OCHRANA HOSTITELŮ

Pojistné krytí hostitele

Ve výjimečných případech, kdy dojde k újmě na zdraví nebo škodě na majetku v průběhu oprávněného pobytu, můžeš být kryt/a primárním pojištěním odpovědnosti až do výše 1 milionu USD.

Ve výjimečných případech, kdy dojde k újmě na zdraví nebo škodě na majetku v průběhu oprávněného pobytu, můžeš být kryt/a primárním pojištěním odpovědnosti až do výše 1 milionu USD.

Pro hostitele na celém světě*
Chrání hostitele od příjezdu po odjezd
V oblasti cestovního průmyslu bez konkurence

*Nevztahuje se na hostitele, kteří nabízejí ubytování prostřednictvím Airbnb Travel, LLC, hostitele v pevninské Číně, hostitele v Japonsku ani hostitele zážitků.

Co je součástí krytí?

Pojistné krytí hostitele může zahrnovat:

– Tvou zákonnou odpovědnost za újmu na zdraví hostů nebo jiných osob – Tvou zákonnou odpovědnost za škodu na majetku patřícím hostům nebo jiným osobám – Tvou zákonnou odpovědnost za škodu na společných prostorách, jako jsou haly budov a sousední nemovitosti, způsobenou hostem nebo jinými osobami

Pojistné krytí hostitele se nevztahuje na:

– Poškození nebo újma na zdraví, ke kterým došlo následkem úmyslného jednání (nikoliv náhody) – Ztráta příjmů – Poškození tvého ubytování nebo majetku (které může být chráněno Hostitelskou zárukou Airbnb*)

*Hostitelská záruka Airbnb nesouvisí s Pojistným krytím hostitele ani společností Airbnb UK Services Limited.

Usilujeme o vytváření bezpečné a důvěryhodné komunity lidí z celého světa.

Usilujeme o vytváření bezpečné a důvěryhodné komunity lidí z celého světa.

Jelikož jsem si sám vyzkoušel, jaké to je být hostem, spousta mých obav se už dopředu vyřešila. Věděl jsem, že mé ubytování bude pojištěné... a že se hosté budou k věcem chovat s úctou.“
Jelikož jsem si sám vyzkoušel, jaké to je být hostem, spousta mých obav se už dopředu vyřešila. Věděl jsem, že mé ubytování bude pojištěné... a že se hosté budou k věcem chovat s úctou.“

Uslan, hostitel v Londýně

Uslan, hostitel v Londýně

Jelikož jsem si sám vyzkoušel, jaké to je být hostem, spousta mých obav se už dopředu vyřešila. Věděl jsem, že mé ubytování bude pojištěné... a že se hosté budou k věcem chovat s úctou.“
Jelikož jsem si sám vyzkoušel, jaké to je být hostem, spousta mých obav se už dopředu vyřešila. Věděl jsem, že mé ubytování bude pojištěné... a že se hosté budou k věcem chovat s úctou.“

Uslan, hostitel v Londýně

Uslan, hostitel v Londýně

Postup při vyřizování nároku

1. Přijímací formulář je vyplněn

Když hostitel, host nebo třetí strana kontaktují komunitní podporu, Airbnb jim poskytne informace o tom, jak požádat o proplacení nároku.

2. Pojistitel určí likvidátora, který následně přezkoumá pojistnou událost

Po vyplnění přijímacího formuláře se ozve likvidátor zastupující pojišťovnu, aby projednal pojistnou událost a shromáždil informace.

3. Nárok je v šetření

Likvidátor nároků třetích stran vyřizuje škodu v souladu s podmínkami Pojistného krytí hostitele a platnými zákony a předpisy v příslušné jurisdikci.

Pojistné krytí hostitele je předmětem určitých podmínek a výjimek. 
Pro více informací si stáhni podrobný souhrn programu.

Odpovědi na otázky

Co mám udělat, abych byl/a kryt/a Pojistným krytím hostitele?

Ne. Souhlasem se zadáním nabídky nebo aktivním nabízením nemovitosti na Airbnb hostitelé* souhlasí s tím, že budou během pobytů Airbnb chráněni Pojistným krytím hostitele. Pamatuj, že se na Pojistné krytí hostitele vztahují určité podmínky a výjimky.

Hostitelé, kteří se chtějí z programu Pojistného krytí hostitele odhlásit, musí provést následující kroky: – Poslat nám e-mail z adresy přidružené k hostitelskému účtu – Uvést celé jméno a telefonní číslo přidružené k hostitelskému účtu – Uvést přesný název své nabídky

Upozorňujeme, že e-mailová adresa použitá ke zrušení krytí bude určena pouze ke zpracování těchto žádostí.

*Nevztahuje se na hostitele, kteří nabízejí ubytování prostřednictvím Airbnb Travel, LLC, hostitele v pevninské Číně, hostitele v Japonskuhostitele zážitků.

Další často kladené otázky

Co je Pojistné krytí hostitele?

Co je Hostitelská záruka Airbnb?

Jaký je rozdíl mezi Hostitelskou zárukou Airbnb a Pojistným krytím hostitele?

[Jak funguje pojištění domácnosti ve spojení s Pojistným krytím hostitele a Hostitelskou zárukou Airbnb?](Pojistné krytí zážitku/help/article/296/how-does-homeowners-insurance-work-with-airbnb)

Co je Pojistné krytí zážitku?

Jsi připraven/a začít s hostitelstvím?

Jsi připraven/a začít s hostitelstvím?