Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Dáváme hostitelům slovo

  Představujeme Poradní výbor hostitelů Airbnb a Nadaci hostitelů Airbnb.
  Od Airbnb dne 30. říj 2020
  5minutové čtení
  Aktualizováno 28. dub 2021

  Vzhledem k tomu, že se chceme stát veřejně obchodovanou společností, stavíme naše partnerství s hostiteli do centra pozornosti. Naše spolupráce s hostitelskými lídry po celém světě nás přivedla k vytvoření formálního programu, který hostitelům nabídne místo u jednacího stolu a příležitost podílet se na úspěchu naší společnosti.

  Skládá se ze dvou stejně důležitých částí:
  • Poradní výbor hostitelů Airbnb: Různorodá skupina hostitelů Airbnb, která bude představovat hlas hostitelské komunity a jejímž úkolem bude zajistit, aby nápady hostitelů byly vyslyšeny na pravidelných setkáních s vedoucími pracovníky Airbnb
  • Nadace hostitelů Airbnb: Fond, u kterého předpokládáme, že jeho prvotní vklad bude činit 9,2 milionů akcií Airbnb, a jehož prostředky budou použity k investování do realizace nápadů hostitelů

  Místo u jednacího stolu znamená, že budeme investovat do programů a iniciativ, které podporují hostitelskou komunitu – a zajistí, že vaše hlasy budou vyslyšeny při dalším budování naší společnosti.

  Víme, že máte otázky, takže jsme pro vás připravili několik odpovědí.

  Jaká je úloha Poradního výboru hostitelů? Co budou moci její členové ovlivnit?
  Poradní výbor bude hlasem hostitelů Airbnb při komunikaci s vedením Airbnb. Kromě toho, že budeme komunitu o našem pokroku pravidelně informovat, očekáváme, že se členové Poradního výboru pravidelně každý měsíc sejdou
  se zástupci Airbnb a jednou za rok proběhne oficiální fórum Poradního výboru s vedoucími pracovníky, kde výbor představí návrhy sesbírané od hostitelské komunity.

  Důležitou součástí jejich role bude informovat hostitele o tom, do čeho budeme finanční prostředky z Nadace hostitelů Airbnb investovat, až budou k dispozici. To by mohlo zahrnovat změny podmínek, grantové programy a koncepty nových produktů. Než se tak stane, Poradní výbor bude mít i nadále možnost ovlivňovat podnikatelské a dlouhodobé plány Airbnb.

  Kdo bude tvořit Poradní výbor hostitelů a jak byl vybrán?

  Pro rok 2021 bude Poradní výbor složen z 10 až 15 členů našeho Programu hostitelských lídrů – společně s hostiteli, kteří jsou aktivní v Komunitním centru. Důraz klademe na rozmanité zastoupení, do čehož spadají regiony, rasy, gender, sociálně-ekonomické zázemí a typy hostitelů.

  Jejich počáteční funkční období bude trvat jeden rok a budou zodpovědní za stanovení kritérií a výběrového procesu pro budoucí členy Poradního výboru. Představit bychom vám je měli do konce roku.

  Jak mě bude Poradní výbor pro hostitele zastupovat ve vedení Airbnb?
  Úlohou Poradního výboru je zajistit hostitelům místo u jednacího stolu.

  • Bude pomyslným článkem mezi hostiteli a vedením Airbnb a jeho členové se budou účastnit pravidelných měsíčních setkání s Airbnb a každoročního fóra Poradního výboru, kde budou prezentovat nápady hostitelů
  • rozhodnutích a aktualizacích ze setkání budou pravidelně informovat hostitelskou komunitu
  • Při zahajovacím setkání bude také stanoven proces výběru budoucích členů Poradního výboruzvolí se formální postup pro shromažďování myšlenek a nápadů hostitelské komunity
  Poradní výbor hostitelů bude vycházet z průběžně shromažďované zpětné vazby získané na setkáních a seminářích, jejichž účelem je, aby byly slyšet vaše hlasy. V tomto duchu chceme umožnit členům Poradního výboru informovat o klíčových prvcích programu. Setkání se členy našeho inauguračního Poradního výboru uskutečníme už koncem roku, protože chceme, aby jejich připomínky byly zapracovány hned od začátku.

  Jak mohu předložit svůj nápad? Jak zjistím, zda je skutečně zvažován?
  Na vytvoření formálního procesu k předkládání návrhů hostitelů budeme spolupracovat se zahajovacím Poradním výborem hostitelů. Následně jej pak předáme vedoucím představitelům Airbnb na oficiálních fórech Poradního výboru. Více podrobností prozradíme, až představíme členy Poradního výboru.

  Co je to nadace?
  Nadace je finanční subjekt, který je využíván k držení finančních prostředků – v tomto případě akcií – určených ke konkrétním účelům nebo programům specifikovaným organizací. Často se jedná o neziskové organizace nebo univerzity.

  Ty umožňují dlouhodobou podporu držením „jistiny“ (v tomto případě je cílem 1 miliarda dolarů) a případným investováním úroků nebo nárůstu hodnoty jistiny.

  Zde je příklad: Univerzita může mít fond v hodnotě 100 milionů USD, který roste o 5 % ročně z úroků. To univerzitě dává 5 milionů USD ročně na investice do věcí, jako jsou stipendia, aniž by vyčerpávala fond.

