OCHRANA HOSTITELŮ

Pojistné krytí zážitků

Ve výjimečných případech, kdy dojde k újmě na zdraví nebo škodě na majetku v průběhu oprávněného zážitku, může být hostitel kryt pojištěním odpovědnosti až do výše 1 milionu USD.

Ve výjimečných případech, kdy dojde k újmě na zdraví nebo škodě na majetku v průběhu oprávněného zážitku, může být hostitel kryt pojištěním odpovědnosti až do výše 1 milionu USD.

K dispozici hostitelům většiny zážitků
Chrání hostitele od začátku do konce zážitku
V oblasti cestovního průmyslu nemá konkurenci

Tento program se vztahuje na hostitele zážitků, s výjimkou hostitelů z pevninské ČínyJaponska. Na hostitele ubytování se program nevztahuje.

Co je součástí krytí?

Pojistné krytí zážitků může zahrnovat:

– Tvoji zákonnou odpovědnost za újmu na zdraví hostů nebo jiných osob – Tvoji zákonnou odpovědnost za škodu na majetku hostů nebo jiných osob

Pojistné krytí zážitku se nevztahuje na:

– Újma na zdraví nebo poškození majetku, ke kterým došlo následkem úmyslného jednání (nikoliv náhody) – Poškození, ztráta nebo odcizení osobního majetku hostitele – Zážitky zahrnující letadla nebo určité druhy extrémních aktivit (jako je bungee jumping a heliskiing)

Hostitelství bez obav

Čas na přípravu zážitku

Pojistné krytí zážitku může zahrnovat krytí v průběhu zážitku a také přípravy prostoru pro zážitek, dobu před jeho začátkem nebo po jeho skončení. Krytí je předmětem určitých podmínek a výjimek.

Krytí spoluhostitelů

Spoluhostitelé, kteří poskytují služby související se zážitkem, mohou být rovněž chráněni Pojistným krytím zážitku, které je předmětem určitých podmínek a výjimek.

Usilujeme o vytváření bezpečné a důvěryhodné komunity lidí z celého světa.

Usilujeme o vytváření bezpečné a důvěryhodné komunity lidí z celého světa.

Postup při vyřizování nároku

1. Přijímací formulář je vyplněn

Hostitel, host nebo třetí strana vyplní a odešle formulář pro získání pojištění.

2. Pojistitel určí likvidátora, který následně přezkoumá pojistnou událost

Po vyplnění přijímacího formuláře se ozve likvidátor zastupující pojišťovnu, aby projednal pojistnou událost a shromáždil informace.

3. Nárok vyšetřuje přidělený likvidátor

Likvidátor nároků třetích stran vyřizuje škodu v souladu s podmínkami Pojistného krytí hostitele a platnými zákony a předpisy v příslušné jurisdikci.

Pojistné krytí zážitku je předmětem určitých podmínek a výjimek. 
Pro více informací si stáhni podrobný souhrn programu.

Vaše otázky zodpovězeny

Co mám udělat, abych byl/a kryt/a Pojistným krytím zážitku?

Ne. Když začneš hostit zážitek a odsouhlasíš Obchodní podmínky Airbnb, souhlasíš také s Pojistným krytím zážitku, které tě ochrání v případě, že během zážitku dojde k nečekané situaci. Upozorňujeme, že Pojistné krytí zážitku podléhá určitým podmínkám a výjimkám.

Chceš-li program Pojistného krytí zážitku zrušit, musíš provést následující kroky: – Pošli nám e-mail z e-mailové adresy přidružené k hostitelskému účtu – Uveď své celé jméno a telefonní číslo přidružené k hostitelskému účtu – Uveď přesný název svého zážitku

Upozorňujeme, že e-mailová adresa použitá ke zrušení krytí bude určena pouze ke zpracování těchto žádostí.

Vztahuje se Pojistné krytí zážitku i na Online zážitky?

Hostitelé Online zážitků mohou být chráněni Pojistným krytím zážitku – ve vzácných případech, kdy během jednoho z těchto interaktivních živých přenosů dojde ke zranění hosta nebo ke škodě na jeho majetku, za které je právně odpovědný hostitel. Pojistné krytí zážitku se nevztahuje na rizika hostitelů vyplývající z používání internetu, jako je urážka na cti, krádež elektronických údajů nebo porušení práv duševního vlastnictví.

Další informace o hostitelství zážitků najdeš v Centru nápovědy.

Jsi připraven/a vytvořit zážitek?

Jsi připraven/a vytvořit zážitek?