Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Pravidla

Zdravotní a bezpečnostní požadavky pro pobyty na Airbnb

Během pandemie COVID-19 je důležité mít na paměti zdraví a bezpečnost. Na základě pokynů Světové zdravotnické organizaceCentra pro kontrolu nemocí v USA jsme pro hostitele a hosty nabídek na Airbnb vytvořili soubor povinných bezpečnostních postupů proti COVID-19. Kromě toho i nadále sleduj všeobecné zdravotní a bezpečnostní pokyny proti COVID-19, příslušná vládní omezení a doporučení ohledně cestování a dodržuj všechny zákony, pokyny a nařízení země nebo regionu.

Airbnb zavedlo pokyny a programy, které pomáhají řešit zdravotní a bezpečnostní problémy, ale tato opatření nemůžou vyloučit všechna rizika. Zejména pokud patříš do rizikové skupiny (např. lidé starší 65 let nebo lidé s již existujícími zdravotními potížemi, jako je cukrovka nebo srdeční onemocnění), doporučujeme ti, aby ses při rozhodování, zda si pobyt nebo zážitek na Airbnb zarezervuješ, poradil/a s profesionály. Projdi si další informace o zdravotních a bezpečnostních pokynech pro hostitelehosty zážitků na Airbnb.

Bezpečnostní postupy proti šíření COVID-19 (povinné)

Rouška a sociální distancování, pokud to vyžadují místní zákony a nařízení

Pokud to vyžadují místní zákony nebo nařízení, musí všichni hostitelé a hosté dodržovat tato opatření:

 • Při osobní interakci používej roušku nebo jinou ochranu obličeje
 • Vždy si od sebe udržujte vzdálenost 2 metry

Mezi jednotlivými pobyty dodržuj vylepšený úklid Airbnb v pěti krocích

Výše uvedené bezpečnostní postupy proti šíření COVID-19, včetně vylepšeného úklidu Airbnb v pěti krocích mezi jednotlivými pobyty, jsou povinni dodržovat všichni hostitelé a hosté. Všichni hostitelé nebo hosté, kteří tyto pokyny poruší opakovaně, můžou čelit sankcím, včetně pozastavení účtu nebo odebrání z komunity.

Další pokyny pro cestování a hostitelství během COVID-19

Necestuj ani nepřijímej hosty, pokud jsi byl/a v nedávné době vystaven/a COVID-19 nebo vykazuješ jeho příznaky

Pokud je některá z následujících skutečností pravdivá, neměli by se hosté v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti naší komunity ubytovat a hostitelé (a všichni, kteří jsou přítomni v ubytování před nebo během pobytu) by neměli do ubytování vstupovat ani se s hosty stýkat osobně:

 • COVID-19 ti byl aktuálně diagnostikován nebo jsi měl/a v nedávné době pozitivní test
 • Máš podezření, že jsi byl/a vystaven/a COVID-19 a čekáš na výsledky testů, které potvrdí nebo popřou diagnózu onemocnění
 • Vykazuješ příznaky nebo máš obavy, že bys mohl/a mít COVID-19
 • V poslední době jsi byl/a v úzkém trvalém kontaktu s osobou, u níž bylo potvrzeno nebo existuje podezření, že má COVID-19

Další podrobnosti o tom, jak během pandemie COVID-19 cestovat zodpovědně, najdeš v našem článku o pobytech v karanténě a izolaci.

  Pravidelně si myj ruce

  Ruce si myj často, zejména pokud jsi v kontaktu s lidmi, kteří nejsou součástí tvé rezervace, a dotýkáš se povrchů a předmětů ve sdílených nebo společných prostorách.

  • Ruce si myj mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund
  • Pokud mýdlo a voda nejsou snadno dostupné, použij dezinfekční prostředek na ruce s obsahem nejméně 60 % alkoholu. Ruce s naneseným prostředkem tři o sebe do úplného zaschnutí.

  Pokud to vyžadují místní zákony nebo nařízení, nos ve společných a sdílených prostorách roušku a dodržuj sociální distancování

  Při pobytu ve společném nebo sdíleném prostoru (jako hostitel nebo host) se řiď místními zákony a pokyny pro nošení roušky a dodržuj sociální distancování od všech osob, které nejsou součástí tvé rezervace. Hostitelé by měli zvážit zajištění bezkontaktního procesu ubytování, kdykoliv je to možné.

  Pokud máš pocit, že ubytování v soukromém pokoji nebo ve sdíleném prostoru není pro tebe, zvaž rezervaci celého ubytování. Když ti je představa, že se s někým dělíš o ubytování, nepříjemná, můžeš nabízet celou svoji nemovitost. V případě, že to není možné, můžeš hostitelství pozastavit.

  Hostitelé se také musí řídit místními pokyny ohledně hostitelství soukromých pokojů, sdílených ubytování a celkového počtu osob, které se můžou v ubytování pohybovat.

  Pamatuj: Airbnb celosvětově zakazuje pořádání večírků a oslav v nabídkách ubytování na Airbnb. Další informace najdeš v našich Podmínkách pro pořádání večírků a oslav.

  Doplňkové pokyny pro hostitele soukromých pokojů a společných prostorů

  Hostitelé soukromých pokojů nebo ubytování se společnými prostory by také měli:

  • Omezit počet hostů podle potřeby, aby bylo možné sociální distancování ve všech společných prostorech, pokud to vyžadují místní zákony nebo pokyny
  • Pokud je to bezpečné, větrat během pobytu společné prostory, jak je uvedeno ve Vylepšeném úklidu v pěti krocích
  • Co nejčastěji čistit a dezinfikovat společné prostory (jako jsou koupelny a kuchyně)

  V některých zemích můžou vládní nařízení hostitelství soukromých nebo sdílených pokojů omezovat nebo na ně ukládat dodatečné povinnosti nebo požadavky. Nezapomeň si přečíst veškeré další bezpečnostní pokyny a pokyny pro úklid od vládních nebo zdravotnických orgánů ve své jurisdikci a řídit se jimi.

  Jak postupovat, pokud máš pozitivní test na COVID-19 během pobytu nebo po něm

  V případě, že jsi v nedávné době měl/a pozitivní test na COVID-19 nebo začínáš pociťovat příznaky onemocnění, zvaž, jestli kromě příslušných úřadů neinformovat i osoby, kterých by se to mohlo týkat nebo které mohly být onemocnění také vystaveny.

  Pomohl ti tento článek?

  Související články

  Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
  Přihlásit se nebo se zaregistrovat