  Co je Nadace hostitelů Airbnb?
  Pokud je Airbnb úspěšné, hostitelé by z tohoto úspěchu měli mít podíl. Nadace hostitelů je fond založený společností Airbnb a očekáváme, že na jeho počáteční financování půjde 9,2 milionů akcií Airbnb. Pokud/až dosáhne hodnoty 1 miliardy USD, plánujeme na podporu hostitelů Airbnb začít využívat částky, které budou nad tuto hodnotu.

  Při navrhování tohoto programu byla klíčovou zpětnou vazbou hostitelů flexibilita. Proto nás zajímají návrhy a zpětná vazba od hostitelské komunity ohledně toho, jak mohou být prostředky využity. A je to také důvodem proč se programy, které financujeme, mohou na základě této zpětné vazby rok od roku měnit.

  Jak se budou příspěvky z fondu přerozdělovat?
  Nadaci jsme vytvořili pro hostitele a rozdělení finančních prostředků v daném roce bude formováno zpětnou vazbou hostitelů a naším Poradním výborem hostitelů. Budou ji moci využít hostitelé, kteří potřebují podporu či dosáhli určitého milníku, nebo prostředky z ní budou investovány do nového produktu, z něhož budou mít prospěch všichni.

  Příklady potenciálních programů, které se objevily na hostitelských seminářích:

  • Nouzové fondy pro hostitele v době krize
  • Investice do nových produktů na podporu úspěchu hostitelů
  • Roční výplata vybrané skupině hostitelů, kteří nejvíce přispěli k misi Airbnb
  • Programy grantů podporujících náklady na vzdělávání hostitelů a jejich rodin

  Tento program bude flexibilní a bude postaven na zkušenostech z Pomocných fondů pro Superhostitele z roku 2020, přičemž hostitelé budou mít možnost ovlivnit jeho každoroční přerozdělování v rámci komunity.

  Chceme, aby byly připomínky Poradního výboru hostitelů zapracovány už od počátku, takže se s jeho členy sejdeme ještě před koncem roku, abychom s nimi konzultovali náš přístup.

  Kdo bude rozhodovat o využití těchto prostředků?
  Naším záměrem je vytvořit trvalý fond, ze kterého budou mít prospěch hostitelé, a který bude formován jejich nápady a zpětnými vazbami. I když výhradní rozhodovací pravomoc k rozdělování finančních prostředků bude mít Airbnb, budeme tak činit s doporučeními a zpětnou vazbou od hostitelské komunity.

  Poradní výbor hostitelů se bude pravidelně scházet s vedoucími pracovníky Airbnb, aby tyto myšlenky přivedli k životu. Širší okruh témat bude probírán také na oficiálním fóru Poradního výboru.

  Je nadace opravdu ovlivňována hostiteli, když o přidělování prostředků rozhoduje Airbnb?
  Tento program bude úspěšný pouze tehdy, budou-li mít hostitelé pocit, že jej mají pod kontrolou a jsou jím podporováni, což je důvodem, proč jej vnímáme jako součást většího celku. Naším záměrem je vytvořit sadu programů, které hostitelům umožní být slyšet, poskytovat návrhy a mít vliv na smysluplné investice umožňující rozvoj komunity do budoucna.

  I když výhradní právo rozhodování o veškerých investicích bude mít Airbnb, návrhy, které budeme financovat, budou vycházet z naší hostitelské komunity.

  Proč je čerpání z nadačního fondu podmíněno dosažením částky 1 miliardy dolarů?
  Tato nadace je dlouhodobou investicí do hostitelů a naším cílem je, aby tady byla po celou dobu existence Airbnb. Chceme, aby tato myšlenka uspěla a podpořila tak nejen současné hostitele, ale i ty, kteří se k Airbnb komunitě přidají později.

  Pokud umožníme, aby fond dosáhl zamýšlenou miliardu dolarů, budeme mít více příležitostí podporovat s jeho pomocí budoucí návrhy a programy a zajistit tak finance na návrhy hostitelů v dlouhodobějším horizontu.

  O výši částky ve fondu vás budeme pravidelně informovat a než dosáhneme hranice 1 miliardy USD, budeme i nadále shromažďovat zpětnou vazbu i návrhy od komunity a financovat je, tak jako doposud.

  Co když hodnota nadace klesne nebo nikdy nedosáhne 1 miliardy dolarů?
  Doufáme, že nadace dosáhne hodnoty 1 miliardy dolarů a časem do ní můžeme přispět dodatečnými akciemi až do výše 2 % hodnoty společnosti.

  Mezitím využijeme Poradní výbor hostitelů, s jehož pomocí budeme, tak jako dnes, i nadále investovat do nápadů a návrhů hostitelské komunity.

  Co jsou komunitní granty Airbnb a jak fungují?
  Předtím, než nadace dosáhne hodnoty 1 miliardy dolarů, plánujeme, že každý rok přispějeme 10 miliony dolarů na granty financované přímo Airbnb, které budou použity na podporu neziskových organizací nebo iniciativ v místních komunitách hostitelů. Poradní výbor hostitelů bude mít na základě zpětné vazby hostitelů možnost ovlivnit, koho podpoříme.

  Jak jste tyto iniciativy vyvinuli?
  Tyto iniciativy jsme vyvinuli pomocí rozsáhlé zpětné vazby hostitelů. Tu jsme začali shromažďovat v letech 2019 a 2020 prostřednictvím série workshopů a cílových skupin se širokou škálou hostitelů. Celý rámec bude navržen ve spolupráci s hostiteli – což znamená, že zůstáváme věrní naší vizi a také, že jde o přímý výsledek našich workshopů s hostiteli za poslední rok.

  Airbnb
  30. říj 2020
  Bylo to užitečné?