Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Zásady komunity

Jak zastavit obchodování s lidmi

Jako hostitel nebo host můžeš podniknout kroky k identifikaci a reakci na potenciální obchodování s lidmi, odehrávající se ve tvém ubytování. Důrazně doporučujeme, abys v případech, kdy budeš mít podezření na probíhající obchod s lidmi, vše nahlásil/a na Americkou národní linku pro obchodování s lidmi. Pokud se nacházíš mimo USA, najdeš organizace zabývající se problémem obchodování s lidmi po celém světě v  adresáři novodobého otroctví Global Modern Slavery Directory (GMSD).

Co je obchodování s lidmi

Přestože může být definice obchodování s lidmi v každé zemi jiná, ve většině zemí ji určují tři základní prvky, které identifikuje Organizace spojených národů. Situace je obchodováním s lidmi, pokud zahrnuje: 

 1. Čin: nábor, přeprava, převoz, ukrývání nebo převzetí osob. 
 2. Způsob: pohrůžky nebo použití síly, únos, podvod, nátlak nebo zneužití moci. 
 3. Účel: zneužívání včetně všech forem sexuálního vykořisťování, nucené práce nebo služeb, otroctví nebo praktik podobných otroctví, služebnictví nebo odebrání orgánů.

Kdo je zranitelný

Obětí obchodování s lidmi se může stát každý, ale někteří lidé jsou vůči němu kvůli neuspokojeným základním potřebám mnohem náchylnější než jiní. Jde o osoby žijící v chudobě nebo nestabilních bytových situacích a osoby, které si z minulosti nesou následky traumatu nebo závislosti. Vzhledem k historické i současné diskriminaci a společenské nerovnosti je také pravděpodobnější, že se obětí obchodu s lidmi stanou osoby s jinou než bílou barvou pleti, přistěhovalci a lidé, kteří se identifikují jako LGBTQ+. 

Aby se situace stala obchodováním s lidmi, musí být přítomny známky síly, podvodného jednání nebo nátlaku. Mohou vypadat takto:

 • Osobě není umožněno svobodně a bezpečně opustit situaci, ve které se nachází, a nemá kontrolu nad svými penězi a osobními věcmi
 • Osoba je nucena přijmout zaměstnání za jiných podmínek, než jaké byly původně dohodnuty během náboru
 • Osoba je jinou osobou nucena užívat drogy nebo konzumovat alkohol
 • Hrozby nebo použití fyzické síly nebo násilí 
 • Použití fyzického omezování
 • Fyzická zranění

Typické varovné signály, s nimiž se můžeš setkat, pokud v nabídce ubytování dochází ke zneužívání:

 • Nucená práce:
  • Pracovník je nezletilý
  • Známky špatné hygieny, podvýživy nebo únavy
  • Pracovník ubytovaný zaměstnavatelem v nevhodném prostoru (žádné soukromí / provizorní podmínky ke spaní)
  • Pracovník dluží peníze zaměstnavateli nebo náboráři a/nebo nedostane zaplaceno, co mu bylo slíbeno nebo co mu je dluženo
  • Pracovník nemá dovolené adekvátní přestávky
  • Pracovník je vystaven nebezpečným nebo zdraví škodlivým pracovním podmínkám a není řádně proškolen, případně nemá k dispozici vhodné bezpečnostní vybavení
  • Když pracovník mluví nebo je v kontaktu s ostatními, je velmi pravděpodobně sledován nebo monitorován jinou osobou
 • Obchodování s lidmi za účelem sexuálního zneužívání:
  • Adresa nabídky je uvedena v online reklamách na sex za úplatu
  • Hlášení častých neoprávněných návštěv v různou dobu.
  • Nadměrné množství sexuálních pomůcek v ubytování
  • Přítomnost komerčního hardwaru pro videonahrávky/focení

Jak postupovat, když budeš svědkem potenciálního obchodu s lidmi

Jako hostitel nebo host máš možnost přispět k zastavení obchodu s lidmi. Pokud budeš ve svém ubytování svědkem situace, která ti bude připomínat obchod s lidmi, můžeš kontaktovat Národní horkou linku pro obchodování s lidmi na telefonním čísle 1-888-373-7888, napsat SMS ve znění „BeFree“ na číslo 233733 nebo zahájit živý chat na adrese humantraffickinghotline.org/chat. Horká linka je k dispozici nonstop, je bezplatná, důvěrná a funguje ve více než 200 jazycích. 

Incident týkající se potenciálního obchodování s lidmi bys měl/a nahlásit i na Airbnb. Centrum bezpečnosti Airbnb v aplikaci je rozcestníkem, kde najdeš na jednom místě všechny klíčové informace ohledně bezpečnosti. Prostřednictvím Centra bezpečnosti můžeš kontaktovat linku podpory pro naléhavé případy i místní složky záchranného systému odkudkoliv na světě.

Pomohl ti tento článek?

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat