Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Co byste měli vědět o bezpečnosti v souvislosti s oxidem uhelnatým

  Nainstalujte si detektor oxidu uhelnatého a informaci o jeho přítomnosti v ubytování přidejte do nabídky.
  Od Airbnb dne 29. bře 2022
  4minutové čtení
  Aktualizováno 16. bře 2023

  Hlavní témata

  Víme, jak vážně berete pohodlí a bezpečnost svých hostů. Hostitelství zahrnuje mnoho důležitých bezpečnostních aspektů, my však chceme zdůraznit některá praktická opatření, která můžete přijmout pro zajištění požární prevence a bezpečnosti související s oxidem uhelnatým.

  Vystavení riziku oxidu uhelnatého je častou příčinou smrtelné otravy po celém světě. Například podle CDC je oxid uhelnatý hlavní příčinou náhodných úmrtí na otravu ve Spojených státech. Pro vás jako hostitele je důležité, abyste podnikli kroky, které zajistí bezpečnost hostů ve vašem ubytování. Proto vás naléhavě žádáme, abyste:
  1. nainstalovali detektory oxidu uhelnatého.
  2. Uvést ve svých nabídkách, že máte detektor oxidu uhelnatého, nebo ho nepotřebujete, protože nemáte spotřebiče na paliva a vaše ubytování nepředstavuje žádné jiné riziko.

  Tady je vše, co potřebujete vědět o bezpečnosti v souvislosti s oxidem uhelnatým a o tom, jak hosty informovat o opatřeních, která jste přijali k detekci tohoto plynu ve vašem ubytování.

  Co je to oxid uhelnatý?

  Oxid uhelnatý je bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu. Můžou ho produkovat domácí spotřebiče spalující běžná paliva, jako jsou pece, sporáky nebo ohřívače vody, a proto je důležité, aby všichni hostitelé chápali rizika otravy oxidem uhelnatým.

  Vysoké hladiny oxidu uhelnatého můžou být smrtelné a je nemožné je detekovat bez detektoru oxidu uhelnatého. Nainstalované detektory oxidu uhelnatého hosty upozorní v případě, že hladina oxidu uhelnatého vzroste nad bezpečnou úroveň.

  Jak snížit riziko otravy oxidem uhelnatým

  Dobře zaměřeným vzděláváním a jednoduchými preventivními kroky lze incidentům souvisejícím s oxidem uhelnatým předcházet. Detektory oxidu uhelnatého byste měli nainstalovat, pokud máte v ubytování některý z následujících prvků:*

  • Spotřebiče (např. sporák, trouba nebo sušička na prádlo), které využívají jako zdroj energie některé z následujících možností:
   • Uhlí
   • Dřevo
   • Propan
   • Benzin
   • Zemní plyn
   • Petrolej
   • Olej
   • Metan
  • Krb na dřevo
  • Připojenou garáž
  • Generátor v blízkosti dveřních otvorů nebo oken
  • Gril/y na plyn nebo dřevěné uhlí v blízkosti okna

  Je důležité si uvědomit, že detektory kouře nenahrazují detektory oxidu uhelnatého a naopak. Dvouúčelové detektory kouře a oxidu uhelnatého jsou však snadno dostupné. Instalace detektoru kouře, který monitoruje také oxid uhelnatý, je jednoduchá a může zachránit životy.

  Taky si můžete vytvořit kontrolní seznam, který využijete při řešení bezpečnostních otázek.

  Tady je několik kroků, jak předcházet nehodám souvisejícím s oxidem uhelnatým:

