Pojistné krytí hostitele

Hostitelé Airbnb mají pojištění odpovědnosti až do výše 1 milionu USD, které je chrání při uplatnění nároků třetích stran souvisejících s újmou na zdraví nebo škodou na majetku.
Zahrnuto v každé rezervaci
Naše pojistné krytí hostitele poskytuje krytí odpovědnosti hostitelů a majitelů nemovitostí na Airbnb (pokud se žaloby týkají i majitelů nemovitosti) po celém světě. Program chrání před nároky plynoucími z odpovědnosti za škody až do výše 1 milionu USD, které vzniknou při pobytu v nabídce.
Ochrana před nepředvídatelným
Ve vzácných případech, kdy něco nepůjde podle plánu a na hostitele bude podána žaloba z důvodu újmy na zdraví nebo škody na majetku, lze využít Pojistné krytí hostitelů.

Jsme zde s nabídkou našeho pojistného krytí hostitele

Usilujeme o vytvoření bezpečné a důvěryhodné komunity lidí z celého světa.
Co je kryto?
  Náš program pojistného krytí hostitele poskytuje krytí primární odpovědnosti až do škody ve výši 1 milionu USD na jednu událost, a to v případě žalob třetích stran na základě ublížení na zdraví nebo poškození majetku.
   Program poskytuje krytí některých druhů škod na majetku ve společných prostorách nemovitostí mimo vlastní nabídku ubytování (např. ve vestibulu budovy). V některých případech se krytí vztahuje i na sdružení majitelů nemovitostí a vlastníků bytů, pokud je proti nim vznesen nárok na základě toho, že host utrpěl během pobytu újmu na zdraví nebo nějak poškodil nemovitost.
    Mohou platit některé podmínky, omezení a výjimky.
    Co není kryto?
     Náš Program pojistného krytí hostitelů je omezen na určité typy odpovědnosti.
      Příklady toho, na co se krytí nevztahuje:
      • Škody na majetku v důsledku faktorů jako jsou znečištění nebo plíseň
      • Poškození nebo újma na zdraví následkem úmyslného jednání (nikoliv nehody)
      • Ztráta výdělku
       Další informace o tom, čeho se naše pojistné krytí hostitele přesně týká a naopak netýká, najdeš v našem Centru nápovědy.
        Můžeš si také stáhnout úplný souhrn programu.
        Potřebuješ uplatnit nárok?
        Kontaktuj nás prosím na a my tě spojíme s naším správcem pro uplatňování nároků třetích stran.
        Jsi připraven/a začít hostit?
        Udělej další krok k tomu, aby ti domov vydělával peníze navíc.
        Zjisti si více
        Více informací o našem pojistném krytí hostitele