Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Airbnb.org ubytovalo 100 000 lidí prchajících z Ukrajiny

  Zjistěte víc o reakci Airbnb.org na krizi na Ukrajině.
  Od Airbnb dne 4. bře 2022
  3minutové video
  Aktualizováno 31. srp 2022

  Podívejte se na tuto časovou osu, kde najdete pravidelné aktualizace týkající se naší podpory hostitelů a uprchlíků.

  3. března
  Airbnb pozastavilo operace v Rusku a Bělorusku
  To znamená, že až do odvolání nebudou moct hostitelé v obou zemích přijímat nové rezervace. Hostům v Rusku a Bělorusku rovněž znemožníme zamlouvání nových rezervací.

  Podpora lidí na Ukrajině
  Snažíme se podporovat taky ukrajinské členy naší komunity, kteří v zemi zůstávají. Airbnb se dočasně vzdává poplatků hostitelů a hostů za nové rezervace na Ukrajině. Aby mohli hostitelé i hosté rušit oprávněné rezervace bez sankcí, rozšiřujeme na Ukrajině naše podmínky polehčujících okolností.

  2. března
  Hostitelé pomáhají hostitelům na Ukrajině
  Hostitelka v Park City v Utahu přišla s nápadem, že hostitele na Ukrajině finančně podpoří tak, že si rezervuje a zaplatí pobyty v domovech vzdálených přes 10 000 kilometrů, aniž by měla v úmyslu se ubytovat. Tato hostitelka, Sarah Brown, uvedla v pořadu „Today“: „Byl to pro mě nejjednodušší způsob, jak navázat spojení s jiným člověkem a udělat něco užitečného. Bylo to naprosto přirozené.“ Od té doby se přidali i ostatní hostitelé, kteří tím vyjadřují morální a finanční podporu pro hostitele ve válkou zničené zemi. Příběh Sarah můžete sledovat v Komunitním centru, kde se můžete rovněž připojit ke konverzaci hostitelů.

  Jsme dojati inspirující štědrostí naší komunity v této těžké době. Za posledních 48 hodin, kdy jsme se zřekli poplatků za nové rezervace, jsme si všimli, že ze zamlouvání rezervací nabídek Airbnb na Ukrajině za účelem podpory místních hostitelů se stalo doslova hnutí. Během pouhých dvou dnů si lidé z celého světa rezervovali na Ukrajině přes 61 000 nocí, včetně více než 34 000 nocí rezervovaných hosty z USA.

  1. března
  Nabídka krátkodobého ubytování až pro 100 000 uprchlíků
  Mnozí z vás sledují světové události a přemýšlí, jak by mohli pomoct ukrajinským uprchlíkům. Chceme vás informovat, že Airbnb.org se zavázalo financovat a podpořit bezplatné krátkodobé ubytování až pro 100 000 uprchlíků z Ukrajiny. Pokud se chcete zapojit, můžete se zaregistrovat k poskytnutí nouzového ubytování ve své oblasti nebo poslat finanční dar.

  Informace obsažené v tomto článku se mohly od jeho zveřejnění změnit.

  March 2
  Hosts helping Hosts in Ukraine
  A Host in Park City, Utah, came up with the idea of supporting Hosts in Ukraine by booking and paying for stays in homes almost 6,000 miles away–with no intention of staying there–to provide a financial boost. That Host, Sarah Brown, told the “Today” show: “For me, it was the simplest way to feel connected to a person, like boots on the ground. It just seemed like the natural thing to do.” Since then, other Hosts have started doing the same as a bit of moral and financial support for Hosts in the war-torn country. You can watch Sarah’s story and join Host conversations in the Community Center.

  We are moved by the inspiring generosity of our community during this moment of crisis. In the past 48 hours, as we’ve waived our fees for new reservations, we’ve noticed a grassroots movement to book Airbnb listings in Ukraine with the objective of supporting local Hosts. In just two days, people around the world booked more than 61,000 nights in Ukraine listings, including more than 34,000 nights booked by U.S. guests.

  March 1
  Offering short-term housing for up to 100,000 refugees
  Many of you have been following world events and wondering what you can do to help Ukraine refugees. We want to let you know that Airbnb.org has committed to funding and facilitating free, short-term housing for up to 100,000 refugees fleeing Ukraine. If you want to get involved, you can sign up to provide emergency housing in your area or make a donation.

  Information contained in this article may have changed since publication.

  Airbnb
  4. bře 2022
  Bylo to užitečné?