Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Jaké sankce se mě jako hostitele týkají, pokud zruším rezervaci pobytu?

  Jelikož rušení rezervací komplikuje hostům plány a má vliv na důvěru v komunitě Airbnb, uplatňujeme při zrušení rezervace hostitelem následující sankce.

  Storno poplatek

  Poplatek bude odečten z první výplaty po zrušení rezervace. Odečtená částka se bude odvíjet od toho, kdy byla rezervace přijata a jak dlouho před jejím začátkem jsi ji zrušil/a:

  • Více než 7 dní před začátkem ti z příští výplaty odečteme 50 USD
  • Méně než 7 dní před začátkem ti z výplaty odečteme 100 USD

  Poplatku za zrušení rezervace můžeš být zproštěn/a, pokud jsi dokončil/a nejméně 10 po sobě jdoucích rezervací bez zrušení, a to buď od začátku hostitelství, nebo od posledního předchozího zrušení.

  Nedostupný/zablokovaný kalendář

  Tvůj kalendář zůstane zablokovaný a v termínu zrušené rezervace nebudeš moci přijímat žádné jiné rezervace.

  Veřejné hodnocení

  Pokud rezervaci zrušíš před jejím začátkem, bude u nabídky zveřejněno automatické hodnocení informující o zrušení jedné z tvých rezervací. Tato hodnocení nelze odstranit, ale můžeš na ně veřejně odpovědět a vysvětlit, proč jsi rezervaci musel/a zrušit.

  Pokud rezervaci zrušíš v den příjezdu nebo později, mohou ti hosté na profilu nabídky ubytování zanechat veřejné hodnocení.

  Pozastavení účtu

  Pokud zrušíš 3 a více rezervací během jednoho roku, můžeme tvoji nabídku ubytování deaktivovat.

  Pokud nelze uplatnit polehčující okolnosti, nebudou se na naše storno podmínky vztahovat žádné výjimky.

  Status Superhostitele

  Aby sis status Superhostitele udržel/a, musíš v každém posuzovacím období i nadále splňovat požadavky na Superhostitele, včetně pouze 1% míry zrušení rezervací.

  Výjimky ze sankcí za zrušení rezervace hostitelem: Pokud rezervaci zrušíš z důvodu polehčujících okolností, sankce za zrušení rezervace hostitelem ti můžeme odpustit.

  Za určitých okolností můžeš bez sankcí zrušit rezervace, o kterých máš opodstatněný důvod se domnívat, že povedou k neoprávněnému večírku, a také Okamžité rezervace. Zjistit více

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?
  Související články