Ve zvoleném jazyce není tento obsah k dispozici, proto jsme ho prozatím zpřístupnili v nejbližším dostupném jazyce.

Nové a vylepšené krytí AirCover pro hostitele

Ochrana od A do Z. Vždy k dispozici a vždy zdarma. Pouze na Airbnb.
Od Airbnb dne 11. kvě 2022
4minutové čtení
Aktualizováno 21. čvc 2023

Poznámka editora: Tento článek byl zveřejněn v rámci zimního vydání Airbnb 2022. Informace se mohly od jeho zveřejnění změnit. Přečtěte si více o našem nejnovějším vydání.

AirCover pro hostitele poskytuje ochranu od A do Z pokaždé, když hostíte ubytování na Airbnb. Nyní přináší ještě větší ochranu – s ověřením totožnosti hosta, prověřováním rezervací, ochranou proti škodám až do výše 3 milionů USD, ochranou cenností a ochranou aut a lodí zaparkovaných na vašem pozemku.

Ověření totožnosti hosta

Důvěra v rámci naší komunity vychází z jistoty, že hostitelé i hosté jsou těmi, za koho se vydávají. Rozšiřujeme nutnost ověření totožnosti na všechny hosty, kteří rezervují cesty do některé z 35 nejnavštěvovanějších zemí a oblastí na Airbnb – ty představují 90 % všech rezervací. Na začátku roku 2023 rozšíříme nutnost ověření totožnosti do celého světa, aby pokrývalo 100 % našich rezervací.

I nadále budeme prověřovat všechny hosty v USA před jejich prvním pobytem a u všech hostů, kteří rezervují ubytování, budeme kontrolovat, jestli se jejich jméno objevuje na vybraných seznamech sledovaných osob či sankčních seznamech.

V rámci rozšířeného procesu ověření totožnosti hosta jsme rovněž provedli několik změn v požadavcích na Okamžitou rezervaci. Zjistit více

Další podrobnosti o ověření totožnosti hosta

Technologie prověřování rezervací

Ve Spojených státech a Kanadě spouštíme vlastní technologii prověřování rezervací, která pomáhá snížit riziko pořádání rušivých večírků a poškození nemovitosti. Prověřování rezervací jsme testovali v Austrálii a během zkušebního provozu klesl počet nepovolených večírků o 35 %.

Naše technologie prověřuje u každé rezervace asi 100 faktorů a některé rezervace následně zablokuje s cílem snížit pravděpodobnost pořádání rušivých večírků a poškození nemovitosti. Začátkem roku 2023 plánujeme tuto technologii zavést u všech rezervací po celém světě.

Další podrobnosti o technologii prověřování rezervací

Ještě lepší ochrana proti škodám

Víc než deset let nabízí Airbnb svým hostitelům špičkovou ochranu před škodami. Dnes přidáváme do programu AirCover pro hostitele následující typy ochrany:

  • Ochranu proti škodám až do výše 3 milionů USD: Ztrojnásobujeme ochranu proti škodám z 1 milionu USD na 3 miliony USD a chráníme váš domov i jeho obsah.
  • Ochranu umění a cenností: Poskytujeme ochranu pro širší škálu výtvarného umění, šperků a sběratelských předmětů, které mohou být v případě poškození opraveny nebo nahrazeny až do výše své odhadované hodnoty.
  • Ochranu aut a lodí: Poskytujeme ochranu proti poškození aut, lodí a dalších plavidel, která jsou zaparkovaná nebo uskladněná u vaší nemovitosti.

Nové typy ochrany představují doplněk k těmto výhodám, které program AirCover pro hostitele poskytuje už teď:

  • Nonstop bezpečnostní linka: V případě, že se nebudete cítit bezpečně, získáte v naší aplikaci jediným klepnutím přístup ke speciálně vyškoleným bezpečnostním pracovníkům, a to ve dne i v noci.
  • Ochrana proti škodám způsobeným domácími mazlíčky: Za škody způsobené čtyřnohými hosty vám zaplatíme také.
  • Hloubkové čištění: Proplatíme vám výdaje za neplánovaný úklid, který je nutný k odstranění skvrn a zápachu kouře.
  • Ochrana proti ušlému příjmu: Proplatíme vám ušlý příjem, pokud zrušíte potvrzenou rezervaci na Airbnb z důvodu poškození způsobených hostem.
Další podrobnosti o ochraně hostitelů proti škodám

Jednodušší postup vyplácení finanční náhrady

Řekli jste nám, že proces proplácení finančních náhrad je příliš komplikovaný. Na základě vaší zpětné vazby jsme tedy proces zjednodušili.

