Hostitelská záruka Airbnb

Ochrana před poškozením majetku až do výše 1 milionu USD – pro každého hostitele a každou nabídku – bez poplatku navíc.
Zdarma vždy u každé rezervace
Pokaždé, když host provede rezervaci a ubytuje se u tebe, jsi automaticky krytý/krytá naší Hostitelskou zárukou.
Komplexní systém starající se o vše
Ochrana před poškozením majetku až do výše 1 milionu USD, pokud ji budeš někdy potřebovat, což nemá v turistickém průmyslu obdoby. Vždy stojíme za naší komunitou.

Jsme s tebou díky naší Hostitelské záruce

Usilujeme o vytvoření bezpečné a důvěryhodné komunity lidí z celého světa. Poskytujeme platformu pro zasílání zpráv a online nástroj pro řešení problémů, který ti umožňuje s hosty řešit žádosti o náhradu škody a hostům umožňuje odpovídat. Hostitelská záruka má pomoci v případech, kdy host nemůže nebo není ochoten zaplatit.
Co je chráněno?
 • Poškození hostitelova majetku (domov, jednotka, pokoje, majetek)
 • Všechny nabídky na Airbnb ve všech zemích
  Platby provedené prostřednictvím Hostitelské záruky podléhají našim Podmínkám Hostitelské záruky.
   Pokud dojde k poškození, je potřeba dodat dokumentaci (fotky, účtenky, atd.), která bude součástí vyhodnocovacího procesu. Podmínky hostitelské záruky najdeš v platných podmínkách, omezeních a výjimkách.
   Co není chráněno?
   • Uplatnění nároku třetí stranou při újmě na zdraví a poškození majetku (kryto naším Pojistným krytím hostitele)
   • Poškození sdílených nebo společných prostor v budově, které nejsou součástí nabídky jako takové
   • Hotovost a zabezpečení
   • Poškození způsobené domácím mazlíčkem
   • Poškození způsobené běžným opotřebením
    Některé předměty, včetně, avšak nikoliv výlučně: uměleckých děl; starožitností, včetně nábytku a šperků; cenných koberců, sběratelských předmětů a dalších předmětů, mohou mít v rámci Hostitelské záruky omezenější ochranu.
    Potřebuješ nahlásit poškození majetku?
    Chceš-li nahlásit škodu na majetku, kontaktuj nás.
    Hostitelská záruka neslouží jako pojistná smlouva. Pokud si přeješ ochranu přesahující rámec Hostitelské záruky, Airbnb ti důrazně doporučuje pořídit si pojištění, které pokryje tvoji osobu i  majetek v případě ztrát způsobených hosty, jež nebudou spadat pod podmínky Hostitelské záruky.
    Jsi připraven/a začít hostit?
    Udělej další krok k tomu, aby ti domov vydělával peníze navíc.
    Zjistit více
    Další informace o naší hostitelské záruce