Portál Airbnb pro komunikaci s městskými úřady

První řešení svého druhu pro komunity spolupracující s Airbnb

Postřehy o místní aktivitě na Airbnb

Palubovka s údaji o ekonomické aktivitě a cestovními trendy pomáhá úředníkům pochopit způsob, jakým Airbnb působí v jejich komunitě.

Nástroje pro prosazování předpisů

Prvotřídní nástroje pro dodržování předpisů pomáhají městům rozvíjet a spravovat spravedlivé podmínky pro krátkodobé pronájmy.

Přímá komunikace a podpora

Díky individuální podpoře ze strany Airbnb a centralizovaným zdrojům informací,jako je naše Podpora sousedství, můžeme navázat užší spolupráci.

Jsme vděční Airbnb za spolupráci i vytvoření nástroje, který městu pomůže lépe prosazovat zákony o krátkodobých pronájmech.

Darrell Steinberg, starosta Sacramenta

Nové možnosti pro úřady

Díky postřehům, nástrojům a podpoře mohou úřady snadněji řídit sdílení domovů na svých trzích a spolupracovat s Airbnb.

Podporujeme organizace cestovního ruchu

Relevantní, optimalizované zprávy o místním cestovním ruchu pomáhají marketérům destinací podporovat udržitelný cestovní ruch ve svých komunitách.

Jsme připraveni spolupracovat

Městský portál změní způsob spolupráce Airbnb a komunit. Abychom zajistili, že bude splňovat potřeby našich partnerů, způsob jeho uvedení promyslíme a vezmeme v úvahu všechny okolnosti.

To znamená, že Městský portál budeme i nadále vyvíjet a rozšiřovat na základě zpětné vazby, kterou shromáždíme během této pilotní fáze. Pokud máte zájem o více informací nebo chcete získat přístup, kontaktujte nás a člen našeho týmu se vám brzy ozve.

Kontaktujte nás

Další informace o portálu pro komunikaci s městskými úřady a o tom, jak podporujeme zodpovědné cestování

Airbnb spouští Městský portál – první zdroj informací pro města svého druhu

V posledních pěti letech, tedy už od spuštění komunitní dohody Airbnb, se Airbnb snažilo dostát svému závazku, že bude spolupracovat s místními úřady.

Investujeme do našeho partnerství s komunitami po celém světě

Airbnb už léta spolupracuje se stovkami měst, států, provincií a zemí po celém světě a cílem této spolupráce je vytvořit pozitivní dopad.

Jak Airbnb podporuje oživení ekonomiky ve Vancouveru a po celém světě

Airbnb zahajuje kampaň na propagaci pobytů a zážitků ve Vancouveru, v rámci které rozšiřujeme naši snahu o bezpečný návrat cestování.