Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Napište domácí příručku a podělte se o informace o svém ubytování

  Sepsáním důležitých podrobností můžete ušetřit čas.
  Od Airbnb dne 18. lis 2020
  3minutové čtení
  Aktualizováno 17. lis 2021

  Hlavní témata

  Začni heslem k wifi

  Přidej informace o parkování

  Zdůrazněte prvky vhodné pro domácí mazlíčky a rodiny

  Řekněte hostům, kde najdou vybavení (a jak jej používat)

  Závěr věnujte detailním instrukcím k používání spotřebičů a elektroniky

  Vyjadřujte se stručně a přátelsky

  Hlavní témata

  Airbnb
  18. lis 2020
  Bylo to užitečné?