Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Inkluzivní pohostinnost a boj s předsudky

  Odborníci nastiňují užitečné strategie a nabízejí rady pro hostitele.
  Od Airbnb dne 26. pro 2019
  11minutové čtení
  Aktualizováno 14. čvn 2022

  Hlavní témata

  • Předsudky máme převážně v rovině podvědomí

  • Při posuzování potenciálních hostů sledujte objektivní kritéria

  • Nebojte se o problémech promluvit a mějte nastaveny stejné podmínky pro všechny

  V Airbnb věříme, že cestování lidi propojuje a buduje otevřenější svět, ve kterém se všichni můžou cítit dobře. Diskriminace je velmi reálnou překážkou těchto spojení, a proto je tak důležité ji řešit.

  Abychom hostitelům i hostům pomohli lépe porozumět diskriminaci a předsudkům, které je způsobují, navázala platforma Airbnb spolupráci s předními sociálními psychology, Dr. Robertem W. Livingstonem z Harvardovy univerzity a Dr. Peterem Glickem z Lawrenceovy univerzity. Pokyny a osvědčené postupy, které najdete v tomto článku, byly inspirovány jejich výzkumem a znalostmi.

  Předsudky versus diskriminace: jaký je mezi nimi rozdíl?

  „Předsudkem“ se rozumí pocity nebo domněnky o nějaké osobě, které se zakládají na rase, náboženství, národnostním původu, etnické příslušnosti, handicapu, pohlaví, genderové identitě, sexuální orientaci nebo věku. O „diskriminaci“ mluvíme tehdy, přistupujeme-li k někomu jinak na základě jeho rysů či vlastností. Předsudky nevedou vždy k diskriminaci, ale obvykle u nich diskriminace začíná.

  Co jsou podvědomé předsudky?

  Předsudky máme převážně v rovině podvědomí a často o nich hovoříme jako o implicitních. Nevědomá předpojatost může ovlivnit to, jak jednáme s ostatními lidmi, a způsobit, že sklouzneme k diskriminaci, aniž bychom si to v některých případech vůbec uvědomovali.

  Předsudky na základě genderu a proti LGBTQ komunitě

  Genderové role jsou ve společnosti hluboce zakořeněny. Ať už jsme si toho vědomi, nebo ne, většina z nás na nich zakládá představy o tom, jak by se lidé měli chovat. Genderové stereotypy mají významné důsledky pro LGBTQ komunitu (lesby, gayové, bisexuálové, transsexuálové, nevyhranění, queer), protože jejich identita narušuje zažité společenské normy.

  Bez ohledu na to, jak se stavíte k otázkám genderu a LGBTQ komunity, je důležité si uvědomit, že nabízet lidem pohostinnost není podmíněno přijetím jejich názorů nebo životního stylu.

  Role stereotypů

  Jedním ze způsobů, jakými se předsudky projevují, jsou právě stereotypy. Stereotyp je široce rozšířený, ale příliš zjednodušený nebo přehnaný obraz či představa určitého typu osoby. Každý do jisté míry stereotypy používá, někdy vědomě, jindy nevědomě. Stereotypní přístup k celým skupinám lidí může často vést k diskriminačnímu chování, od neúmyslných urážek až po extrémní případy nespravedlnosti.

  Co můžete udělat

  Diskriminace je v rozporu se základními hodnotami Airbnb a je na naší platformě zakázána. Dá se kontrolovat a je možné jí předcházet, i když pramení z podvědomých předsudků.

  Tady je několik věcí, které může každý hostitel udělat proti předpojatosti a na podporu otevřenější komunity:

    • Ozvěte se. Přidejte si do profilu poznámku, že vaše dveře jsou otevřené pro všechny. Nejen, že tím dáte hostům najevo, že jsou u vás vítáni, ale můžete taky inspirovat ostatní hostitele, aby začali vnímat rozmanitost a začlenění jako důležité hodnoty.
    • Měřte každému stejným metrem. Vytvořte soubor objektivních kritérií, která použijete při hodnocení každého potenciálního hosta. Vyhovuje vám například termín? Jste schopni ubytovat počet hostů, kteří přicestují? Pokud se vaše kritéria mění v závislosti na konkrétní situaci, mohou se do vašeho rozhodování promítnout předsudky.
    • Rozhodujte uvážlivě. Než hosta přijmete nebo odmítnete, ujasněte si, proč jste se tak rozhodli, a své rozhodnutí si řádně vysvětlete. Zeptejte se sami sebe, jestli by vám nevadilo informovat hosta o důvodech svého odmítnutí z očí do očí.
    • Odnaučte se myslet ve stereotypech. Jedním z mála osvědčených způsobů, jak zvrátit nevědomé předsudky, je vyhledávat zkušenosti a informace, které bojují proti stereotypům. Vyjděte ze své komfortní zóny a setkávejte se s lidmi z různých prostředí nebo komunit. Přijímejte na Airbnb hosty různých profesí a z různých vrstev bez rozdílu. Pozitivní kontakt a sociální interakce mohou vaše předsudky eliminovat.

    Přečtěte si tipy, díky kterým se každý host cítí vítán

    Informace obsažené v tomto článku se mohly od jeho zveřejnění změnit.

    Hlavní témata

    • Předsudky máme převážně v rovině podvědomí

    • Při posuzování potenciálních hostů sledujte objektivní kritéria

    • Nebojte se o problémech promluvit a mějte nastaveny stejné podmínky pro všechny

    Airbnb
    26. pro 2019
    Bylo to užitečné?