Nový způsob boje proti diskriminaci na Airbnb

Představujeme Project Lighthouse, jehož cílem je odhalování, sledování a potlačení diskriminace.
Od Airbnb dne 15. čvn 2020
7minutové čtení
Aktualizováno 13. pro 2022

Highlights

  • Projekt Lighthouse nám pomůže pochopit, kdy a jak na Airbnb dochází k rasové diskriminaci

  • Spolupracujeme se skupinami pro občanská práva, abychom zajistili, že k těmto důležitým krokům přistoupíme promyšleně.

  • Spolupracujeme taky s předními organizacemi zabývajícími se ochranou osobních údajů, abychom všem zajistili respektování soukromí

Poznámka redakce: V prosinci roku 2022 jsme vydali novou aktualizaci, která podrobně popisuje zjištěné údaje z počáteční fáze projektu Lighthouse, spolu s našimi dalšími postupy boje proti diskriminaci. Projděte si podrobnosti.

Naším posláním vždycky bylo vytvořit svět, kde se budou všichni cítit jako doma. Rasismus, nenávist a diskriminace jsou v rozporu se vším, v co jako společnost a globální komunita věříme. Od roku 2016 jsme z Airbnb odstranili 1,3 milionu lidí, kteří odmítali jednat s ostatními bez předsudků a předpojatosti. Naše práce tím ale nekončí.

Důležitým krokem v našem pokračujícím boji proti diskriminaci je porozumění tomu, kdy a jak k ní dochází. Rádi bychom se s vámi podělili o přelomový projekt Lighthouse, který byl spuštěn ve Spojených státech a jehož cílem je odhalování, monitorování a překonávání diskriminace při rezervování nebo hostitelství přes Airbnb.

Víme, že budete mít ohledně projektu Lighthouse a jeho osobního významu pro vás spoustu otázek. Na této stránce jsme se pokusili na ně co nejlépe odpovědět.

Jak bude Projekt Lighthouse fungovat?
Diskriminace je založena na vnímání – a na Airbnb lidé vnímají rasu mimo jiné z křestních jmen a profilových fotek. Společně s organizacemi na ochranu občanských práv, jako jsou Color Of ChangeUpturn, začínáme s výzkumem, abychom pochopili, kdy a kde na naší platformě dochází k rasové diskriminaci, a jak účinné jsou naše podmínky, které proti ní bojují.

Jak se Projekt Lighthouse vyvíjel?
Projekt Lighthouse jsme vyvinuli za přispění předních organizací zabývajících se ochranou občanských práv a svobod, včetně organizací Asian Americans Advancing Justice - AAJC, Center for Democracy & Technology, Color Of Change, The Leadership Conference on Civil & Human Rights, LULAC, NAACP, National Action NetworkUpturn, abychom zajistili, že tuto důležitou práci budeme vykonávat ohleduplně a s respektem k soukromí všech zúčastněných.

Kdo je oprávněn se zúčastnit?
V tuto chvíli je projekt určen pouze pro hostitele a hosty z USA.

Kdy bude Projekt Lighthouse spuštěn?
Výzkum má začít v září a všichni hostitelé i hosté budou mít možnost se z něj odhlásit. Podrobnosti procesu i možnost jeho odmítnutí jsme zveřejnili 30. června. Na odmítnutí tohoto procesu budou mít uživatelé 30 dní.

Jak bude Airbnb využívat mé údaje?
Tento projekt pracuje s diskriminací, která je založena na smyslovém vnímání. Lidé často vnímají rasu na základě jména a vzhledu dané osoby. Pro získání těchto vjemových informací budeme sdílet jména a k nim přidané profilové fotky na Airbnb s nezávislým partnerem mimo Airbnb. Tento partner je vázán přísnou dohodou o mlčenlivosti, takže předané informace nesmí sdílet s nikým jiným.

Partner posoudí fotky a rodná jména a na základě subjektivního vnímání posoudí rasovou identitu jednotlivých uživatelů. O výsledky se pak podělí se specializovaným týmem Airbnb výhradně pro antidiskriminační účely. Než k tomu dojde, budou odstraněny všechny informace, které spojují vnímanou rasu s účtem, včetně fotky, jména a dalších podrobností, které by mohly pomoci identifikovat konkrétní účet na Airbnb. Airbnb nebude spojovat vnímanou rasu s konkrétním účtem, a tyto informace nepoužije k zaměření se na konkrétní osobu.

