Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům
  Aktualizace ohledně COVID-19
  Možnosti zrušení rezervace a vrácení peněz najdeš na stránce Pobytů, po zvolení rezervace. Podmínky polehčujících okolností platí pouze pro určité rezervace. Pokud máš datum příjezdu po 15. září, vrať se sem 15. srpna 2020 pro aktuální informace.

  Jaké jsou zdravotní a bezpečnostní pokyny pro hostitele a hosty na Airbnb?

  Během pandemie COVID-19 je důležité mít na paměti zdraví a bezpečnost. Na základě pokynů Světové zdravotnické organizaceCentra pro kontrolu nemocí v USA jsme pro hostitele a hosty nabídek na Airbnb vytvořili následující pokyny. Také bys měl/a i nadále sledovat vládní doporučení ohledně cestování a dodržovat všechny státní a místní pokyny.

  Airbnb zavedlo pokyny a programy, které pomáhají řešit zdravotní a bezpečnostní problémy, ale tato opatření nemohou vyloučit všechna rizika. Zejména pokud patříš do rizikové skupiny (např. lidé starší 65 let nebo lidé s již existujícími zdravotními potížemi, jako je cukrovka nebo srdeční onemocnění), doporučujeme ti, aby ses při rozhodování, zda si pobyt nebo zážitek na Airbnb rezervuješ, poradila s profesionály. Zjisti více o zdravotních a bezpečnostních pokynech pro Zážitky Airbnb.

  V těchto bezprecedentních časech se budeme snažit navzájem se podporovat a udržovat prosperitu celé komunity. Od všech hostitelů a hostů očekáváme, že budou tyto pokyny dodržovat. Pokud jsi host a tvůj hostitel zruší rezervaci kvůli tomu, že jsi tato pravidla nedodržel/a, nebudeš mít nárok na finanční náhradu. Obdobně platí, že pokud jsi hostitel a tvůj host zruší svůj pobyt kvůli tomu, že jsi nedodržel/a tato pravidla a bezpečnostní pokyny, nebudeš mít nárok na finanční náhradu. Každý hostitel nebo host, který tyto pokyny opakovaně poruší, může čelit jiným důsledkům, včetně pozastavení účtu nebo odstranění z komunity.

  Necestuj ani nepřijímej hosty, pokud jsi byl/a nedávno vystaven/a COVID-19 nebo máš jeho příznaky

  V zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti naší komunity je zásadou Airbnb, že hostitelé (a všichni lidé, kteří mohou být přítomni v ubytování před nebo během pobytu) by neměli vstupovat do nemovitosti ani komunikovat s hosty a hosté by se neměli ubytovat v nabídce, pokud je pravdivá některá z následujících skutečností:

  • Jsi aktivně infikován/a nebo jsi měl/a v posledních 30 dnech pozitivní test na COVID-19
  • Máš podezření, že jsi nemocný/nemocná nebo jsi byl/a vystaven/a infekci, a čekáš na výsledky testů k potvrzení nebo popření diagnózy COVID-19
  • Máš příznaky nebo obavy z možné infekce COVID-19
  • V posledních 14 dnech jsi byl/a v úzkém, trvalém kontaktu s osobou, u níž byla potvrzena infekce COVID-19 nebo existuje podezření, že je infikována*

  Podrobnější informace o tom, co dělat v případě onemocnění nebo vystavení COVID-19, nalezneš v následujících dokumentech:

  *Upozorňujeme, že pro pobyty v první liniiplatí odlišné podmínky.

  Dodržuj sociální distancování

  Při pobytu ve společném nebo sdíleném prostoru (jako hostitel nebo host) udržuj odstup od všech osob, které nejsou součástí tvé rezervace, podle doporučení příslušných regulačních orgánů (např. 180 cm podle CDC USA). Hostitelé by se měli vyhnout fyzickému kontaktu s hosty a měli by zajistit bezkontaktní proces ubytování, kdykoliv je to možné.

  Pokud máš pocit, že ubytování v soukromém pokoji nebo ve sdíleném prostoru není pro tebe, zvaž rezervaci celé nemovitosti. Pokud ti je představa, že se s někým dělíš o ubytování, nepříjemná, můžeš pronajmout celou svoji nemovitost a nebo v případě, že to není možné, hostitelství pozastavit.

  Nos roušku

  Pokud se musí hostitelé a hosté setkat osobně nebo pokud je společný prostor přístupný osobám mimo tvou rezervaci, nos vždy ochranné roušky, jak doporučují regulační agentury nebo orgány, jako je CDC v USA nebo evropské CDC.

  Pravidelně si myj ruce

  Ruce si myj často, zejména pokud jsi v kontaktu s lidmi mimo rezervaci a dotýkáš se povrchů a předmětů ve sdíleném nebo společném prostoru.

  • Ruce si myj důkladně mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund
  • Pokud mýdlo a voda nejsou snadno dostupné, použij dezinfekční prostředek na ruce, který obsahuje nejméně 60 % alkoholu: přípravek si nanes na ruce a tři je o sebe, dokud neuschnou.

  Pokyny pro všechny hostitele

  Kromě toho doporučujeme, aby všichni hostitelé postupovali následovně:

  • Zavázali se k dodržování vylepšeného úklidového protokolu Airbnb, který poskytuje odborné pokyny pro úklid a dezinfekci ubytování
  • Dodržovali místní pokyny týkající se celkového počtu osob, které se mohou v ubytování pohybovat

  Dodatečné pokyny pro hostitele soukromých pokojů a sdílených ubytování

  Hostitelé soukromých pokojů nebo sdílených ubytování by také měli:

  • Omezit počet hostů, aby bylo možné sociální distancování ve všech společných prostorách
  • Omezit prostory, ke kterým mají hosté přístup, aby se zabránilo zbytečnému riziku pro jak pro hostitele tak i hosty
  • Větrat společné prostory během pobytů, pokud je to bezpečné, jak je uvedeno v úklidovém protokolu
  • Čistit a dezinfikovat společné prostory (jako jsou koupelny a kuchyně) tak často, jak je to možné

  Některé vlády mohou hostitelství soukromých nebo sdílených pokojů omezit nebo se na ně mohou vztahovat dodatečné povinnosti nebo požadavky. Nezapomeň si přečíst veškeré další bezpečnostní pokyny a pokyny pro úklid od vládních nebo zdravotnických orgánů ve tvé jurisdikci a řídit se jimi.

  Co dělat, pokud máš pozitivní test na COVID-19 během pobytu nebo po něm

  Jestliže jsi v nedávné době měl/a pozitivní test na COVID-19 nebo začínáš pociťovat příznaky COVID-19 poté, co jsi byl/a ubytován/a přes Airbnb nebo jsi byl/a v osobním kontaktu s hosty, pokud jsi hostitel, kontaktuj nás. Měl/a bys také informovat příslušné místní orgány a svého lékaře.

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?