OCHRANA HOSTITELŮ

Hostitelská záruka Airbnb

Pokud host během pobytu způsobí škodu na tvém ubytování nebo majetku a odmítne ti škodu nahradit, můžeš být chráněn/a až do výše 1 milionu USD.

Pokud host během pobytu způsobí škodu na tvém ubytování nebo majetku a odmítne ti škodu nahradit, můžeš být chráněn/a až do výše 1 milionu USD.

Automaticky platí pro
hostitele na celém světě*
Chrání hostitele od příjezdu po odjezd
V oblasti cestovního průmyslu nemá konkurenci

*Nevztahuje se na hostitele, kteří nabízejí ubytování prostřednictvím Airbnb Travel, LLC, hostitelé v Japonsku, hostitelé zážitků nebo hostitele dobrodružství.

*Nevztahuje se na hostitele, kteří nabízejí ubytování prostřednictvím Airbnb Travel, LLC, hostitelé v Japonsku, hostitelé zážitků nebo hostitele dobrodružství.

Na co se vztahuje krytí?

Hostitelská záruka Airbnb může chránit:

– Poškození tvého ubytování způsobené hosty – Poškození tvého majetku způsobené hosty – Poškození způsobené asistenčním zvířetem hosta

Hostitelská záruka Airbnb nechrání:

– Krádež hotovosti a cenných papírů (např. spořicí dluhopisy, akciové certifikáty) – Poškození způsobené běžným opotřebením – Zranění nebo škoda na majetku hostů nebo jiných osob (na které se může vztahovat Pojistné krytí hostitelů)

Hostitelství bez obav

Ověření totožnosti

Můžeš požadovat, aby hosté před potvrzením rezervace prošli ověřením totožnosti. Hosté si budou muset nechat na Airbnb ověřit osobní údaje, například ve formě státem uznávaného průkazu totožnosti.

Zabezpečená komunikace

Dojde-li k incidentu, naše zabezpečená platforma pro výměnu zpráv ti umožní s hosty komunikovat a řešit problémy. Pokud se nedohodnete, může ti pomoci Hostitelská záruka.

Nonstop podpora

Pokud se něco stane tvému majetku, hostům nebo tobě, máš k dispozici náš tým globální komunitní podpory.

Hostitelská záruka rozhodla o tom, že jsem se na Airbnb zaregistroval, protože v případě, že dojde k nějaké škodě nebo problémům, je tady něco, na co se můžu spolehnout.“
Hostitelská záruka rozhodla o tom, že jsem se na Airbnb zaregistroval, protože v případě, že dojde k nějaké škodě nebo problémům, je tady něco, na co se můžu spolehnout.“

Dennis, hostitel v Londýně

Dennis, hostitel v Londýně

Hostitelská záruka rozhodla o tom, že jsem se na Airbnb zaregistroval, protože v případě, že dojde k nějaké škodě nebo problémům, je tady něco, na co se můžu spolehnout.“
Hostitelská záruka rozhodla o tom, že jsem se na Airbnb zaregistroval, protože v případě, že dojde k nějaké škodě nebo problémům, je tady něco, na co se můžu spolehnout.“

Dennis, hostitel v Londýně

Dennis, hostitel v Londýně

Usilujeme o vytváření bezpečné a důvěryhodné komunity lidí z celého světa.

Usilujeme o vytváření bezpečné a důvěryhodné komunity lidí z celého světa.

Bezpečnostní tip: Prohlédni si profily hostů

Pokud se chceš o hostovi dozvědět více ještě předtím, než odsouhlasíš jeho žádost o rezervaci, prohlédni si jeho profil nebo si přečti hodnocení, která mu napsali jiní hostitelé. Hosté a hostitelé se mohou vzájemně ohodnotit až po odjezdu hosta, takže máš jistotu, že hodnocení vycházejí z uskutečněných pobytů.

Bezpečnostní tip: Prohlédni si profily hostů

Pokud se chceš o hostovi dozvědět více ještě předtím, než odsouhlasíš jeho žádost o rezervaci, prohlédni si jeho profil nebo si přečti hodnocení, která mu napsali jiní hostitelé. Hosté a hostitelé se mohou vzájemně ohodnotit až po odjezdu hosta, takže máš jistotu, že hodnocení vycházejí z uskutečněných pobytů.

Jak podat žádost o finanční náhradu

1. Dej dohromady důkazy o poškození

Ty mohou zahrnovat fotky, videa, odhady cen a/nebo doklady o zaplacení.

2. Kontaktuj svého hosta prostřednictvím Centra řešení problémů

O finanční náhradu požádej do 14 dnů po odjezdu nebo před příjezdem dalšího hosta, podle toho, co nastane dříve. Na odpověď bude mít 72 hodin.

3. Získej finanční náhradu nebo zapoj Airbnb

Pokud host odmítne zaplatit celou částku, můžeš mít nárok na náhradu v rámci Hostitelské záruky Airbnb. Celým procesem tě provede specialista podpory.

Hostitelská záruka Airbnb je předmětem určitých podmínek a výjimek. Další informace najdeš v našich podmínkách Hostitelské záruky.

