Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Návody

Ověřování totožnosti

Naším cílem je, aby si hosté a hostitelé na Airbnb mohli navzájem důvěřovat.

Přestože žádný proces identifikace není bezchybný a nemůžeme zaručit něčí totožnost, podnikáme kroky, aby mohli mít všichni větší jistotu, že hosté a hostitelé na Airbnb jsou ti, za které se vydávají. Proto máme zavedené postupy, kterými se snažíme ověřit totožnost našich uživatelů.

Ověření totožnosti požadujeme od všech hostitelů nabídek, nových spoluhostitelů a hostů, kteří si rezervují ubytování. Může se tedy stát, že při rezervování pobytu nebo zážitku, případně když se staneš hostitelem, budeme muset ověřit tvé osobní údaje, jako je celé jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a další kontaktní informace. 

Pokud se nám pomocí poskytnutých osobních údajů nepodaří ověřit tvoji totožnost, můžeme tě požádat o snímek dokladu totožnosti a vyfocení tvého obličeje. V některých zemích nemusí být ověřovací metody používající poskytnuté osobní údaje k dispozici nebo nemusí fungovat. Někdy se ověření nemusí podařit z důvodu anomálií na platformě. I v těchto případech tě požádáme o snímek dokladu totožnosti a/nebo o vyfocení tvého obličeje. Kromě toho je ověření totožnosti povinné i u některých zážitků.

Přečti si naše Zásady ochrany osobních údajů a zjisti víc o důvěře a bezpečnosti na Airbnb.

POZNÁMKA

Když má někdo ověřenou totožnost nebo odznak „Ověřená totožnost“, znamená to pouze to, že předložil ověřené údaje. I když je tento proces spolehlivý, nezaručuje, že daná osoba je tím, za koho se vydává.

Proč ověřujeme tvoji totožnost

Díky ověření totožnosti hostů a hostitelů můžeme:

 • Minimalizovat podvodné chování
 • Ověřovat trestní bezúhonnost našich uživatelů tam, kde to umožňují platné zákony
 • Dodržovat platné zákony, včetně platebních a daňových zákonů
 • Reagovat a prošetřovat záležitosti bezpečnosti a ochrany, jako jsou napadení nebo loupeže

Jak proces funguje

V rámci procesu ověřování totožnosti tě můžeme požádat o:

 • Celé jméno a příjmení, adresu a/nebo jiné osobní údaje: Tyto údaje nám k ověření tvé totožnosti v určitých případech stačí. Upozorňujeme, že v některých zemích nemusí být ověřovací metody používající poskytnuté osobní údaje k dispozici nebo nemusí fungovat, takže tě v takové situaci požádáme o snímek dokladu totožnosti a/nebo o vyfocení tvého obličeje.
 • Fotku úředně uznávaného průkazu totožnosti: může to být řidičský průkaz, pas, občanský průkaz nebo vízum. Další informace o typech úředně uznávaných dokladů totožnosti, které přijímáme, a o případných povolených úpravách snímků dokladů totožnosti.
 • Fotku obličeje: je možné, že spolu s úředně uznávaným dokladem totožnosti budeme muset požádat taky o tvou fotku. Pokud nemůžeš poskytnout fotku shodující se s fotkou ve tvému průkazu totožnosti, můžeš nás kontaktovat a požádat o alternativní způsob ověření.

Poznámka: Pokud hostíš jako firma, můžeš být požádán/a o ověření dalších údajů týkajících se tvého účtu a všech účtů přidružených k tvé firmě. Další informace.

Pokud máš příjem z pronájmu ubytování, zajišťování zážitků nebo působíš jako spoluhostitel, když máš bydliště v členském státu EU, nebo pokud tvůj příjem pochází z nabízení nemovitosti v EU, budeš požádán/a o ověření dalších informací týkajících se tvého účtu. Další informace.

Jak dlouho trvá ověření totožnosti

Až údaje odešleš, může chvíli trvat, než bude tvá totožnost potvrzena. Je velmi důležité, aby tvé údaje byly platné, přesné a aktuální, jinak se jejich zpracování může protáhnout.

Ověřování totožnosti v nastavení účtu

Svou totožnost můžeš kdykoliv ověřit v nastavení účtu odesláním fotky úředně uznávaného průkazu totožnosti. Můžeš to udělat při nastavování účtu – nebo v rámci aktualizace údajů svého účtu.

Máš potíže?

 • Zkontroluj si zprávy: Možná ti přišly další informace přes SMS, e-mail nebo telefon. Myslíš si, že ti e-mail nepřišel? Zjisti proč.
 • Povol přístup k fotoaparátu: Aplikace Airbnb nebo tvůj prohlížeč můžou vyžadovat svolení s přístupem k fotoaparátu. Pořád to nefunguje? Zkus aplikaci nebo stránku obnovit.
 • Použij kvalitní fotky: Fotky pořizuj v dobře osvětlené místnosti, přesvědč se, že je tvoje tvář zaostřená a ničím nezakrytá, a pamatuj, že potřebné údaje se musí vejít do rámečku z bílých čar. Použij režim „auto“, čímž si zajistíš vysoce kvalitní fotky. Pokud ti tento mód nevyhovuje, můžeš přepnout zpět na manuální focení. Náboženské pokrývky hlavy jsou v pořádku, jen dbej na to, abychom ti viděli oči, nos a ústa.
 • Předlož fotky originálního (ne fotokopie), nepoškozeného a aktuálního dokladu totožnosti: Fotokopii, pdf nebo jinou digitální kopii úředně uznávaného dokladu totožnosti nemůžeme přijmout. Zkontroluj, jestli je profilová fotka zřetelná a nerozmazaná. Pokud má doklad dvě strany (řidičský nebo občanský průkaz), odešli snímek přední i zadní strany. Další informace o poskytování úředně uznávaného dokladu totožnosti, včetně pokynů pro konkrétní zemi (pokud se to týká tvojí lokality).
 • Vyfoť přímo úředně uznávaný doklad totožnosti: Fotka úředně uznávaného dokladu totožnosti zobrazená na jiném mobilním telefonu nebo v počítači je nepřijatelná.

Kdy ověřujeme tvoji totožnost

Totožnost si musíš nechat ověřit při zamlouvání rezervace ubytování, a pokud to hostitel vyžaduje, i při rezervování zážitku. Jako hostitel budeš muset svou totožnost ověřit při vytváření první nabídky nebo zážitku, případně pokud tě někdo pozval, abys byl/a novým spoluhostitelem nabídky. 

Z důvodu dodržování právních předpisů můžou být hostitelé žádáni o ověřování totožnosti pravidelně. Hostitelé, kteří svou totožnost neověří na vyzvání, nebudou moct přijímat nové rezervace, dokud to neudělají.

Rezervace

Pokud jsi host, který si rezervuje ubytování, musíš dokončit ověření totožnosti. Jsi-li host, který si rezervuje zážitek, budeš muset ověření totožnosti dokončit, pokud to vyžaduje tvůj hostitel. 

Pokud se nám nepodaří totožnost ověřit pomocí údajů, které nám poskytneš při zamlouvání rezervace, požádáme tě o ověření jiným způsobem – například pomocí tvého jména, adresy nebo jiných kontaktních údajů. Pokud se nám tvoji totožnost pomocí těchto údajů ověřit nepodaří, můžeme tě navíc požádat o snímek dokladu totožnosti a vyfocení tvého obličeje. 

V některých zemích nemusí být ověřovací metody používající poskytnuté osobní údaje k dispozici nebo nemusí fungovat. V těchto případech tě požádáme o fotku úředně uznávaného dokladu totožnosti.

Je velmi důležité, aby tvé údaje byly platné, přesné a aktuální, jinak se jejich zpracování může protáhnout. Čím rychleji nám tyto informace poskytneš, tím dříve můžeme tvoji rezervaci potvrdit.

POZNÁMKA

Pokud se pokoušíš zamluvit rezervaci, je velmi důležité, abys nám potřebné údaje poskytl/a nejpozději ve lhůtě, kterou ti určíme.

V případě, že se nám nepodaří ověřit tvoji totožnost před stanoveným termínem, nemůžeme rezervaci potvrdit.

Nabídky

Pokud jsi novým hostitelem, který vytváří nabídku nebo zážitek poprvé, musíš absolvovat ověření totožnosti při zakládání účtu. 

Pokud ověřovací metody používající poskytnuté osobní údaje nejsou v zemi tvého bydliště k dispozici, nefungují nebo pokud se nám pomocí této metody nepodaří totožnost ověřit, požádáme tě o snímek dokladu totožnosti. Tvá nabídka nebude zveřejněna, dokud tento krok nedokončíš.

Pokud tě někdo pozval jako spoluhostitele nabídky, pozvání budeš moct přijmout až po ověření totožnosti.

Pokud jsi stávajícím hostitelem, spoluhostitelem, který je uveden jako primární hostitel, nebo hostitelem zážitků, musíš ověřením totožnosti projít co nejdřív. Jinak ti hrozí zablokování kalendáře.

Pokud jsi stávajícím hostitelem, spoluhostitelem, který je uveden jako primární hostitel, nebo hostitelem zážitků, musíš absolvovat ověření totožnosti co nejdřív. V opačném případě může dojít k zablokování tvého kalendáře.

