti vykazovat příjmy na formuláři 1099-MISC.

  Formulář 1099-NEC

  Formulář 1099-NEC vystavuje Airbnb americkým občanům / poskytovatelům služeb s daňovým rezidentstvím, jako jsou fotografové, překladatelé a recepční, kterým je během kalendářního roku vyplaceno v souhrnu 600 USD a víc. Částky na tomto formuláři jsou vykazovány v hrubém a bez servisních poplatků Airbnb (v případech, kdy se platily).

  Pamatuj: Pokud je daňové zařazení C nebo S Corporation (včetně LLC s klasifikací C nebo S Corporation), jak je uvedeno na formuláři W-9, může být tvoje společnost osvobozena od povinnosti vykazovat příjmy na formuláři 1099-NEC.

  Pokud nejsi hostitelem na Airbnb a poskytuješ služby pro Airbnb, ale máš smluvní závazek s dodavatelem třetí strany, bude tvůj daňový doklad vystaven tímto dodavatelem. Jaký dokument to bude, závisí na daňové klasifikaci a vykazovací povinnosti tohoto dodavatele.

  Formulář 1042-S

  Formulář 1042-S vystavuje Airbnb hostitelům, kteří nejsou americkými občany / daňovými rezidenty (Airbnb a Airbnb Luxe), vyplnili formulář W-8 a dostávají výdělky z Airbnb pocházející z USA. Částky vykázané na formuláři 1042-S jsou v hrubé výši (před odečtením naší provize/poplatků).

  Kde najdu daňové doklady, které mi byly vystaveny?

  Pokud ti byl vystaven daňový doklad, můžeš si jeho kopii nechat poslat na svůj účet na Airbnb.

  • Klikni na svoji profilovou fotku a vyber Účet
  • Na stránce Účet vyber možnost Daně
  • Na kartě Plátci daně vyber ikonu
  • Na kartě Daňové doklady najdeš seznam dokladů, které ti byly vystaveny (během posledních 4 let)

  Tyto daňové doklady najdeš i na svém uživatelském účtu:

  1. Přejdi na palubovku výdělků
  2. Vyber Daňové údaje > Daňové doklady

  Na kartě Daňové doklady najdeš seznam všech dokladů, které ti byly za poslední čtyři roky vystaveny

  Řešení problémů s daňovou dokumentací

  Pokud se ti nedaří sladit transakce s daňovými doklady nebo jsou jméno, daňové identifikační číslo či částka na daňovém dokladu uvedeny nesprávně, kontaktuj nás.

  Pamatuj: Přepracovaný formulář můžeme poskytnout až poté, co problém prozkoumáme a případné chyby potvrdíme.

  Pomohl ti tento článek?

  Související články

  Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
  Přihlásit se nebo se zaregistrovat