Hostitelská záruka Airbnb není pojištěním a ne všechny škody na majetku způsobené hosty spadají pod její podmínky. Pokud chceš větší ochranu, doporučujeme pořídit si osobní pojištění, které pokryje škody na majetku, jež nejsou chráněny Hostitelskou zárukou.

Hostitelská záruka Airbnb je předmětem určitých podmínek a výjimek. Další informace najdeš v našich podmínkách Hostitelské záruky.

Hostitelská záruka Airbnb není pojištěním a ne všechny škody na majetku způsobené hosty spadají pod její podmínky. Pokud chceš větší ochranu, doporučujeme pořídit si osobní pojištění, které pokryje škody na majetku, jež nejsou chráněny Hostitelskou zárukou.

Tvé otázky zodpovězeny

Co je Hostitelská záruka Airbnb?

Hostitelská záruka Airbnb zajišťuje hostitelům krytí až do výše 1 milionu USD v mimořádných případech, kdy host způsobí škodu na krytém majetku, která přesáhne výši kauce, nebo když je ubytování pronajato bez kauce.

Program Hostitelské záruky nepokrývá hotovost a cenné papíry, sběratelské předměty, vzácná umělecká díla, šperky, domácí mazlíčky ani osobní odpovědnost. Hostitelům doporučujeme, aby si tyto cennosti během hostova pobytu zabezpečili nebo je přesunuli jinam. Program rovněž nekryje ztrátu nebo škodu na majetku způsobenou běžným opotřebením. Další informace

Co je Pojistné krytí hostitelů?

Program pojistného krytí hostitelů poskytuje primární krytí odpovědnosti do výše 1 milionu USD na jednu událost při vznesení nároku na odškodnění třetí strany za ublížení na zdraví nebo škodách na majetku, které souvisejí s pobytem rezervovaným prostřednictvím Airbnb.

Toto krytí je limitováno do výše 1 milionu USD na jednu lokalitu nabídky ubytování a mohou se na něj vztahovat určité podmínky, omezení a výjimky. Další informace

Jaký je rozdíl mezi Hostitelskou zárukou Airbnb
a Pojistným krytím hostitele?

Hostitelská záruka a program Pojistného krytí hostitelů jsou dva odlišné programy, které Airbnb nabízí k ochraně hostitelů v případech, kdy dojde ke škodě nebo zranění.

Hostitelská záruka: Hostitelská záruka Airbnb má za úkol ochránit hostitele ve výjimečných případech, kdy ubytovaný host způsobí škodu na majetku, obytné jednotce nebo domově hostitele. Hostitelská záruka není pojištěním a nenahrazuje pojištění vlastníka nebo pronajímatele.

Pojistné krytí hostitelů: Program pojistného krytí hostitelů je pojištěním a je určen ke krytí hostitelů v případě, kdy třetí strana nárokuje odškodnění za ublížení na zdraví nebo škodu na majetku. Program pojistného krytí hostitelů mohou hostitelé využít bez ohledu na jejich ostatní pojistky, avšak u incidentů souvisejících s pobytem na Airbnb slouží jako pojištění primární. Další informace

Jak požádám o vyplacení náhrady v rámci Hostitelské záruky?

Problémy mohou hostitelé a hosté často vyřešit sami, a to prostřednictvím Centra řešení problémů. Pokud jsi tak ještě neučinil/a, kontaktuj nejprve svého hosta, informuj jej o stížnosti a odešli žádost o platbu v Centru řešení problémů.

V případě, že se vám problém nepodaří vyřešit: Nejprve se seznam s podmínkami Hostitelské záruky. Žádost musíš odeslat do 14 dnů po odjezdu hosta, nebo předtím, než se ubytuje další host, podle toho, co nastane dříve. Další informace

Jak funguje pojištění domácnosti ve spojení s Airbnb?

Pojistné krytí hostitelů na Airbnb plní funkci primárního pojištění a poskytuje krytí odpovědnosti hostitelům, popřípadě jejich pronajímatelům, a podléhá určitým podmínkám, omezením a výjimkám.

Pokud máš dotazy k tomu, jak se toto pojištění vztahuje k pojištění majitele nebo pronajímatele nemovitosti, prober to se svojí pojišťovnou. Některá pojištění chrání majitele a nájemníky před určitými soudními spory souvisejícími s úrazem návštěvníka, zatímco jiná ne. Určitě je vždy namístě informovat poskytovatele pojištění o své pronajímatelské činnosti, a to i v případě, že závazky vzniklé v průběhu pobytu přes Airbnb by měly být kryty Pojistným krytím hostitelů. Další informace

Uplatňuje se Hostitelská záruka Airbnb i u nabídek Vstřícných domovů?

Ano. Hostitelská záruka Airbnb kryje hostitele až do výše 1 milionu USD v mimořádných případech, kdy host způsobí škodu na majetku hostitele, která přesáhne výši kauce, nebo když je ubytování nabízeno bez kauce. Hostitelská záruka se vztahuje na všechny pobyty rezervované na Airbnb, včetně pobytů v rámci Vstřícných domovů. Další informace

Jsi připraven/a začít s hostitelstvím?

Jsi připraven/a začít s hostitelstvím?