Když je ti kalendář zablokován z důvodu neověřené totožnosti, nebudeš moct přijímat nové rezervace, dokud tento krok nedokončíš.

K ověření totožnosti hostitele jdi na stránku ověření totožnosti. Tam můžeš:

 • nahrát fotku svého dokladu totožnosti
 • vyfotit doklad totožnosti webovou kamerou

Odznak ověření totožnosti

Účty, které dokončily proces ověření totožnosti, lze poznat pomocí odznaku „Totožnost ověřena“. Jakmile odznak ověření totožnosti dostaneš, platí pro tebe jako pro hosta i jako hostitele.

Jestliže po ověření totožnosti změníš své osobní údaje, jako je jméno, nebo pokud odstraníš ze svého profilu doklad totožnosti, můžeš o odznak „ověření totožnosti“ přijít, a v případě, že budeš chtít zamluvit nebo přijmout rezervaci, budeš si ji muset ověřit znovu.

Pamatuj: Někteří firemní hostitelé si můžou pro zjednodušení správy všech svých nabídek vytvořit víc účtů. V těchto případech nemusí připojené účty hostitele vždy zobrazovat odznak „ověření totožnosti“, i když byl podnik, který účet provozuje, ověřen. Zjisti víc o ověřování firem.

Kde ukazujeme stav ověření totožnosti

Stav ověření totožnosti uvádíme u nabídky ubytování pomocí štítku „Totožnost ověřena“ nebo červeného odznaku s fajfkou vedle tvé profilové fotky. Stav ověření totožnosti najdeš taky na svém profilu v sekci s názvem Potvrzené údaje o uživateli [tvé jméno].

Co sdílíme

S tvými údaji je nakládáno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a nejsou předávány tvým hostitelům ani hostům.

Tvé identifikační údaje můžeme předávat autorizovaným poskytovatelům služeb třetích stran, abychom podpořili proces ověření totožnosti – včetně takových věcí, jako je ověření totožnosti, ověření dokladů totožnosti a trestní bezúhonnosti (pokud to umožňují platné zákony).

Jak nakládáme s tvými údaji

K tebou předloženým údajům mají přístup pouze oprávnění pracovníci Airbnb a oprávnění poskytovatelé služeb třetích stran. Veškeré informace se ukládají a přenášejí bezpečným způsobem a jsou šifrovány.

Informace zpracováváme za účelem, za nímž byly shromážděny, jak je uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Mimo jiné jsou to následující účely:

 • Tvé poskytnuté osobní údaje, jako je jméno, adresa a datum narození:
  • Podpora procesu ověřování totožnosti, jak je podrobně popsáno nahoře
  • Abychom mohli reagovat a prošetřovat bezpečnostní záležitosti a chránili tak naše uživatele na platformě Airbnb i širší komunitu
  • Dodržování komunitních zásad Airbnb
  • Dodržování platných zákonů, včetně platebních a daňových zákonů
  • Odhalování podvodného chování
  • Ověřování trestní bezúhonnosti našich uživatelů tam, kde to umožňují platné zákony
 • Tvůj doklad totožnosti:
  • Podpora procesu ověřování totožnosti, jak je podrobně popsáno nahoře
  • Abychom mohli reagovat a prošetřovat bezpečnostní záležitosti týkající se uživatelů platformy a širší komunity
  • Abychom mohli pomáhat při vyšetřování orgánů činných v trestním řízení
  • Dodržování platných zákonů, včetně platebních a daňových zákonů

Státem uznávané doklady totožnosti mažeme po uplynutí předepsané doby uchovávání, která odpovídá nahoře uvedeným účelům, s výhradou případného uchovávání požadovaného pro účely dodržování právních předpisů. Po odstranění tvého dokladu totožnosti budeme i nadále uchovávat údaje z dokladu pro správu tvého účtu, dodržování právních předpisů a obecné bezpečnostní účely.

Co po tobě může požadovat hostitel

Hostitel tě může po zamluvení rezervace požádat o předložení dokladu totožnosti, pokud je tento požadavek při zamlouvání rezervace uveden v domácích pravidlech nebo pokud to vyžadují platné zákony nebo smluvní povinnosti, které se na hostitele vztahují.

Zákony v některých oblastech vyžadují, aby se hosté zaregistrovali u místních úřadů. Je možné to udělat přímo u místních úřadů nebo v ubytovacím zařízení, které k tomu má pověření. Tam, kde to platí, může žádost o registraci přijít od hostitele penzionu se snídaní, hostelu nebo hotelového pokoje, bytu nebo jiného ubytování, které je nabízeno na Airbnb.

Pomohl ti tento článek?

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat