Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Jak Airbnb chrání hostitele

  Přečtěte si o zabudované ochraně na Airbnb.
  Od Airbnb dne 4. úno 2020
  3minutové čtení
  Aktualizováno 17. lis 2022

  Hlavní témata

  Ať už s hostitelstvím začínáte nebo si zatím s myšlenkou na hostitelství jen pohráváte, mohlo by vás zajímat, jak můžete chránit svůj domov a majetek během pobytu cestovatelů. I když ke škodám a ohrožení bezpečnosti dochází jen velmi vzácně, Airbnb má pro takovéto případy zavedena protiopatření na ochranu hostitelů i hostů.

  Profily a hodnocení

  Na Airbnb můžete své hosty lépe poznat. Pokud využíváte Okamžitou rezervaci, můžete si přizpůsobit nastavení a přidat další požadavky na hosty nad rámec našich rezervačních požadavků, které platí pro všechny hosty. A pokud dáváte přednost manuálnímu schvalování žádostí o rezervace, můžete si prohlédnout profily hostů a přečíst si hodnocení od předchozích hostitelů ještě před tím, než rezervaci přijmete.

  Jelikož se hosté a hostitelé můžou vzájemně hodnotit až po skončení rezervace, máte jistotu, že zpětná vazba odráží skutečné zážitky. K dispozici máte rovněž bezpečný nástroj Airbnb pro zasílání zpráv, který vám umožní klást otázky a nastavit očekávání ještě před příjezdem hosta.

  AirCover pro hostitele

  AirCover pro hostitele poskytuje všem hostitelům na Airbnb ochranu od A do Z. Tak máte záruky ještě před začátkem pobytu: díky ověřením totožnosti máte jistotu, že hosté jsou těmi, za koho se vydávají a díky nové technologii prověřování rezervací se zase snižuje riziko pořádání rušivých večírků a poškození vaší nemovitosti.

  AirCover pro hostitele rovněž zahrnuje pojištění odpovědnosti hostitele do výše 1 milionu USD a ochranu hostitelů proti škodám až do výše 3 milionů USD. Krytí se vztahuje na umění, cennosti, zaparkovaná auta, lodě a další vozidla.

  Další informace o AirCover pro hostitele

  Základní pravidla

  Základní pravidla pro hosty představují nový soubor vymahatelných standardů, které musí všichni hosté dodržovat. Základní pravidla vyžadují, aby se hosté chovali k ubytování s respektem, dodržovali vaše domácí pravidla, v případě problémů neprodleně komunikovali a opustili ubytování ve stavu, který nevyžaduje nepřiměřený úklid. Každý host musí s těmito pravidly vyjádřit souhlas ještě před tím, než si rezervaci zamluví.

  Zabezpečení účtu

  Váš účet na Airbnb je zabezpečen několika způsoby, jako je například nutnost vícenásobného ověření v případech, že přihlášení proběhne z nového telefonu nebo počítače, a zasílání upozornění vždy, když je provedena jakákoliv změna. Dokud zůstanete během celého procesu na Airbnb (od komunikace přes rezervaci po platbu), jste chráněni podmínkami a pojistným krytím Airbnb.

  Nepřetržitá podpora

  Globální zákaznická podpora Airbnb je k dispozici v 62 jazycích a může vám pomoct s/se:

  • Změnou rezervace
  • Vrácením peněz
  • Hledáním řešení při neshodách

  Další informace o našich zásadách a ochraně

  Díky této ochraně můžete hostit bez obav. Více informací o důležitých opatřeních Airbnb pro zajištění bezpečnosti hostitelů najdete na stránce AirCover pro hostitele.

  Ochranná opatření v rámci AirCover pro hostitele – Ochrana hostitelů proti škodám, Pojištění odpovědnosti pro hostitelePojištění odpovědnosti u zážitků – nekryjí hostitele, kteří pořádají pobyty nebo zážitky v Japonsku, kde platí Pojištění hostitelů v JaponskuPojistné krytí zážitků v Japonsku, ani na hostitele, kteří nabízejí pobyty prostřednictvím Airbnb Travel LLC. Pro hostitele, kteří nabízejí pobyty nebo zážitky v pevninské Číně, platí Pojistní krytí hostitelů v Číně. Ochrana hostitelů proti škodám nesouvisí s Pojištěním odpovědnosti pro hostitele. Pamatujte, že platí i další podmínky a výjimky.

  Pokud hostíte ve Velké Británii, Pojištění odpovědnosti pro hostitele je vedeno u společnosti Zurich Insurance PLC a  je sjednáno a uzavřeno bez dalších nákladů pro hostitele ve Velké Británii společností Airbnb U.K. Services Limited, která je jmenovaným zástupcem společnosti Aon U.K. Limited a je schválená a regulovaná Úřadem pro finanční kontrolu (Financial Conduct Authority). Registrační číslo společnosti Aon u FCA je 310451. Tuto informaci si můžete ověřit v registru finančních služeb nebo přímo na úřadu FCA na čísle +44 0800 111 6768. Pojišťovací produkty sjednané společností Airbnb U.K. Services Limited podléhají regulaci. FPAFF405LC

  Informace obsažené v tomto článku se mohly od jeho zveřejnění změnit.

  Hlavní témata

  Airbnb
  4. úno 2020
  Bylo to užitečné?