Přeskočit na obsah
Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům
  Jak podpořit komunitu Asijských a Pacifických ostrovanů

  Jak podpořit komunitu Asijských a Pacifických ostrovanů

  Tady je několik zdrojů a nápadů, které vám pomůžou stát se lepšími spojenci.
  Od Airbnb dne 23. bře 2021
  7minutové čtení
  Aktualizováno 23. bře 2021

  Od počátku pandemie dochází k nárůstu diskriminace vůči Asiatům a Pacifickým ostrovanům. Jak jistě víte, zejména v posledních několika týdnech došlo v USA k nárůstu násilných činů proti Asiatům, které byly cílené zejména na seniory – a vyvrcholily minulý týden v Atlantě, kdy byli tragicky zavražděni Daoyou Feng, Delaina Ashley Yaun, Hyun Jung Grant, Paul Andre Michels, Soon Chung Park, Suncha Kim, Yong Ae Yue a Xiaojie Tan. V Airbnb si uvědomujeme, že diskriminace vůči lidem s asijsko-pacifickým původem je dlouhodobým a globálním problémem.

  V únoru jedna z našich skupin zaměstnanců, Asians@Airbnb, připravila průvodce, který nám pomáhá pochopit, jak bojovat proti asijské xenofobii a rasismu a dále podpořit komunitu asijsko-pacifických obyvatel. Tyto informace jsme vám zpřístupnili a můžete si je projít.

  Zdroje informací pro spojenectví a boj proti diskriminaci vůči Asiatům

  Následující zdroje informací pro boj proti diskriminaci obyvatel s asijskými kořeny připravila skupina zaměstnanců Airbnb Asians@Airbnb.

  Informace o problému
  Od počátku pandemie se zvyšuje počet zločinů z nenávisti proti Asiatům, přičemž organizace Stop AAPI Hate obdržela od 19. března 2020 do 28. února 2021 přesně 3795 hlášení o incidentech. Předpokládáme, že jde jen o zlomek počtu nenávistných incidentů, ke kterým skutečně došlo. Během nedávné násilné střelbě v Atlantě zemřelo mnoho lidí – Daoyou Feng, Delaina Ashley Yaun, Hyun Jung Grant, Paul Andre Michels, Soon Chung Park, Suncha Kim, Yong Ae Yue a Xiaojie Tan. A v posledních několika týdnech jsme byli svědky strašlivého nárůstu proti-asijského násilí namířeného proti starším občanům. Tyto násilné činy, které se dějí naší komunitě, zcela odsuzujeme, a rádi bychom váš vyzvali, abyste se proti této nespravedlnosti postavili taky.

  Je důležité si uvědomit, že zločiny z nenávisti proti naší komunitě nejsou žádnou novinkou. Komunita obyvatel s asijsko-pacifickými kořeny byla vystavena proti-asijské xenofobii a rasismu už dlouho před pandemií COVID-19 (např. zákon o vyloučení Číňanů z roku 1882, japonské internační tábory, násilí, které dalo za vznik hnutí Filipino Farm Worker Movementdalší). A když jsme se znovu a znovu snažili dát hlasitě najevo svůj názor, vždycky jsme byli umlčeni. Protože většinu obyvatelstva v zemi tvoří lidé bíle pleti a mýtus o modelové menšině neustále přetrvává, naše boje jsou často přehlíženy. I my patříme mezi lidi různé pleti, kteří čelí nespravedlnosti a diskriminaci, a proto chceme být vidět a slyšet.

  Žádáme vás, abyste nám pomohli být slyšet a zviditelnit komunitu asijsko-pacifických ostrovanů. Tohoto průvodce zdroji informací jsme připravili pro členy komunity s asijským a tichomořským původem, včetně jejich přátel a spojenců, abyste mohli problematice lépe porozumět, ukázat svou podporu a postavit se proti asijské xenofobii a rasismu ve svých komunitách.

  Co můžeme udělat hned teď

  1. Zvyšujte povědomí o tomto problému, nebojte se ozvat a odsuďte tyto útoky a rasismus cílící na asijské obyvatele
  Když média o těchto zločinech z nenávisti zamířených proti obyvatelům asijského a tichomořského původu dostatečně neinformují, což se dělo celý minulý rok, dál zamlčují naše problémy a propagují mylnou představu o tom, že nečelíme diskriminaci kvůli barvě naší kůže. Dole je uvedeno, co můžete udělat pro to, aby byly hlasy lidí asijského a tichomořského původu slyšet:

  2. Nahlašujte případy útoků a zločinů proti Asiatům
  Nahlaste je na StopAAPIHate.org.

  3. Chraňte se před diskriminací nebo se bez strachu o vlastní bezpečí postavte za ostatní
  Připojte se k webinářům a školením pořádaným organizací Hollaback Bystander Intervention.

