Přeskočit na obsah
Přeskočit na hlavní obsah nápovědy

Co jsou pravidla obsahu na Airbnb?

Zveřejněním obsahu na Airbnb souhlasíš s dodržováním těchto pravidel a ostatních podmínek Airbnb. Vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoliv obsah, celý nebo pouze jeho část, který porušuje tato pravidla, dále naše Obchodní podmínky, naše Komunitní standardy nebo z jakéhokoliv jiného důvodu podle našeho uvážení.

V případě opakovaného nebo vážného porušení pravidel můžeme účet, kterého se to týká, pozastavit, nebo natrvalo deaktivovat.

Příspěvky, které porušují pravidla, můžeš hlásit přímo nebo nás kontaktovat a na takové příspěvky nás upozornit.

Co na Airbnb není nikdy povoleno:

 • Příspěvky obsahující reklamu nebo jiný komerční obsah, firemní loga, odkazy nebo názvy firem
 • Spam, nevyžádaný obsah nebo obsah, který je sdílen opakovaně rušivým způsobem
 • Obsah, který podporuje nebo propaguje nelegální nebo škodlivou činnost, případně je sprostý, vulgární, obscénní či obsahuje výhrůžky a osobní útoky
 • Obsah, který diskriminuje (více podrobností najdeš v našich Nediskriminačních zásadách)
 • Pokusy o vydávání se za jinou osobu, účet nebo subjekt, včetně vydávání se za zástupce společnosti Airbnb
 • Obsah, který je nelegální nebo který porušuje práva jiné osoby nebo subjektu, včetně duševního vlastnictví a práva na soukromí
 • Obsah, který se detailně vyjadřuje k vyšetřování Airbnb nebo k jeho výsledkům
 • Obsah, který umožňuje zjistit lokalitu nabídky ubytování, nebo obsah, který může představovat riziko osobní bezpečnosti člena komunity Airbnb

Následující pravidla se vztahují na konkrétní typ obsahu na Airbnb:

Názvy nabídek

 • Názvy nabídek, které jsou zavádějící nebo nejsou relevantní v kontextu daného typu nebo stylu nabídky ubytování či zážitku
 • Názvy, které obsahují symboly nebo emotikony

Stránky nabídek a profily

 • Nabídky ubytování a profily, které mají falešný, chybný, zavádějící nebo podvodný obsah

Komunitní centrum

 • Obsah, který není k tématu, není dotazem nebo neodpovídá na dotazy v rámci širší diskuse
 • Obtěžování (trolling) nebo opakované napadání členů komunity

Hodnocení

 • Hodnocení, která nepředstavují osobní zkušenosti autora nebo jeho spolucestovatelů
 • Hodnocení, které bylo ovlivněno příslibem finanční částky, dalších služeb nebo slevy
 • Hodnocení, které bylo napsáno pod nátlakem (projdi si naše Podmínky týkající se vydírání)

Vlastní URL adresy

 • Superhostitelé mohou na Airbnb vytvořit vlastní URL adresu pro jednu samostatnou nabídku a hostitelé využívající profesionální hostitelské nástroje mohou vytvořit vlastní URL adresu své marketingové stránky
 • Zjisti si více v podmínkách pro vlastní URL adresy.