Airbnb a tvé sousedství

Pokud si myslíš, že je tvůj soused hostitelem na Airbnb a máš nějakou stížnost, chceme o tom vědět.

Co se stane, odešleš problém?

Po vyplnění formuláře obdržíš potvrzovací e-mail s číslem případu a kopií svých odpovědí.

Náš tým posoudí tvoji stížnost. Pokud se bude shodovat s aktivní nabídkou na Airbnb, tam kde to bude možné, ji odešleme hostiteli.

Pokud uvedeš adresu webové stránky nabídky, budeme moci s tebou být ve spojení. Pokud uvedeš jen poštovní adresu, nebudeme s tebou ve spojení, ale pokusíme se kontaktovat hostitele.