Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům
  Odpovědi Airbnb: Cenové návrhy

  Odpovědi Airbnb: Cenové návrhy

  Zjisti více o Chytré tvorbě cen a připravovaných vylepšeních.
  Od Airbnb dne 21. Srp 2018
  5minutové čtení

  Ptali jste se: Neustále na mě tlačíte, abych snížil/a cenu – proč? S kým mě srovnáváte?

  Jednalo se o otázku s nejvyšším počtem hlasů, na kterou jsme odpověděli v dotazech a odpovědích hostitelů v červenci 2018, a objevuje se často, takže jsme na ni vypracovali odpověď i některé aktualizace. Pojďme na to.

  O ceně své nabídky vždy rozhoduješ ty
  Je důležité, abys věděl/a, že vždy rozhoduješ o ceně, kterou si u své nabídky nastavíš. Na základě svých obchodních cílů a tolerance rizik se můžeš rozhodnout, jak vysoko nebo nízko s cenou klesnout a kdy tuto cenu změnit, abys podpořil/a rezervace nebo maximalizoval/a svůj zisk. Naším záměrem při nabízení cenových návrhů je poskytnout informace, které potřebuješ k získání rezervací, a úprava ceny je často nejefektivnějším způsobem, jak toho dosáhnout. Cílem je nastavit cenu své nabídky, tak, aby odpovídala ceně, kterou hosté vyhledávají a jsou ochotni zaplatit v době svého pobytu.

  Cenové návrhy, když je poptávka nízkáa když je poptávka vysoká
  Chceme se podělit o některé aktualizace týkající se našeho vývoje a poskytování informací, které potřebuješ k tomu, abys nastavil/a cenu nabídky konkurenceschopně v období nízké i vysoké poptávky. Cenové nástroje, které jsme vytvořili, ti pomohou zvýšit příjem díky získání rezervací. Historicky se tyto nástroje zaměřují na pomoc při nastavení konkurenceschopné ceny, když je poptávka nízká. Jestliže je poptávka nízká, je pravděpodobnější, že ti nižší cena získá rezervace. Někteří z vás možná upřednostňují vyšší cenu, i když to znamená, že tvé ubytování zůstává nerezervováno, což je samozřejmě naprosto v pořádku. O ceně své nabídky vždy rozhodujete ty.

  Někteří z vás nám řekli, že návrhy, které dostáváte, jsou někdy tak nízké, že si kladete otázku, zda stojí za to pokračovat v hostitelství na Airbnb. Chceme, abys veděl/a, že si tě ceníme jako součásti jádra naší komunity – bez hostitelů Airbnb neexistuje Airbnb! Naším záměrem je poskytnout ti ty nejspolehlivější informace, které můžeme shromáždit, abys mohl/a činit informovaná obchodní rozhodnutí, která ti vyhovují. Naše cenové návrhy nemusí vždy zachytit rozdíly v tom, jak hostíš, nebo čím je tvé místo jedinečné. Proto je tak důležité přidat minimální cenu, která zajistí, že ti Chytrá tvorba cen získá pouze rezervace za ceny, které za to stojí. Stále ti můžeme posílat návrhy pod toto minimum, abychom tě informovali o tom, za jakou cenu bys mohl/a získat rezervace. Můžeš je ignorovat, pokud ti nevyhovují. Také chápeme, že se nejedná vždy o vítané informace, a proto pracujeme na způsobech, jak nám dát vědět, pokud chceš mít ve své doručené poště méně oznámení nebo vůbec žádná.

  Mluvili jsme o cenových návrzích, když je poptávka nízká, ale co když je vysoká? Mnoho vašich kalendářů je opravdu obsazených. A to, co opravdu chceš, jsou nástroje, které ti pomohou zajistit, že nepřicházíš o peníze tím, že si při vysoké poptávce účtuješ nízkou cenu. Proto jsme strávili první polovinu roku 2018 prací na tomto problému a zahájili vylepšení našich návrhů Chytrých cen, abychom byli více v souladu s trhem v obdobích vysoké poptávky.

  Aktualizovaný model se zabývá údaji z předchozích let Airbnb a vztahem mezi poptávkou (rezervacemi) a cenami rezervovaných nabídek ve tvé oblasti. Tvé návrhy Chytrých cen budou nyní lépe zohledňovat tyto faktory. Toto je ale jen první krok. Stále pracujeme na dalších způsobech, jak by naše návrhy cen lépe vyhovovaly tvým cílům, a způsobech, jak ti poskytnout více tržních dat než návrhů, abys mohl/a činit informovaná rozhodnutí o cenách. Tyto nové nápady jsme začali testovat letos v létě.

  Jak je vaše nabídka porovnána s ostatními
  Někteří z vás se ptali, jak vás porovnáme s ostatními. Pokud jde o porovnání, díváme se na tvou nabídku očima hostů a porovnáváme ji s ostatními nabídkami, které byly úspěšně rezervovány. Kromě vyhledávání nabídek ubytování, které hostí podobný počet hostů a jsou blízko lokalitě tvé nabídky, sledujeme, na co hosté kliknou před a po návštěvě tvé nabídky ubytování. Byl/a bys překvapen/a (a my také) tím, co hosté vnímají jako srovnatelné.

  Dále se snažíme, aby byla tvá nabídka porovnána s ostatními nabídkami, které jsou úspěšné a konkurenceschopné. Bohužel, mnoho nabídek na platformě dostává jen málo rezervací, zejména v obdobích nízké poptávky. Uvědomujeme si, že většina z vás porovnává své nabídky s ostatními způsobem, jakým vyhledávají hosté ve tvém okolí, což může přinést velmi odlišné výsledky než naše srovnání. Je to proto, že je těžké posoudit úspěšnost nabídek pouze pomocí vyhledávání. Pokud navíc vyhledáváš s termíny, obvykle uvidíš pouze nabídky ubytování, které nebyly rezervovány. Tyto nabídky mají tendenci být cenově méně konkurenceschopné než ty, které již byly v daném termínu rezervovány. Jestli se tedy díváš pouze na dostupné nabídky, nemáš žádný způsob, jak zjistit, zda jsou úspěšně rezervovány, nebo zda jsou jejich ceny příliš vysoké.

  Navzdory tomu náš model v některých případech nebere v potaz všechny aspekty, které jsou pro tebe při srovnávání důležité. Proto pokračujeme v rozšiřování způsobů, jakými nad srovnáváním přemýšlíme a pracujeme na lepší relevantnosti našich nástrojů a návrhů.

  Zlepšení je na cestě
  Díky tvé zpětné vazbě jsme udělali určité pokroky v tom, jak vypočítáváme a poskytujeme cenové návrhy. Zde je několik věcí, na které se můžeš těšit:

  • Udělali jsme vylepšení, která sníží počet e-mailů souvisejících s cenovými návrhy, které dostáváš, až o 15 %
  • Přidali jsme výzvy k poskytnutí přímé zpětné vazby na naše e-maily, abychom se mohli ujistit, že dostáváš užitečné informace ve chvíli, kdy je potřebuješ
  • Zlepšili jsme konzistentnost mezi zprávami, které dostáváš ohledně cen
  • Pracujeme na zajímavé funkci, která ti poskytne aktuální informace o trhu za každou kalendářní noc. Tato funkce vezme v úvahu například počet hostů vyhledávajících ve tvé oblasti, kolik z těchto hostů si již zarezervovalo a za jaké ceny jsou nabídky v okolí již rezervovány.

  Informace obsažené v tomto článku se mohly od jeho zveřejnění změnit.

  Airbnb
  21. Srp 2018
  Bylo to užitečné?