Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Návody

Pochopení stavu rezervace

Stav rezervace ti prozradí, jak si vedeš.

Dnešní příjezdy

Host dorazí do 24 hodin.

Příjezdy zítra

Host přijede brzy, ale ne do 24 hodin.

Přijede za tento počet dní: __

Host dorazí během uvedeného počtu dní. Teď je ten správný čas vytisknout rezervační údajedomluvit se na příjezdu, pokud jste tak ještě neučinili.

Čeká se na průkaz totožnosti hosta

Hostitel požaduje, aby host před přijetím žádosti o pobyt ověřil svoji totožnost. Má na to 12 hodin, v opačném případě žádost vyprší.

Čeká se na hodnocení hosta

Host odjel a má 14 dní na napsání hodnocení pobytu.

Čeká se na platbu

Žádost o pobyt byla přijata, ale platba hosta neprošla. Rezervace nemůže být potvrzena, dokud nedojde k dokončení platby. Host má 24  hodin na zadání nových platebních údajů. V opačném případě bude rezervace zrušena bez sankcí.

Zjisti víc o rezervacích, které čekají na platbu.

Zrušeno

Rezervace byla zrušena pravděpodobně proto, že:

  • Host neověřil svou totožnost ve 12hodinové lhůtě
  • Jeho platba neprošla a do 24 hodin nestihl aktualizovat své platební údaje

Zrušeno tebou/hostem/hostitelem/Airbnb

Rezervace byla zrušena buď hostitelem, hostem, nebo Airbnb. Někdy může Airbnb zrušit rezervaci za hostitele nebo hosta.

Odjíždí dnes

Host bude odjíždět do 24 hodin.

Nevyřízená změna

Změnu pobytu inicioval buď hostitel, nebo host.

Potvrzeno

Žádost o pobyt byla přijata, buď hostitelem, nebo automaticky prostřednictvím Okamžité rezervace. Airbnb vybralo platbu.

Momentální počet hostů

Host je právě teď na pobytu. Skvělé!

Pozvánka vypršela

Host nepřijal předschválenou pozvánku k rezervaci do 24 hodin od jejího obdržení. Stále si může ubytování rezervovat, ale bude muset odeslat novou žádost o pobyt.

Pozvánka odeslána

Hostitel vyzval hosta k rezervování zobrazeného termínu s automatickým potvrzením. Host má 24 hodin na přijetí výběrem možnosti Rezervovat nyní.

Není možné

Požadovaný termín už není dostupný. Mohlo se to stát z několika důvodů, včetně překrytí rezervací nebo nedávné aktualizace kalendáře hostitele.

Nabídka vypršela

Host obdržel od hostitele speciální nabídku, ale do 24 hodin ji nepřijal.

Nedávný host

Host dokončil svůj pobyt.

Žádost zamítnuta

Hostitel žádost hosta o pobyt zamítl, takže mu nebude nic strženo.

Žádost vypršela

Hostiteli nebo hostu trvalo déle než 24 hodin, než žádost přijal nebo odmítl. Pokud má host stále zájem, musí odeslat novou žádost. Více informací o zamítnutých nebo prošlých žádostech.

Žádost stažena

Host odeslal žádost o pobyt, ale rozhodl se ji zrušit.

Hodnocení hosta

Pobyt skončil a hostitel má 14 dní na to, aby hostu napsal hodnocení.

Speciální nabídka odeslána

Hostitel vyzval hosta k rezervování požadovaného termínu za jinou cenu, než je u nabídky uvedena. Hostitelé to často dělají, aby nabídli slevu nebo přidali k rezervaci dodatečný poplatek, např. za domácího mazlíčka. Host má 24 hodin na to, aby nabídku hostitele přijal výběrem možnosti Rezervovat nyní, a v tomto případě bude rezervace automaticky přijata.

Pobyt byl změněn ze strany Airbnb

Náš tým zákaznické podpory změnil podrobnosti cesty jménem hostitele nebo hosta.

Změna pobytu byla zamítnuta

Hostitel žádost hosta o změnu pobytu zamítl.

Bylo požádáno o změnu pobytu

Host požádal o změnu některých podrobností pobytu. Pokud je hostitel neschválí, bude platit původní plán. Host bude mít možnost rezervaci zrušit.

Žádost o změnu pobytu byla odeslána

Hostitel požádal o změnu některých podrobností pobytu. Pokud je host neschválí, bude platit původní plán. Hostitel bude mít možnost rezervaci zrušit.

Změna pobytu byla zamítnuta

Host se hostitele zeptal na možnost pobytu, ale hostitel ji zamítl. To znamená, že host nemůže poslat žádost o rezervaci. Může to být proto, že došlo ke změně v jeho dostupnosti.

Poptávka

Host se hostitele zeptal na konkrétní termín, ale zatím neposlal žádost o rezervaci. Aby si hostitelé udrželi index odpovědí na dobré úrovni, doporučujeme jim, aby do 24 hodin od přijetí žádosti reagovali tím, že hosty vyzvou k zamluvení rezervace, žádost zamítnou a nebo aby hostu poslali speciální nabídku. Pak žádost vyprší. Pokud tvůj stav uvádí „Poptávka – brzy vyprší“, podívej se na palubovku Dnes a zjisti, kolik hodin máš na odpověď, než bude pozdě. Zjisti víc o kontaktování hostitelů.

Pomohl ti tento článek?

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat