Otevírání domovů v době krize s Airbnb.org

Podpořte komunitu a za hostitelství nebo dárcovství získejte odznak.
Od Airbnb dne 7. pro 2020
2minutové čtení
Aktualizováno 21. kvě 2024

Hlavní témata

  • Airbnb.org je nezávislá nezisková organizace inspirovaná štědrostí hostitelů

  • Hostitelé, kteří nabízejí bezplatné nebo zlevněné pobyty nebo opakující se dary, mají nárok na odznak podporovatele Airbnb.org

Vaše schopnost zajistit, aby se hosté cítili vítáni, nás každý den inspiruje. Jsme obzvláště hrdí na to, jak naše hostitelská komunita podporuje Airbnb.org, neziskovou organizaci založenou v roce 2020, jejíž cílem je navázat na práci, kterou daly do pohybu programy Vstřícné domovy a Pobyty v přední linii.

Od roku 2012 jste otevřeli své domovy pro víc než 100 000 lidí, včetně uprchlíků, žadatelů o azyl, důležitých pracovníků v první linii boje proti pandemii COVID-19 a evakuovaných osob prchajících před katastrofálními přírodními katastrofami po celém světě.

Airbnb.org funguje díky štědrosti hostitelů, kteří nabízejí pobyty, a dárců, kteří posílají finanční prostředky na pomoc lidem v době krize.

Jak získat odznak podporovatele Airbnb.org

Štědrost hostitelské komunity oslavujeme speciálním odznakem pro podporovatele Airbnb.org. Hostitelé můžou podpořit Airbnb.org a získat odznak následujícími způsoby:

  • Registrací k hostitelství bezplatných nebo zlevněných nouzových pobytů

  • Pravidelným zasíláním finančních darů

Hostitelství nouzových pobytů

Odznakem podporovatele Airbnb.org oceňujeme hostitele, kteří mají alespoň jednu aktivní nabídku ubytování přes Airbnb.org, v rámci které nabízejí bezplatné nebo zlevněné nouzové pobyty. Když nabídnete pobyt na Airbnb.org, znamená to, že chcete ubytovávat evakuované osoby, uprchlíky nebo lidi, kteří potřebují dočasné ubytování v době krize.

Další informace o hostitelství pro dobrou věc

Darování v pravidelných intervalech

Odznak podporovatele Airbnb.org získáte také tak, že se zaregistrujete a budete průběžně darovat určité procento ze svých výplat na Airbnb.org. Nebo pokud budete chtít, můžete poslat jednorázový dar bez nároku na odznak.

Další informace o přispívání z výplaty.

Odpovědi na často kladené otázky

Jaký je vztah Airbnb.org k Pobytům v přední linii a Vstřícným domovům?
Programy Vstřícných domovů a Pobyty v přední linii Airbnb se v roce 2020 staly součástí Airbnb.org, neziskové organizace podle paragrafu 501(c)(3). Ačkoli někteří členové Airbnb působí také v Airbnb.org, jedná se o nezávislou organizaci s nezávislou správní radou.

Kde se objeví odznak podporovatele Airbnb.org?
Odznak se objeví jak na vašem profilu hostitele, tak na stránkách nabídky ubytování. Jestli chcete svůj odznak schovat, kontaktujte náš tým podpory.

Ovlivní odznak mou nabídku ve výsledcích vyhledávání?
Odznak oslavuje vaši štědrou podporu Airbnb.org. Na zobrazení nabídky ve výsledcích vyhledávání Airbnb vliv nemá a hosté v tuto chvíli nemůžou filtrovat vyhledávání podle odznaků Airbnb.org.

Ovlivní tento odznak můj odznak nebo status Superhostitele?
Odznak podporovatele Airbnb.org nemá žádný vliv na váš odznak ani status Superhostitele. Objeví se vedle odznaku Superhostitele.

Přijdu o odznak podporovatele Airbnb.org, když se odhlásímhostitelství nebo posílání darů na Airbnb.org?
Ano, ale jakmile se rozhodnete pokračovat v hostitelství přes Airbnb.org nebo posílat finanční dary, odznak se zase objeví. Nabídku svého domova můžete z Airbnb.org kdykoliv odstranit a opakující se finanční dary pozastavit či úplně zastavit.

Jak Airbnb pomáhá?
Airbnb se zavázalo financovat náklady na provoz Airbnb.org, takže všechny dary putují přímo neziskovým partnerům a lidem, kteří to potřebují.

Informace obsažené v tomto článku se mohly od jeho zveřejnění změnit.

Hlavní témata

  • Airbnb.org je nezávislá nezisková organizace inspirovaná štědrostí hostitelů

  • Hostitelé, kteří nabízejí bezplatné nebo zlevněné pobyty nebo opakující se dary, mají nárok na odznak podporovatele Airbnb.org

Airbnb
7. pro 2020
Bylo to užitečné?