Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Zásady komunity

Prezentuj se autenticky

Poskytnutí platných a přesných údajů z účtu je zásadní pro vytvoření prostředí, v němž si můžou Airbnb, hostitelé a hosté důvěřovat.

Co povolujeme

  • Duplicitní účty pro účely správy nabídky: Profesionální hostitelé, kteří nabízejí velký soupis nemovitostí, můžou mít více účtů s jasným záměrem efektivní správy svého inventáře.
  • Opravy data narození (DOB), aby odpovídaly tomu, co je uvedeno na dokladu totožnosti: K chybám data narození na účtech může dojít z několika různých důvodů (např. kvůli chybě při ručním zadávání, záměně formátu měsíc/den atd.). Datum narození můžeš opravit tak, že nás kontaktuješ.

Co nepovolujeme

  • Neplatné průkazy totožnosti: Poškozené, prošlé, padělané, průkazy totožnosti vydané mimo státní správu (v případě potřeby), průkazy totožnosti bez základních identifikačních údajů nebo doklady považované za dočasné průkazy totožnosti nebudou přijaty.
  • Neúspěšné ověření účtů: Při rozhovoru se zástupcem Airbnb o položkách specifických pro daný účet budeš muset podniknout konkrétní kroky k ověření své totožnosti.
  • Vedení duplicitních účtů: S výjimkou některých profesionálních hostitelů, kteří potřebují víc účtů pro správu svých nabídek, by hostitelé a hosté neměli mít víc než jeden účet nebo používat jeden doklad totožnosti na víc než jednom účtu.

Jsme tady, abychom ti pomohli

Pokud budeš svědkem chování, které je v rozporu s našimi zásadami, dej nám vědět.

I když tyto pokyny nezahrnují všechny možné scénáře, jsou navrženy tak, aby nabízely obecné pokyny ohledně komunitních zásad Airbnb.

Pomohl ti tento článek?

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat