Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Zásady komunity

Podmínky obsahu Airbnb

Zveřejněním obsahu na Airbnb souhlasíš s dodržováním těchto podmínek. Vyhrazujeme si právo odstranit obsah, zcela nebo zčásti, který porušuje tato pravidla, Obchodní podmínky, Komunitní standardy, naše Zásady psaní hodnocení nebo z jakéhokoliv jiného důvodu dle našeho vlastního uvážení.

V případě opakovaného nebo vážného porušení pravidel můžeme pozastavit nebo natrvalo deaktivovat účet, kterého se toto porušení týká.

Příspěvky porušující tyto podmínky můžeš nahlásit přímo, nebo nás můžeš kontaktovat.

Airbnb nepovoluje:

 • Obsah vytvořený výhradně za účelem reklamy nebo jiného komerčního obsahu, včetně log společnosti, odkazů nebo názvů společností
 • Spam, nevyžádaný kontakt nebo obsah, který je opakovaně sdílen rušivým způsobem
 • Obsah, který podporuje nebo propaguje nezákonnou nebo škodlivou činnost nebo je sexuálně explicitní, násilný, grafický, výhružný nebo obtěžující
 • Obsah, který je diskriminační (více v našich Nediskriminačních zásadách)
 • Vydávat se za jinou osobu, entitu, majitele jiného účtu nebo zástupce Airbnb
 • Obsah, který je nelegální nebo který porušuje práva jiné osoby nebo subjektu, včetně duševního majetku a práva na soukromí
 • Obsah uvádějící soukromé nebo důvěrné informace jiné osoby, včetně informací, které umožňují zjistit umístění nabídky ubytování

Další informace o podmínkách obsahu na Airbnb a koronaviru.

Porušení podmínek

Následující porušení podmínek se vztahují na určité typy obsahu:

Názvy nabídek

 • Názvy nabídek, které nejsou relevantní s ohledem na typ nabídky, její styl nebo druh zážitku
 • Názvy, které obsahují symboly nebo emotikony

Stránky nabídky nebo profilu

 • Nabídky a profily, které uvádějí podvodné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace

Komunitní centrum

 • Obsah, který v rámci širší debaty není k tématu, neklade otázky nebo neposkytuje relevantní informované odpovědi na dotazy
 • Trolling nebo opakované cílení na členy komunity

Hodnocení

 • Hodnocení, která jsou zkreslená a vykazují známky vydírání/pobídky, střetu zájmů nebo přímé konkurence
 • Hodnocení, která neobsahují žádné relevantní informace o hostiteli nebo hostu, nabídce nebo zážitku, můžou být odstraněna. Hodnocení, ve kterých jsou převážně nepodstatné informace, podléhají také odstranění, avšak pouze v případě, kdy zbývající relevantní informace nebudou mít významný vliv na rozhodování ostatních členů komunity o rezervacích.

Další informace o Zásadách psaní hodnocení na Airbnb a jak Airbnb urovnává spory ohledně hodnocení.

Vlastní URL adresy

Pomohl ti tento článek?
Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat