Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Odpovědi na vaše otázky ohledně pomocného fondu pro Superhostitele

  Zjistěte, kdo má na prostředky z fondu nárok, jak o ně žádat, kolik peněz můžete získat a další.
  Od Airbnb dne 9. dub 2020
  5minutové čtení
  Aktualizováno 28. dub 2021

  Hlavní témata

  • Někteří Superhostitelé a hostitelé Zážitků na Airbnb, na které měl COVID-19 finanční dopad, si mohli požádat o pomocný grant

  • Celková výše darovaných grantů činí 16,8 milionů USD

  • Hostitelé ubytování již nemohou žádat o grant z Pomocného fondu pro Superhostitele

  • Granty vyhrazené pro hostitele zážitků budeme udělovat do září

  • Další informace najdete v našem kompletním průvodci, který vám poradí, jak se orientovat v hostitelství během COVID-19

  Pomocný fond pro Superhostitele ve výši 17 milionů USD je nyní uzavřen pro hostitele ubytování. Airbnb ukončilo udělování grantů Superhostitelům po celém světě. Granty v celkové výši 16,8 milionů USD obdrželo 8 700 hostitelů. Více než 67 % příjemců grantů pocházelo ze zemí mimo Spojené státy. Zbývající granty vyhrazené pro hostitele Zážitků Airbnb právě zpracováváme a odešleme je do konce září 2020. Do této chvíle jsme již odeslali 70 % grantů pro hostitele zážitků.

  Chápeme, že toto období je pro hostitele obtížné, a proto vám chceme pomoci. V rámci našeho úsilí o podporu hostitelů ovlivněných COVID-19 jsme nedávno představili Pomocný fond pro Superhostitele a hostitele Zážitků Airbnb.

  Protože se komunity v těžkých časech navzájem podporují, zaměstnanci Airbnb vybrali 1 milion USD z vlastních kapes, aby založili fond na podporu hostitelů, kteří mají potíže se zajištěním obživy. Zakladatelé Airbnb rovněž osobně přispěli částkou 9 milionů USD a investoři přidali dalších 7 milionů USD – celková částka je tedy 17 milionů USD.

  Od mnohých z vás víme, že máte další otázky ohledně fondu, a proto na ty hlavní odpovídáme zde.

  Kdo má nárok na podporu z Pomocného fondu pro Superhostitele?
  Pomocný fond pro Superhostitele podporuje Superhostitele a hostitele zážitků, kteří mají finanční potíže v důsledku omezení cestování způsobeného pandemií COVID-19. Na základě našeho uvážení tento specifický fond podporuje hostitele ve všech zemích a regionech kromě hostitelů kontinentální Číny, kde už Airbnb speciální program pomoci spustilo.

  Oprávnění hostitelé, kteří nabízejí ubytování, musí:

  • Mít nejvýše dvě aktivní nabídky
  • Mít ověřenou totožnost
  • Být Superhostitelem nejméně rok
  • Přijít o významné procento svých příjmů v důsledku COVID-19
  • Prokázat, že Airbnb je životně důležitým zdrojem příjmů

  Oprávnění hostitelé zážitků musí:

  • Mít ověřenou totožnost
  • Pořádat zážitky již nejméně rok
  • Prokázat ztrátu významného procenta svých příjmů v důsledku COVID-19
  • Prokázat, že Airbnb je životně důležitým zdrojem příjmů

  Zjistěte více o způsobilosti hostitelů zážitků

  Proč mohou být zveřejněny maximálně dvě aktivní nabídky, a co vedlo Airbnb k takovému rozhodnutí?
  V rámci tohoto fondu se zaměřujeme na hostitele, kteří nabízejí pouze své primární či druhé domovy nebo soukromé pokoje v těchto domovech. Nárok u vás nevznikne, pokud máte více než dvě aktivní nabídky ubytování na různých adresách. Pokud máte ale více než dvě nabídky ubytování na stejné adrese – například když pronajímáte ve svém domě tři pokoje – můžete se přesto kvalifikovat.

  Myšlenka tohoto programu spočívá v podpoře dlouhodobých hostitelů, kterým hrozí ztráta primárních domovů. Proto jsme se rozhodli pozvat hostitele, kteří mají tyto tři věci společné:

  • Jsou Superhostiteli déle než jeden rok
  • Ztratili značnou část svých výdělků
  • Pronajímají své primární nebo sekundární domovy

  Víme, že existuje mnoho způsobů, jakými hostitelé přistupují k hostitelství, a počet nabídek, které vlastní, nic nevypovídá o péči, kterou do svého podnikání vkládají. Nicméně tím, že jsme se rozhodli pozvat hostitele s nejvýše dvěma aktivními nabídkami ubytování, se snažíme udržet záměr tohoto programu a poskytovat smysluplnou podporu.

  Musím být aktuálně Superhostitelem?
  Ano. Aby se Superhostitelé kvalifikovali na získání příspěvku z fondu, musí být aktuálně Superhostiteli a získat za život status Superhostitele alespoň čtyřikrát. Může se však jednat o čtyři samostatná čtvrtletí za posledních pět let. Toto se netýká hostitelů zážitků.