Pokud host způsobí škodu na vašem ubytování nebo majetku, můžete o finanční náhradu požádat prostřednictvím Centra řešení problémů v několika krocích a následně sledovat proces od podání žádosti až po výplatu. Vaši žádost nejdřív dostane host. Pokud neodpoví nebo nezaplatí do 24 hodin, budete moct do procesu zapojit Airbnb.

Superhostitelé (s nabídkami mimo stát Washington v USA) také získají přednostní odbavení a ještě rychlejší kompenzaci.

Pojištění odpovědnosti pro hostitele až do výše 1 milionu USD

Pojištění odpovědnosti pro hostitele, které je součástí programu AirCover, vás chrání ve vzácných případech, kdy se host během pobytu u vás zraní nebo dojde k poškození či odcizení jeho majetku. Krytí se vztahuje rovněž na lidi, kteří vám s hostitelstvím pomáhají, jako jsou spoluhostitelé a uklízeči.

Pojištění odpovědnosti hostitele se na vás vztahuje, pokud jste shledáni právně odpovědnými za:

  • Tělesné zranění hosta (nebo někoho jiného)
  • Poškození nebo krádež majetku hosta (nebo někoho jiného)
  • Poškození společných prostor hostem (nebo někým jiným), jako jsou haly budov a nemovitosti v okolí

Pokud potřebujete uplatnit nárok, stačí si otevřít náš přijímací formulář pojištění odpovědnosti za škodu. Informace, která nám poskytnete, zašleme našemu důvěryhodnému pojistiteli třetí strany, který vaši žádost postoupí zástupci. Ten vyřeší váš nárok v souladu s podmínkami pojistné smlouvy.

Pokud jste hostitelem zážitku, kryje vás naše Pojištění odpovědnosti u zážitků.

Další podrobnosti o pojištění odpovědnosti pro hostitele

Ochrana hostitelů proti škodám, Pojištění odpovědnosti pro hostitelePojištění odpovědnosti u zážitků poskytované v rámci programu AirCover pro hostitele se nevztahují na hostitele, kteří nabízejí pobyty nebo zážitky v Japonsku, kde platí Pojištění hostitelů v JaponskuProgram pojistného krytí zážitků v Japonsku, ani na hostitele, kteří hostí pobyty prostřednictvím Airbnb Travel LLC. Pro hostitele, kteří nabízejí pobyty nebo zážitky v pevninské Číně, platí Pojistné krytí hostitelů v Číně. Pamatujte, že všechny částky krytí jsou uvedeny v USD.

Pojištění odpovědnosti pro hostitele a Pojištění odpovědnosti u zážitků uzavírají pojistitelé třetích stran. Pokud hostíte pobyty ve Velké Británii, Pojištění odpovědnosti pro hostitele a Pojištění odpovědnosti u zážitků jsou vedeny u společnosti Zurich Insurance Company Ltd. a jsou sjednány a uzavřeny pro hostitele ve Velké Británii bez dalších poplatků společností Airbnb UK Services Limited – jmenovaným zástupcem společnosti Aon UK Limited, která je schválená a regulovaná Úřadem pro finanční kontrolu (Financial Conduct Authority). Registrační číslo společnosti Aon u FCA je 310451. Tuto informaci si můžete ověřit v registru finančních služeb nebo přímo u úřadu FCA na čísle 0800 111 6768. Podmínky Pojištění odpovědnosti pro hostitele a Pojištění odpovědnosti u zážitků v rámci programu AirCover pro hostitele reguluje Úřad pro finanční kontrolu (Financial Conduct Authority). Zbývající produkty a služby nejsou společností Airbnb UK Services Limited regulovány. FPAFF609LC

Ochrana hostitelů proti škodám není pojištění a nesouvisí s Pojištěním odpovědnosti pro hostitele. U nabídek ve státě Washington se na smluvní závazky Airbnb v rámci Ochrany hostitelů proti škodám vztahuje pojistka zakoupená společností Airbnb. Na hostitele, jejichž provozovna nebo země trvalého pobytu je mimo Austrálii, se vztahují tyto Podmínky ochrany hostitelů proti škodám. V případě hostitelů, jejichž provozovna nebo země trvalého pobytu se nachází v Austrálii, podléhá ochrana hostitelů proti škodám Podmínkám ochrany hostitelů proti škodám pro australské uživatele.

Informace obsažené v tomto článku se mohly od jeho zveřejnění změnit.

Airbnb
11. kvě 2022
Bylo to užitečné?