Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům
  Zásady a opatření, která vám pomůžou hostit sebevědomě

  Zásady a opatření, která vám pomůžou hostit sebevědomě

  Přečtěte si další informace o nástrojích pro hostitele, domácích pravidlech, standardech pro hosty a dalších funkcích.
  Od Airbnb dne 20. říj 2020
  4minutové čtení
  Aktualizováno 27. říj 2020

  Hlavní témata

  • Poskytujeme vám mnoho nástrojů, které vám pomáhají mít dohled nad tím, kdy a jak budete hostit

  • Domácí pravidla jsou skvělým způsobem, jak nastavit očekávání, a my vám je pomáháme zdůraznit během celého procesu rezervace

  • Také prosazujeme standardy pro hosty a dohlížíme, aby hosté dodržovali naše komunitní zásady, jako jsou nediskriminační zásady

  Airbnb přijalo řadu opatření, která vám mají pomoct přilákat hosty, kteří budou vyhovovat vašemu ubytování a budou se chovat k vám a vašim věcem s respektem.

  V reakci na neustále se měnící potřeby naší komunity pomáháme zlepšit vaše zkušenosti s hosty tím, že vám poskytujeme větší kontrolu nad rezervacemi, předáváme více informací o hostech a pomáháme chránit váš majetek.

  Vyberte si, co je pro vás to pravé

  Když uvedete, kolik lidí se může ubytovat a do jakých prostor mají přístup, dáte hostům vědět, co vám vyhovuje.

  Některá nastavení, o kterých rozhodujete:

  • Jak hosté rezervují: Vyberte způsob, jakým si hosté vaše ubytování rezervují. Buď pomocí Okamžité rezervace, nebo manuálním posláním žádosti o rezervaci.
  • Identifikace: Hosté musí Airbnb ještě před rezervací poskytnout celé své jméno, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu a platební údaje. Máte také možnost požadovat po hostech, aby před rezervací předložili Airbnb své úředně uznávané doklady totožnosti. Přečtěte si, jak požádat hosty o ověření
  • Rezervační období: Můžete kontrolovat, jak dlouho předem chcete rezervace přijímat. Můžete si například zvolit, že chcete blokovat termíny za 3, 6 nebo 12 měsíců ode dneška.
  • Upozornění předem: Vyberte si, kolik času potřebujete k přípravě na hosty – například, abyste se vyhnuli rezervacím na tentýž nebo druhý den.
  • Délka pobytu: Můžete taky nastavit minimální a maximální délku pobytu pro své hosty v souladu s místními zákony.

  Zjistit více o nastavení rezervací

  Nastavte očekávání domácími pravidly

  Pomozte hostům posoudit, zda jim bude vaše ubytování vyhovovat, ještě než si ho rezervují, tím, že budete sdílet svá očekávání – například zda jsou některé části vašeho ubytování nepřístupné nebo zda je zakázáno přivést si další hosty. Když hostům poskytnete představu o tom, co mohou očekávat, může jim to přinést lepší zážitek a vám pozitivnější hodnocení.

  Protože jsou domácí pravidla tak důležitá, během listopadu 2020 je ještě více zviditelníme:

  • Klíčová domácí pravidla, jako je zákaz kouření nebo domácích mazlíčků, budou viditelná v horní části stránky vaší nabídky, aby byla viditelnější při vyhledávání.
  • Všechna domácí pravidla, která jste zveřejnili, včetně důležitých bezpečnostních informací, budou viditelná v podrobnostech na stránce vaší nabídky.
  • Domácí pravidla budou znovu uvedena na stránce s potvrzením rezervace, aby se s nimi hosté mohli lépe seznámit a odsouhlasit je ještě před dokončením rezervace.
  • Budou také zahrnuty v potvrzovacím e-mailu rezervace, abychom hostům připomněli vaše očekávání, než dorazí.

  Zjistěte, jak využít domácí pravidla co nejlépe

  Ke své nabídce ubytování můžete také přidat důležité bezpečnostní informace tím, že zodpovíte několik otázek týkajících se bezpečnostních prvků a vybavení, například zda máte bezpečnostní kamery nebo zda hosté musí před vstupem vyjít dvě patra po schodech. Můžete tak zabránit překvapením při příjezdu a hostům umožnit lepší celkový zážitek.

  Poznámka:Všechna domácí pravidla musí být v souladu se zásadami a podmínkami Airbnb – včetně našich obchodních podmínek a nediskriminačních zásad.

  Ochrana hostitelů

  I když k tomu dochází jen vzácně, škody na majetku a nehody se stávají. Rádi bychom vás však ujistili, že Airbnb má pro hostitele zavedeno několik různých protiopatření. U každé rezervace Airbnb poskytuje Hostitelskou záruku, která vás chrání před škodami na majetku až do výše 1 000 000 USD, a Pojistné krytí hostitelů, které kryje nároky na náhradu škody až do výše 1 000 000 USD.

  Abychom udrželi naši komunitu v bezpečí, snažíme se také proaktivně odhalovat večírky, kdykoli je to možné. Co děláme, abychom vás ochránili:

  Upozornění na zrušení rezervace: Brzy vám budeme do doručené pošty posílat upozornění, pokud proaktivně zrušíme nebo zabráníme rezervacím, které by mohly vést k večírku, na základě předchozích hodnocení hosta, která zmiňují večírky, a dalších kritérií. Víme, že může být frustrující, když jsou rezervace neočekávaně zrušeny, proto vám chceme v budoucnu poskytnout více kontextu.

  Hostitelem řízené zrušení rezervace: Od konce října 2020 budete moci okamžitě zrušit rezervaci, o které budete mít oprávněný důvod se domnívat, že povede k večírku, na základě zpráv nebo předchozích hodnoceních hostů, která zmiňují večírky. Navíc nebudete muset kontaktovat naši podporu. Pokud náš tým pro kontrolu váš důvod potvrdí, nebudou vám uloženy žádné finanční sankce ani nebude ovlivněn váš status Superhostitele.

  Když náš tým kontroluje zrušení rezervace, vyhledává důkazy o potenciálním večírku v předchozích hodnoceních hosta nebo v odeslaných zprávách. Ačkoliv tento proces umožní hostitelům zrušit rezervaci v případě podezření na večírek, musí být všechna zrušení nadále v souladu s nediskriminačními zásadami Airbnb.

  Díky této ochraně a zavedení základních bezpečnostních opatření z vaší strany můžete hostit bez obav. Více informací o důležitých opatřeních Airbnb pro zajištění bezpečnosti hostů a hostitelů najdete na stránce Důvěra a bezpečnost.

  Komunitní standardy

  Airbnb také klade velký důraz na zachování komunitních standardů, které mají za úkol zajistit bezpečnost a posílit sounáležitost v naší komunitě po celém světě. Níže jsou uvedeny některé způsoby, jak tento sdílený závazek prosazujeme mezi hostiteli a hosty.

  • Standardy pro hosty: Naše standardy spolehlivosti hostů objasňují, co Airbnb od hostů očekává, a jejich cílem je zajistit hostitelům konzistentnější a pozitivnější zkušenosti. Pokud je host nahlášen, protože některý z těchto standardů uvedených v zásadách nesplnil, je jeho chování posuzováno společně s předchozími porušeními, na základě čehož pak Airbnb dospěje k rozhodnutí. Pokud zjistíme, že host tyto standardy opravdu porušil, poskytneme mu informace o těchto zásadách a varování. Hostům, kteří tyto standardy porušují často nebo vážně, může být pozastaveno využívání Airbnb nebo můžou být z platformy odstraněni.
  • Komunitní závazek: Žádáme hosty a hostitele, aby souhlasili, že se budou ke všem lidem v komunitě Airbnb chovat s respektem, bez soudu a předsudků. Hlášení o diskriminaci bereme velmi vážně a vyšetřujeme všechna hlášení, která dostáváme. Když zjistíme porušení našich nediskriminačních zásad, náš tým komunitní podpory podniká také kroky k nápravě této situace.

  Očekáváme, že tyto změny časem zlepší chování hostů i vaše hostitelské zkušenosti. Ještě nás čeká spousta práce a velmi si vážíme vašich neustálých příspěvků. A jako vždy bychom vám rádi poděkovali za to, že jste hostiteli.

  Informace obsažené v tomto článku se mohly od jeho zveřejnění změnit.

  Hlavní témata

  • Poskytujeme vám mnoho nástrojů, které vám pomáhají mít dohled nad tím, kdy a jak budete hostit

  • Domácí pravidla jsou skvělým způsobem, jak nastavit očekávání, a my vám je pomáháme zdůraznit během celého procesu rezervace

  • Také prosazujeme standardy pro hosty a dohlížíme, aby hosté dodržovali naše komunitní zásady, jako jsou nediskriminační zásady
  Airbnb
  20. říj 2020
  Bylo to užitečné?