  4. Zjistěte více o historii diskriminace vůči asijsko-pacifickým ostrovanům a dalších problémech, kterým čelíme

  5. Podpořte organizace aktivně bojující proti rasismu vůči komunitám lidí původem z Asie a Tichomoří. Můžete taky poslat dar nebo se přihlásit jako dobrovolníci

  Organizace, o kterých je dobré vědět a stojí za podporu:

  Komunitní organizace se sídlem v Atlantě

  • Asian Americans Advancing Justice in Atlanta – místní atlantská odnož organizace Asian Americans Advancing Justice pořádala peněžní sbírku na pomoc obětem a jejich rodinám postiženým násilnými činy, ke kterým došlo v úterý 16. března 2021.
  • Center for Pan Asian Services – nezisková organizace se sídlem v Atlantě, která podporuje soběstačnost a spravedlnost pro přistěhovalce, uprchlíky a znevýhodněné obyvatele prostřednictvím komplexních zdravotnických a sociálních služeb, budování kapacit a hájení jejich práv.

  Národní organizace a fundraisery

  • Komunitní fond GoFundMe.org AAPI, dobročinná sbírka pro organizace, které podporují a posilují komunitu asijských obyvatel prostřednictvím iniciativ, jako je zvyšování bezpečnosti komunity a pomoc osobám postižených násilím. #StopAsianHate
  • Asian Americans Advancing Justice – AAJC – národní nezisková organizace, která se zaměřuje na právo na bydlení, přistěhovalectví, občanská práva, pracovní práva a další práva pro asijské Američany.
  • Stop AAPI Hate – shromažďuje a reaguje na případy nenávisti a obtěžování asijských Američanů / Pacifických ostrovanů.
  • Hate Is A Virus (Nenávist je virus)  – Hate Is A Virus vzniklo jako občanské hnutí pro boj proti rasismu a xenofobii zaměřeném na Američany asijského a pacifického původu, které podnítila pandemie COVID-19. Z hnutí se vyvinula udržitelná organizace, která bojuje proti xenofobii a nenávisti v komunitách AAPI a BIPOC.
  • Act To Change (Pracujme na změně) – národní nezisková organizace zabývající se šikanou, mimo jiné vůči komunitě lidí z Asie a Tichomoří. Za účelem podpory komunity v boji proti rasismu vydali příručku „The Racism is a Virus Toolkit“.
  • National Council of Asian Pacific Americans – nezisková organizace, která slouží k zastupování zájmů větších komunit asijsko-amerických (AA) a domorodých havajsko-pacifických ostrovanů (NHPI) prostřednictvím koalice 37 národních asijsko-tichomořských organizací po celé zemi.
  • AAPI Civic Engagement Fund – neziskový, nestranný fiskálně sponzorovaný projekt organizace NEO Philanthropy, jehož hlavní myšlenkou je, že Američané asijského a pacifického původu jsou nedílnou hybnou silou pro posilování americké demokracie, zlepšování kvality života všech vrstev a vytváření pulzujících mnohonárodnostních komunit.

  6. Ve své komunitě, firmě nebo organizaci buďte aktivní a prosazujte rozmanitost, spravedlnost a začlenění (DEI – Diversity, Equity and Inclusion)

  Připojte se a podpořte skupiny zaměstnanců s asijsko-pacifickými kořeny (ERG), stejně jako větší alianci asijských skupin ERG, jako je Asian Leaders Alliance (ALA), a bojujme proti rasismu společně.

  Asian Leaders Alliance (ALA) je konsorciem asijských skupin ERG a lídrů občanských hnutí, kteří spolupracují na podpoře pozitivního, dlouhodobého a inkluzivního dopadu na komunitu. S cílem podpořit další asijské vedoucí představitele / členy ERG při řešení proti-asijské xenofobie a rasismu dali dohromady následující informace:

  Přidejte se ke komunitě ALA: Přihlaste se k odběru příspěvků od ALA. Pište si s ALA na Slacku.

  O Asians@ Employee Resource Group: Asians@ Airbnb je skupina zaměstnanců (ERG – Employee resource group), která se věnuje zvyšování povědomí o členech komunity s asijsko-pacifickými kořeny a jejich cílem je zaměřit se na širší poslání Airbnb, kterým je vytvořit svět, v němž se můžou všichni cítit jako doma.

  Informace obsažené v tomto článku se mohly od jeho zveřejnění změnit.

  Airbnb
  23. bře 2021
  Bylo to užitečné?