  Jak probíhá proces pozvánek?
  Od 10. dubna 2020 začne specializovaný tým Airbnb zvát prostřednictvím e-mailu oprávněné Superhostitele a hostitele zážitků k podání žádosti o grant. Začneme tím, že na základě našeho vlastního rozhodnutí oslovíme naše dlouhodobé Superhostitele, u kterých jsme zaznamenali největší pokles příjmů ve srovnání s minulým rokem. Stejný tým bude vyhodnocovat žádosti a informovat hostitele, zda byla právě jejich žádost schválena. Pozvánky jsme posílali do konce května 2020. Zbývající granty vyhrazené pro hostitele zážitků právě zpracováváme a odešleme je do konce září 2020. Do této chvíle jsme již odeslali 70 % grantů pro hostitele zážitků.

  Jak probíhá proces podávání žádostí?
  Ti, kteří obdrží pozvánku, budou požádáni, aby zodpověděli několik otázek, které pomohou Airbnb pochopit jejich finanční potřebu a závislost na příjmech na Airbnb. Na podání přihlášky budete mít sedm dní po obdržení pozvánky.

  Bude-li má žádost schválena, za jak dlouho prostředky z fondu obdržím?
  Pokud žádost schválíme, pošleme finanční prostředky obvyklou výplatní metodou do tří pracovních dnů. Všechny podpůrné granty odešleme do poloviny června. V závislosti na používané výplatní metodě může trvat až sedm pracovních dnů, než se peníze objeví na účtu.

  Kolik dostanu peněz?
  Žádosti posoudíme z hlediska finančních potřeb oprávněných hostitelů a schválíme pomocné fondy až do 5000 USD na jeden účet.

  Pokud prostředky obdržím, musím je splatit?
  Pomocné granty jsou bez jakýchkoliv dalších podmínek. Peníze se nemusí vracet a je možné je využít podle vlastních potřeb. Upozorňujeme na povinnost si zjistit, zda je příspěvek daňově odpočitatelný nebo způsobilý k získání slev na dani.

  Jak se rozhoduje o tom, kteří hostitelé byli nejvíce zasaženi?
  Víme, že toto téma je složité a citlivé, a proto jsme sestavili konkrétní kritéria, která by měla přispět k objektivnějším rozhodnutím. Začneme tím, že se podíváme na výdělky hostitelů, abychom mohli oslovit ty, jejichž příjmy měly ve srovnání s předchozím rokem nejvýraznější sestupný trend. Pak se podíváme na důvody uvedené v podaných žádostech, abychom zjistili, jak tento pokles ovlivnil jejich schopnost se uživit.

  Mohu čerpat podporu z částky 250 milionů USD i z Pomocného fondu pro Superhostitele?
  Ano. Na podporu hostitelů, jejichž rezervace byly ovlivněny COVID-19, jsme vyčlenili 250 milionů USD. Přečtěte si více o požadavcích na čerpání podpory z částky 250 milionů USD

  Proč se to netýká všech Superhostitelů?
  Cílem je pomoci co nejvíce hostitelům, ale také chceme, aby tato podpora byla smysluplná. Superhostitelů máme po celém světě statisíce. Ačkoliv dopad COVID-19 pocítila celá naše komunita, využíváme tento fond k tomu, abychom nabídli pomoc Superhostitelům, jejichž výdělky byly zasaženy nejvíce.

  Airbnb bude upřednostňovat pozvánky na základě toho, jak dlouho je hostitel Superhostitelem a jak významně byly ovlivněny jeho výdělky. Rozhodnutí bude na uvážení Airbnb. Máme také další programy pro pomoc hostitelům, například 250 milionů USD, které jsme vyčlenili na pokrytí nákladů na zrušení rezervací v souvislosti s COVID-19.

  Pracovali jsme rovněž na zajištění podpory pro hostitele Airbnb v rámci zákona vlády USA o stimulaci trhu v souvislosti s pandemií COVID-19. Abychom pomohli s orientací v různých ekonomických programech, snažíme se najít ty, které mohou být k dispozici v různých částech světa, a přidáváme je na stránku Airbnb.com/COVID.

  Jaké změny prodělala časová osa?
  Upravili jsme naši časovou osu kvůli změnám v naší organizační struktuře. Zpracováváme pozvánky i žádosti a nadále zveme oprávněné hostitele, aby se přihlásili. Pozvánky jsme posílali do konce května, což je o pár týdnů déle, než jsme očekávali. Snažíme se pomáhat kolegům a aktualizujeme naše plány. Velmi vám tímto děkujeme za trpělivost.

  Jsou ještě jiné možnosti, jak mohou hostitelé získat finanční podporu?
  Jako hostitel na Airbnb můžete mít nárok na finanční podporu od státu a/nebo místní samosprávy. Našli jsme programy finanční podpory, které jsou k dispozici ve vašem regionu. Více informací o zdrojích finanční podpory pro hostitele najdete v Informačním centru.

  Informace obsažené v tomto článku se mohly od jeho zveřejnění změnit.

  Hlavní témata

  • Někteří Superhostitelé a hostitelé Zážitků na Airbnb, na které měl COVID-19 finanční dopad, si mohli požádat o pomocný grant

  • Celková výše darovaných grantů činí 16,8 milionů USD

  • Hostitelé ubytování již nemohou žádat o grant z Pomocného fondu pro Superhostitele

  • Granty vyhrazené pro hostitele zážitků budeme udělovat do září

  • Další informace najdete v našem kompletním průvodci, který vám poradí, jak se orientovat v hostitelství během COVID-19
  Airbnb
  9. dub 2020
  Bylo to užitečné?