  1. Nainstalujte funkční detektory oxidu uhelnatého. Odborníci ze sdružení velitelů hasičů a pohotovostních důstojníků (International Fire Chief Association) a Národní asociace protipožární ochrany (National Fire Protection Association) doporučují, aby byly nainstalovány na každém patře a před každou ložnicí, aby hosté slyšeli alarm i během spánku.
  2. Detektory testujte pravidelně každý měsíc, abyste se ujistili, že fungují. V závislosti na doporučení výrobce musí být baterie vyměňovány každý rok nebo každých pět či deset let. Proto si zkontrolujte datum výroby na zadní straně alarmu a taky příslušné pokyny.
  3. Zajistěte, aby byly všechny spotřebiče ve vašem ubytování instalovány v souladu s pokyny výrobce a místními stavebními předpisy. Upozorňujeme, že většina spotřebičů spalujících palivo by měla být instalována odborníky.
  4. Veškerá zařízení na spalování paliva, jako jsou pece, kamna, sušičky a veškeré komíny nebo větrací otvory, nechte pravidelně čistit a kontrolovat. Tak budete mít jistotu, že správně fungují, mají zajištěnou ventilaci a že jsou pořádně zapojená, nejsou na nich praskliny, rez ani skvrny.
  5. Při používání krbu nebo jiného zdroje vytápění na dřevo nebo pelety se ujistěte, že je komínová klapka nebo přívod vzduchu zcela otevřen. Nezavírejte ji, dokud oheň úplně nedohoří.
  6. Zajistěte průchodnost kouřovodů a větracího potrubí od spotřebičů, jako jsou ohřívače vody, sporáky a sušičky prádla, a otevřete je.
  7. Pokud mají hosté k dispozici vybavení, jako jsou záložní generátory, grily nebo ohřívače vody, poskytněte jim jasné pokyny k použití, aby věděli, že je mají držet v bezpečné vzdálenosti od otevřených oken.
  8. Pro případ nouze poskytněte hostům telefonní čísla na místní hasiče, policii a okolní nemocnice.

  Další podrobnosti o bezpečnosti oxidu uhelnatého najdete ve vzdělávacích materiálech sdružení velitelů hasičů a pohotovostních důstojníků International Association of Fire Chiefs a národní asociace protipožární ochrany National Fire Protection Association.

  Ukažte hostům, že vám na nich záleží

  Upozornění na detektory kouře a oxidu uhelnatého v nabídce ubytování hostům ukazuje, že vám záleží na jejich zdraví.

  Tyto údaje můžete aktualizovat v sekci Bezpečnost hosta v části Bezpečnostní zařízení. Pokud detektor oxidu uhelnatého nepotřebujete, protože nemáte žádné spotřebiče na paliva, která by představovaly nějaké riziko, můžete to zaškrtnout v příslušném poli.

  Hosté můžou při vyhledávání ubytování filtrovat nabídky s detektory kouře a oxidu uhelnatého, takže aktuální bezpečnostní informace vám můžou přilákat víc návštěvníků. Pokud detektory kouře nebo oxidu uhelnatého nemáte, bude to jasně uvedeno na stránce nabídky a v e-mailech, které hosté obdrží před začátkem pobytu.

  Bezpečnostní rizika plynoměrů související se sněhem a ledem

  Je důležité zajistit, aby domácí plynoměr nebyl zasypán sněhem a pokrytý ledem. Plynové zařízení vyžaduje dostatečné proudění vzduchu pro bezpečné spalování a správné větrání spotřebičů.

  Led a sníh můžou poškodit měřící zařízení nebo servisní připojení, což může vést k úniku plynu. Tady jsou tipy od americké Národní asociace protipožární ochrany, jak zabránit nebezpečné situaci:

  • K odstranění ledu a sněhu z plynoměru použijte smeták namísto lopaty.

  • Led a sníh z plynoměru neodstraňujte údery.

  • Pokud používáte sněhovou, foukejte sníh pryč od plynoměru.

  • Cestu k plynoměru udržujte čistou pro případ, že by se k němu potřeboval dostat zaměstnanec pohotovostní služby.

  • Pokud je měřič pokrytý ledem a vám se ho nedaří odstranit, okamžitě informujte plynárenskou společnost.*

  Můžete také kontaktovat svého distributora zemního plynu a zeptat se na kryt plynoměru, který některé energetické společnosti poskytují i nainstalují.

  *Tento seznam slouží jako vodítko a není úplný. Zvažte všechny jedinečné atributy vašeho ubytování a pak si projděte místní zákony a konzultujte požárními experty.

  Informace obsažené v tomto článku se mohly od jeho zveřejnění změnit.

  Hlavní témata

  Airbnb
  29. bře 2022
  Bylo to užitečné?