Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Jak hlídáme, aby hosté za způsobené škody odpovídali

  Vyslyšeli jsme vaši zpětnou vazbu a pracujeme na vylepšení ochrany.
  Od Airbnb dne 11. kvě 2022
  3minutové čtení
  Aktualizováno 11. kvě 2022

  Hlavní témata

  • Pokud host způsobí škodu na ubytování, můžou mu být z platební metody, kterou máme v evidenci, strženy peníze

  • Tato aktualizace je inspirována zpětnou vazbou od hostitelů

  Naše komunita je založena na důvěře a my neustále pracujeme na způsobech, jak tyto základy posílit. Pokud host, jeho domácí mazlíček nebo někdo, koho pozval, poškodí během pobytu přes Airbnb vaše ubytování nebo majetek, chceme podniknout kroky, aby za to byli hosté zodpovědní – a víme, že je to pro vás nesmírně důležité.

  Abychom naši hostitelskou komunitu podpořili ještě víc, budeme od konce května hosty informovat, že pokud způsobí škodu na vašem ubytování nebo majetku, může jim být z platební metody, kterou máme v evidenci, stržena finanční náhrada.* V rámci této aktualizace budou ze stránky nastavení nabídky odstraněny kauce. Pokud jste měli v minulosti nastavenou kauci, nebude už na vašem hostitelském účtu platit.

  Vývoj programů na ochranu hostitelů

  Abyste v případě, že se během pobytu vyskytnou komplikace, mohli být víc v klidu, dáváme vám přístup k rychlejší pomoci. Až dosud jste museli na reakci hosta na vaši žádost o finanční náhradu čekat 72 hodin. Teď platí, že pokud se host neozve do 24 hodin, můžete se obrátit na Komunitní podporu a požádat je o pomoc s vyřízením žádosti.

  Takto získáte finanční náhradu, když během pobytu dojde ke škodě:

  1. Zdokumentujte škody (fotky, videa, odhady nákladů na opravy nebo úklid a/nebo doklady o zaplacení).
  2. Do 14 dnů od odjezdu hosta podejte žádost v rámci programu AirCover pro hostitele prostřednictvím našeho Centra řešení problémů.
  3. Po odeslání žádosti o vyplacení finanční náhrady v rámci AirCover pro hostitele bude mít host na 24 hodin na to, aby částku poslal. Pokud odmítne zaplatit celou částku nebo neodpoví, můžete do případu zapojit podporu Airbnb. Z platební metody vašeho hosta, kterou máme v evidenci, můžeme strhnout finanční náhradu za škody, které program pokrývá.
  4. Pamatujte, že pokud do případu zapojíte podporu Airbnb, musíte to udělat do 30 dní od vzniku škody nebo ztráty.

  Jak získat podporu AirCover pro hostitele

  Loni v listopadu jsme spustili program AirCover pro hostitele, který nabízí ochranu od A do Z, je zdarma pro každého hostitele, najdete ho pouze na Airbnb a zahrnuje Ochranu hostitelů proti škodám ve výši 1 milionu USD.** V průběhu let jsme od hostitelů často slýchali, že odpovědnost hostů je pro ně nesmírně důležitá, a proto budeme i nadále zlepšovat způsoby, jakými vedeme hosty k větší zodpovědnosti.

  Od té doby, co jsme představili AirCover pro hostitele, zaznamenáváme od hostitelů převážně kladné ohlasy. „Odezva ze strany AirCover [pro hostitele] na mě udělala velký dojem,“ přiznává Superhostitelka Janet z Bostonu. Když měla jednou potíže s hosty, obdržela odpověď na svou žádost o vyplacení finanční náhrady v rámci AirCover pro hostitele „ihned“.

  „Jednou jsem tady měla hosta, který rozbil otvírání u sušičky. Okamžitě jsem ho informovala, že prostřednictvím AirCover pro hostitele podám žádost [o finanční náhradu],“ popisuje Superhostitelka Luz ze Saskatchewanu v Kanadě. Přestože host odmítl za škodu zaplatit, díky AirCover pro hostitele obdržela finanční náhradu rychle. Říká, že její žádost o vyplacení finanční náhrady byla schválena „jen o pár minut později“ a ve stejnou dobu už byla na cestě i platba.

  Jsme moc rádi, že AirCover pro hostitele pomáhá hostitelům, jako jste vy, a proto jsme zavedli určitá vylepšení, díky kterým budou hosté odpovědní v případě, že během pobytu způsobí škodu na vašem majetku. Tuto aktualizaci jsme navrhli s cílem urychlit proces kompenzace škod a vyplácení náhrad.

  Při vývoji podmínek a zásad myslíme vždy na vaši zpětnou vazbu. Naší prioritou je dál pracovat na zlepšování programů ochrany komunity, proto zůstaňte na příjmu a dál s námi sdílejte své myšlenky. Nasloucháme.

  *Toto se netýká pobytů v Číně, Japonsku nebo Indii.

  **Ochrana hostitelů proti škodám není pojištění. Nevztahuje se na hostitele, kteří nabízejí ubytování přes Airbnb Travel, LLC, ani na hostitele s pobyty v pevninské Číně či Japonsku. Ochrana hostitelů proti škodám nesouvisí s Pojištěním odpovědnosti pro hostitele. Pamatujte, že všechny limity pojistného krytí jsou uvedeny v USD a že existují další podmínky a výjimky.

  Informace obsažené v tomto článku se mohly od jeho zveřejnění změnit.

  Hlavní témata

  • Pokud host způsobí škodu na ubytování, můžou mu být z platební metody, kterou máme v evidenci, strženy peníze

  • Tato aktualizace je inspirována zpětnou vazbou od hostitelů

  Airbnb
  11. kvě 2022
  Bylo to užitečné?