Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Jak můžete podpořit afghánské uprchlíky

  Nabídněte ubytování zdarma nebo se slevou – nebo darujte finanční příspěvek – přes Airbnb.org.
  Od Airbnb dne 21. bře 2022
  4minutové čtení
  Aktualizováno 21. bře 2022

  Hlavní témata

  Vzhledem k rostoucímu násilí a nejistotě uprchlo minulý rok ze svých domovů v Afghánistánu více než půl milionu lidí. Airbnb.org reagovalo na humanitární krizi tím, že se zavázalo poskytnout dočasné ubytování pro 20 000 afghánských uprchlíků po celém světě.

  Ve spolupráci s agenturami pro přesídlování a dalšími neziskovými skupinami splnilo Airbnb.org tento závazek za 6 měsíců. Díky štědrosti hostitelů, kteří své ubytování nabídli zdarma nebo se slevou, mohlo Airbnb.org zajistit dočasné ubytování pro téměř 1 300 dalších afghánských uprchlíků.

  Airbnb.org nadále podporuje uprchlíky, žadatele o azyl a další lidi v nouzi, včetně nově příchozích ze Střední Ameriky. Pomoci můžete tak, že se zaregistrujete do programu hostitelství uprchlíků nebo pošlete finanční příspěvek na Airbnb.org.

  Abychom vám to usnadnili, odpovídáme na nejčastější dotazy hostitelů a příznivců.

  Registrace a příprava na hostitelství

  Jak funguje program ubytování pro uprchlíky a kdo se ho může zúčastnit?
  Každý, kdo má nějaký volný prostor, od soukromého pokoje až po celý dům, může nabídnout dočasné ubytování uprchlíkům prostřednictvím Airbnb.org, dříve známého jako Vstřícné domovy. Pokud už jste hostiteli Airbnb, můžete se do programu přihlásit a nabídky poskytnout zdarma nebo za sníženou cenu. Pokud jste na Airbnb noví a chtěli byste hostit pouze pro tento účel, můžete si na Airbnb.org vytvořit nabídku ubytování, která bude zdarma a k dispozici pouze pro hosty z řad uprchlíků.

  Máme radost, že jsme mohli nabídnout ubytování rodině. Pokud by to někdy bylo naopak, byli bychom nesmírně vděční, kdyby nám někdo tuto laskavost oplatil.
  Sarah Austin, Superhost,
  Vancouver, Kanada

  Co se bude dít, když se zaregistruju?
  Airbnb.org hledá hostitele, kteří by poskytli dočasné pobyty uprchlíkům, zatímco se vyřizuje jejich přesídlení.

  Když se zaregistrujete k hostitelství přes Airbnb.org, dáváte najevo ochotu sdílet své ubytování zdarma nebo za sníženou sazbu pro případ, že vznikne potřeba ubytování ve vaší oblasti. Neziskoví partneři Airbnb.org očekávají další potřebné lidi v průběhu roku, takže žádost o rezervaci možná neobdržíte hned.

  Před rezervováním ubytování se na vás může s dotazy obrátit sociální pracovník z neziskové organizace, která spolupracuje s Airbnb.org. Žádosti o rezervace posílají sociální pracovníci, ne samotní uprchlíci. Airbnb a Airbnb.org sdílejí kalendáře vašich nabídek, abyste nedostávali žádosti o rezervace uprchlíků v době, kdy vaše ubytování není k dispozici.

  Ne všichni hostitelé, kteří se zaregistrují do programu, obdrží žádost o rezervaci. Nicméně tím, že udržujete svoji nabídku na Airbnb.org aktivní, poskytujete sociálním pracovníkům širší škálu možností ubytování a podporujete celý program.

  Jaká je typická délka pobytu uprchlíka?
  Pobyt uprchlíků může trvat od několika dnů až po několik týdnů. Průměrný pobyt je 7–14 dní.

  Jak se můžu na hostitelství a komunikaci s hosty z řad uprchlíků připravit?
  Začněte tím, co obvykle děláte, abyste vytvořili ubytování, ve kterém bude hostům příjemně, a buďte připraveni provést několik úprav.

  Tady jsou dvě důležité změny, které můžete očekávat:

  1. Všechno koordinujte se sociálním pracovníkem, který pobyt rezervuje. Během procesu rezervace a ještě před příjezdem hostů můžete zdůraznit veškeré podrobnosti týkající se vás a vašeho ubytování, které jsou obzvláště důležité. Můžete také klást otázky, vyjadřovat obavy a diskutovat o nejvhodnějších způsobech interakce s hosty a  překonávání jazykových bariér. Po příjezdu hostů je sociální pracovník zodpovědný za všechny jejich základní potřeby (včetně jídla, dopravy a oblečení) a za řešení případných problémů.

