Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Pravidla
Hostitel zážitků

Prohlídky s průvodcem v Praze

Tento článek byl automaticky přeložen.

Tyto informační stránky ti pomohou lépe se seznámit s některými zákony a registračními požadavky, které se mohou vztahovat na tvé zážitky na Airbnb. Obsahují výčet některých pravidel, která se mohou vztahovat na různé druhy aktivit, a obsahují odkazy na vládní zdroje, které pro tebe mohou být užitečné.

Upozorňujeme, že tyto informační stránky nejsou úplné a nejsou právními radami. Pokud si nejsi jistý/á, jak se místní zákony nebo tyto informace vztahují na tebe nebo tvůj zážitek, radíme ti, aby sis vše ověřil/a u oficiálních zdrojů nebo abys vyhledal/a právní pomoc.

Upozorňujeme, že tyto informace neaktualizujeme v reálném čase, takže by sis měl/a ověřit, že se zákony nebo postupy v nedávné době nezměnily.*

Všeobecně platí, že k poskytování průvodců po veřejných prostorech nebo památkách v Praze nepotřebuješ speciální licenci turistického průvodce. Praha nevyžaduje žádnou speciální licenci, aby se mohla stát turistickým průvodcem.

Nicméně, může se stát, že budeš potřebovat oprávnění k poskytování prohlídek soukromých budov, historických budov, veřejných budov nebo atrakcí. Než přivedeš hosty, ověř si, co máš na mysli.

Pro určitá místa, jako je například Staroměstská radnice v Praze, může být přístup omezen pouze na průvodce s průvodcovskými certifikáty vydanými speciálními institucemi, jako je například Pražský městský cestovní ruch (další informace najdeš zde). Mohou být účtovány poplatky a omezení pro velikosti skupin. Pro více informací kontaktuj přímo příslušné úřady. Další informace najdeš přímo v kontaktu s konkrétními stránkami nebo atrakcemi, které máš na mysli, nebo na Ministerstvu cestovního ruchu České republiky nebo města Prahy.

Je ještě něco dalšího, na co bych měl/a myslet?

Ano. Měl/a by sis také ověřit, jaké daně a účetní pravidla se na tebe vztahují, a ujistit se, že máš pro aktivity, které poskytuješ, správné pojistné krytí. Pokud potřebuješ další informace, můžeš se obrátit na městský úřad v Praze nebo na svého právního nebo daňového poradce. Také by sis měl/a přečíst naše informační stránky o [Business Licensing], pokud chceš více informací o tom, jaké povinnosti se na tebe mohou vztahovat v případě, že provozuješ firmu.

Při poskytování jakýchkoli sportovních aktivit a/nebo jiných aktivit hostům, u kterých může dojít k riziku poškození a/nebo poškození majetku, můžeš být zodpovědný/á za škody podle platných občanských zákonů jako poskytovatel služeb. Je důležité, aby ses zamyslel/a nad bezpečnostními opatřeními, která možná budeš muset přijmout, a je důležité, abys hostům poskytl/a jasné informace o tom, co mohou při rezervování tvého zážitku očekávat. Je také důležité, aby ses ujistil/a, že máš správné pojistné krytí pro aktivity, které poskytuješ.

*Airbnb neodpovídá za hodnověrnost nebo správnost informací obsažených v odkazech na stránky třetích stran (včetně všech odkazů na právní předpisy a směrnice).

Pomohl ti tento článek?
Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat