Nejnovější informace týkající se hodnocení Superhostitelů

Vrátili jsme se ke standardním 4 kritériím pro získání statusu Superhostitele.
Od Airbnb dne 20. srp 2020
2minutové čtení
Aktualizováno 27. čvn 2022

Highlights

 • Provedli jsme dočasné změny v našem posuzování Superhostitelů, abychom podpořili komunitu hostitelů během pandemie COVID-19

 • Abyste získali status Superhostitele, budete muset od 1. dubna 2022 splnit znovu všechna 4 naše standardní kritéria

Pandemie COVID-19 narušila cestovní ruch a běžný pracovní režim hostitelů po celém světě. Abychom ukázali, že si uvědomujeme náročnost tohoto těžkého období, provedli jsme dočasné změny v našich kritériích pro posuzování statusů Superhostitele.

Počínaje dubnem 2020 si Superhostitelé mohli zachovat svůj status, aniž by splnili všechna 4 naše standardní kritéria. Jelikož se situace kolem cestování stále zlepšuje, vracíme se k našemu původnímu procesu posuzování.

Počínaje posuzováním od 1. dubna 2022 a při všech následujících musí hostitelé splnit všechna 4 kritéria, aby získali status Superhostitele.

Jedná se o tato čtyři kritéria:

 • Celkové hodnocení nesmí klesnout pod 4,8
 • Index odpovědí aspoň 90 %
 • Hostit za poslední rok aspoň 10 pobytů (nebo 100 nocí v průběhu alespoň 3 rezervací)
 • Zachování míry zrušených rezervací na méně než 1 %
Jakmile se stanete Superhostitelem, získáte jako odměnu speciální odznak, který bude viditelný na vašem profilu a u nabídky. Posuzování Superhostitelů probíhá 4krát ročně – v lednu, dubnu, červenci a říjnu – a v rámci každého posuzování hodnotíme vaši produktivitu za posledních 365 dní.

  Status Superhostitele jsme začali prodlužovat v dubnu 2020, kdy proběhlo první posuzování Superhostitelů během pandemie COVID-19. Jelikož se ale situace kolem cestování stále zlepšuje, všichni hostitelé, kteří budou chtít získat status Superhostitele i po posuzování k 1. dubnu 2022, budou muset splnit všechny podmínky.

  Jedná se o tato čtyři kritéria:

  • Celkové hodnocení nesmí klesnout pod 4,8
  • Index odpovědí aspoň 90 %
  • 10 pobytů za poslední rok (nebo 100 nocí během alespoň tří dlouhodobých pobytů)
  • Zachování míry zrušených rezervací ve výši 1 % nebo míň
  Při dubnovém posuzování Superhostitelů se bude brát v potaz vaše produktivita za posledních 365 dní. Proto bude nejlepší, když s jakýmikoliv úpravami začnete už teď, abyste byli v dubnu připravení.

  Při posuzování statusu Superhostitele vycházíme z posledního roku, takže pokud třeba momentálně máte hodně zrušených rezervací, které nesouvisí s COVID-19, je možné, že to později bude mít negativní vliv na váš status. Status Superhostitele můžete sledovat tady

  Upozorňujeme taky, že se čtvrtletí, ve kterém Superhostitel nesplní některá ze 4 kritérií – včetně počtu pobytů a zrušených rezervací – nebude započítávat do čtyř po sobě jdoucích čtvrtletí nutných k získání kupónu na cestování nebo zážitky Airbnb v hodnotě 100 USD. Superhostitelé, kteří splní všechna 4 naše obvyklá kritéria, budou mít i nadále tato čtvrtletí započítána do svého kupónu.

  Upozorňujeme také, že i když jsme dočasně prodloužili status Superhostitelům, kteří splnili alespoň 2 z našich 4 kritérií, Superhostitelé stále musí splnit všechna 4 kritéria po dobu 4 po sobě jdoucích čtvrtletí, aby získali kupón na Airbnb v hodnotě 100 USD. Například pokud byl váš status Superhostitele prodloužen v lednu 2022, ale do dubna 2022 jste nesplnili všechna 4 kritéria, budete mít nárok na kupón v dubnu 2023, a to za předpokladu, že si svůj status udržíte i v červenci 2022, říjnu 2022 a lednu 2023.

  Highlights

  • Provedli jsme dočasné změny v našem posuzování Superhostitelů, abychom podpořili komunitu hostitelů během pandemie COVID-19

  • Abyste získali status Superhostitele, budete muset od 1. dubna 2022 splnit znovu všechna 4 naše standardní kritéria

  Airbnb
  20. srp 2020
  Bylo to užitečné?