  2. Poskytněte uprchlíkům víc prostoru, než jste zvyklí u ostatních hostů. Lidé, kteří byli vysídleni, procházejí obdobím nesmírných změn. Co teď právě potřebují, je možná jen klidné místo, kde se budou cítit bezpečně. Respektujte jejich soukromí, nemluvte o uprchlickém statusu ani jejich příběh s nikým nesdílejte, pokud vám k tomu nedají svolení.

    Jaká jsou kritéria na uprchlíky, kteří si chtějí rezervovat dočasné pobyty – a kdo jim pomůže najít dlouhodobé ubytování, které by mohli nazývat domovem?
    Všechny hosty, kteří mají nárok tyto pobyty, musí na Airbnb.org odkázat oficiální partner. Ve Spojených státech musí mít také zvláštní vízum pro přistěhovalce, právní status uznaného uprchlíka, který má nárok na mezinárodní ochranu (tak jak je stanoveno Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky), a/nebo zahájili proces žádosti o azyl nebo získat jiný status uprchlíka v souvislosti s podobným humanitárním účelem.

    Neziskoví partneři Airbnb.org poskytují uprchlíkům zdroje a specializovanou podporu, aby se mohli znovu usídlit. Nabídka dočasného pobytu dává partnerům čas na zajištění a přípravu dlouhodobého ubytování.

    Jaký typ podpory nebo ochrany nabízí tento program hostitelům?
    Pokud budete v průběhu pobytu potřebovat pomoc, můžete se obrátit na sociálního pracovníka nebo Airbnb.org. A 24 hodin denně jsou k dispozici také Ambasadoři podpory Airbnb. Ti váš dotaz přesměrují na specializovaný tým Airbnb.org, který spolupracuje s neziskovými partnery.

    Když nabízíte ubytování zdarma nebo se slevou přes Airbnb.org, jste chráněni Hostitelskou zárukou AirbnbPojistným krytím hostitelů.

    Příspěvky a odhlášení

    V tuto chvíli nemůžu hostit uprchlíky. Co jiného můžu udělat?
    Program můžete podpořit tak, že pošlete finanční příspěvek na Airbnb.org. Můžete poslat jednorázový příspěvek nebo si jako hostitelé můžete nabídky Airbnb nastavit tak, že po každém odjezdu darujete 1–100 % ze svých výdělků. Airbnb hradí veškeré provozní náklady Airbnb.org, takže 100 % vašich příspěvků jde na zajištění dočasného bydlení lidem v nouzi

    Můžu si hostitelství nebo finanční příspěvky na Airbnb.org odpočítat z daní?
    Daňové předpisy se v jednotlivých zemích liší, proto si projděte místní zákony nebo se poraďte s daňovým poradcem a zjistěte, jaké odpočty můžete uplatnit.

    Pokud platíte daň z příjmu ve Spojených státech, peněžní dary organizaci
    Airbnb.org jakožto nezávislé organizaci podle čl. 501(c)(3) jsou jako dobročinný příspěvek odečitatelné z daní v rozsahu povoleném zákonem. Za příspěvek obdržíte daňový doklad.

    Momentálně nemůžeme poskytovat charitativní daňové doklady pro pobyty na Airbnb.org.

    Jak získám odznak podporovatele organizace Airbnb.org?
    Odznak se objeví na vaší veřejné profilové stránce hostitele, jakmile přes Airbnb.org zadáte alespoň jednu aktivní nabídku nebo když se stanete opakovaným dárcem a do Airbnb.org budete pravidelně přispívat určité procento z výplat na Airbnb.

    Jak můžu zrušit svoji účast v programu, až nebudu moct uprchlíky ubytovávat?
    V nastavení si budete moct označit, že vaše ubytování už není dostupné pro bezplatné nebo zlevněné pobyty prostřednictvím programu Airbnb.org.

    Porozumění závazku Airbnb

    Žádáte hostitele, aby se vzdali příjmů a ubytovávali uprchlíky. Co dělá Airbnb?
    Závazky, které se nám doposud podařilo splnit:

    V čem budeme dál pokračovat:

    • Nabízení přechodného ubytování uprchlíkům, žadatelům o azyl a dalším lidem v nouzi prostřednictvím Airbnb.org. To vše za pomoci agentur pro přesídlování a neziskových partnerů po celém světě
    • Podpora Welcome.US, národního úsilí s cílem přivítat Afghánce do nových domovů ve Spojených státech

    Ubytujte uprchlíka nebo poskytněte finanční příspěvek prostřednictvím Airbnb.org

    Informace obsažené v tomto článku se mohly od jeho zveřejnění změnit

    Hlavní témata

    Airbnb
    21. bře 2022
    Bylo to užitečné?