Pojištění hostitelů v Japonsku

Pojištění hostitelů v Japonsku

Ochrana pro každého hostitele. Každou nabídku. Pokaždé.

Co je kryto?

Pojištění hostitelů v Japonsku může poskytnout krytí až do výše 100 milionů JPY, pokud dojde během pobytu hosta k poškození majetku nebo ubytování, které je ve vlastnictví nebo správě hostitele. Nabízí rovněž krytí v případě, že hostiteli vznikne odpovědnost nebo výdaje související se škodou na majetku nebo újmou na zdraví hosta nebo třetí strany.

Co je kryto?

Pojištění hostitelů v Japonsku může poskytnout krytí až do výše 100 milionů JPY, pokud dojde během pobytu hosta k poškození majetku nebo ubytování, které je ve vlastnictví nebo správě hostitele. Nabízí rovněž krytí v případě, že hostiteli vznikne odpovědnost nebo výdaje související se škodou na majetku nebo újmou na zdraví hosta nebo třetí strany.

Co je kryto?

Pojištění hostitelů v Japonsku může poskytnout krytí až do výše 100 milionů JPY, pokud dojde během pobytu hosta k poškození majetku nebo ubytování, které je ve vlastnictví nebo správě hostitele. Nabízí rovněž krytí v případě, že hostiteli vznikne odpovědnost nebo výdaje související se škodou na majetku nebo újmou na zdraví hosta nebo třetí strany.

Pojištění japonských hostitelů může pokrývat:

  • Případy, kdy je ubytování, které je ve vlastnictví hostitele, poškozeno v důsledku pobytu hosta
  • Případy, kdy je hostitel shledán odpovědným za ublížení na zdraví hosta nebo třetí strany
  • Případy, kdy je hostitel odpovědný za škodu na majetku hosta nebo třetí strany
  • Pokrytí výdajů v případě, že hostiteli vzniknou určité náklady související se škodou na majetku nebo újmou na zdraví hosta nebo třetí strany
  • Náklady na nápravu škod vzniklých znečištěním nebo na odstranění zápachu

Pojištění hostitelů v Japonsku se nevztahuje na:

  • Hotovost a cenné papíry hostitele
  • Škody způsobené úmyslným jednáním hostitele
  • Přiměřené opotřebení
  • Běžné výdaje na úklid
Pojistné krytí hostitelů je omezeno na hostitele ubytování v Japonsku. Aby se na hostitele vztahovalo pojistné krytí, musí mít licenci nebo jiné oprávnění k podnikání v oblasti sdílení domovů v souladu s platnými právními předpisy. Hostitelé, kteří si nárokují vyplacení Pojistného krytí v Japonsku, souhlasí, že budou spolupracovat s Airbnb a pojišťovací společností, zdokumentují nahlášené škody a v  případě potřeby budou souhlasit s inspekcemi.

Některé druhy majetku podléhají omezené ochraně. Při pronajímání ubytování by měli hostitelé zabezpečit nebo odstranit cennosti a zvážit nezávislé pojištění, které by tyto předměty pokrylo.

Vyplácení pojistného krytí hostitelů v Japonsku podléhá určitým podmínkám, omezením a výjimkám. Další informace najdeš v souhrnných informacích na stránce Pojištění hostitelů v Japonsku.

Pokud chceš požádat o kopii celé pojistné smlouvy, kontaktuj Aon Japan Ltd. a uveď údaje svého účtu na Airbnb.

Jak vznést nárok

Jak vznést nárok

Pro hostitele, kteří nárokují náhradu škody na svém osobním majetku a/nebo na svém ubytování:

Pro hostitele, kteří nárokují náhradu škody na svém
osobním majetku a/nebo na svém ubytování:

Pro hostitele, kteří nárokují náhradu škody na svém
osobním majetku a/nebo na svém ubytování:

1. Shromáždi důkazy o škodách

Můžou to být fotky, videa, odhady cen a/nebo doklady o zaplacení od jednotlivých položek.

2. Okamžitě kontaktuj hosta prostřednictvím Centra řešení problémů

Po výzvě k výběru důvodu vyber: „Poškozené nebo chybějící položky“. Host bude mít možnost reagovat. Pokud host neodpoví do 72 hodin, můžeš požádat Airbnb o pomoc.

3. Získej finanční náhradu nebo zapoj Airbnb

Pokud host odmítne zaplatit celou částku, můžeš mít nárok na finanční náhradu v rámci Pojištění hostitelů v Japonsku. Po oslovení Airbnb tě specialista podpory provede celým procesem.

Pro hostitele, kterým vznikne odpovědnost nebo jiné
výdaje:


Ve vzácných případech, kdy se host nebo třetí strana zraní nebo dojde k poškození či odcizení jejich majetku, a ty za to neseš právní odpovědnost nebo ti vzniknou výdaje nutné k jejich odškodnění, je na místě kontaktovat komunitní podporu. Po obdržení podpůrné dokumentace a dalších informací Airbnb případ postoupí správci pro uplatňování nároků třetích stran externí pojišťovny.
Kontaktuj komunitní podporu

Pro hostitele, kterým vznikne odpovědnost nebo jiné
výdaje:


Ve vzácných případech, kdy se host nebo třetí strana zraní nebo dojde k poškození či odcizení jejich majetku, a ty za to neseš právní odpovědnost nebo ti vzniknou výdaje nutné k jejich odškodnění, je na místě kontaktovat komunitní podporu. Po obdržení podpůrné dokumentace a dalších informací Airbnb případ postoupí správci pro uplatňování nároků třetích stran externí pojišťovny.
Kontaktuj komunitní podporu

Odpovědi na otázky

Odpovědi na otázky

img

Chceš dát ubytování na Airbnb?