Výsledky vnímané identity od našeho partnera použijeme například k tomu, abychom zjistili, jestli jsou rezervace určité rasy odmítány častěji než jiné, což nás nasměruje k vytvoření nových funkcí a zásad, které tyto odlišnosti pomůžou vyřešit. Spojili jsme se s organizacemi na ochranu občanských práv a soukromí, abychom zajistili, že tento úkol budeme vykonávat s respektem k soukromí všech zúčastněných.

Bude Airbnb používat algoritmus, technologii rozpoznávání obličejů nebo strojové učení?
Ne. Věříme, že nejlepší způsob, jak získat informace o vnímané rasové identitě, je prostřednictvím lidského vnímání a ne s využitím strojového učení. Použití algoritmů, technologie rozpoznávání obličejů nebo strojového učení pro něco tak citlivého, jako je rasová identita, by vyžadovalo pečlivé zvážení a zapojení organizací na ochranu občanských práv a soukromí. Pokud to budeme někdy zvažovat, požádáme je o poradenství a podporu, a taky bychom vás řádně informovali.

Profilové fotky se nezobrazují, dokud rezervace není potvrzena. Proč v tomto průzkumu využíváte profilové fotky?
I když se profilové fotky v počáteční fázi procesu rezervace nezobrazují, zajímalo by nás, jak ovlivňují interakce uživatelů na platformě z hlediska potenciálního zrušení rezervace nebo hodnocení.

Jak bude Airbnb dbát na mé soukromí?
Vámi vnímaná rasová identita bude oddělena od vašeho profilu, takže tato informace nebude vázána na žádný konkrétní účet na Airbnb. Tyto informace nepoužijeme k tomu, abychom jakkoliv ovlivnili individuální zkušenost hostitele nebo hosta na Airbnb ani k žádným marketingovým účelům. Budou využity pouze k antidiskriminačním účelům. Analýzu vzorců budeme aplikovat ve větším měřítku.

Proč Airbnb ohlašuje Projekt Lighthouse právě v této době?
Na projektu jsme pracovali téměř dva roky a jeho spuštění bylo naplánováno na konec roku 2020. Ale nedávné události ve Spojených státech nás donutily jednat rychleji. Přestože Airbnb už zkoumá případy diskriminace, které byly nahlášeny uživateli, v současné době nemáme způsob, jak monitorovat trendy a vzorce, který by tento nešvar odhaloval. Zaznamenané jednotlivé případy diskriminace můžou být příznakem rozsáhlejšího systémového problému a my chceme potírat vše.

Co se stane, když Airbnb odhalí nespravedlnost?
Projekt Lighthouse je součástí naší pokračující snahy, jejímž cílem je předcházet diskriminaci na Airbnb a reagovat na ni. Veškeré postřehy použijeme k vývoji nových funkcí a pravidel, které na naší platformě vytvoří spravedlivější prostředí a podpoří naše trvalé poslání, jímž je zajištění sounáležitosti.

Existují i jiné typy diskriminace. Proč se Airbnb zaměřuje právě na tu rasovou?
Stojíme proti všem typům diskriminace – nejen proti té rasové, ale i proti diskriminaci vůči jedné konkrétní komunitě. Jsme odhodláni bojovat proti diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, národnostního původu, věku, pohlaví, genderové identity, náboženství, sexuální orientace, handicapu a rodinného stavu – to vše jsou problémy, které ovlivňují hostitele i hosty po celém světě. Tohle je jeden kousek větší skládačky.

Jak se z projektu Lighthouse odhlásím?
Předvolby pro odhlášení můžete kdykoliv změnit v nastaveních ochrany osobních údajů a sdílení. Pokud se odhlásíte, vaše informace už nebudou dál shromažďovány pro projekt Lighthouse. Pamatujte ale, že zahrnutím svých údajů do tohoto úsilí nám pomáháte vytvářet nové měřítko k odhalování a monitorování diskriminace na Airbnb a boji proti ní. Vámi vnímaná rasová identita bude oddělena od vašeho profilu, takže tato informace nebude vázána na váš konkrétní účet na Airbnb.

Jak Airbnb pomáhá ostatním společnostem v boji proti diskriminaci?
Technologické společnosti nesou obrovskou odpovědnost za poskytování zážitku, který je spravedlivý pro všechny bez výjimek. Chceme, aby měl projekt Lighthouse dopad i mimo Airbnb. A právě proto zveřejňujeme jeho metodiku ve veřejně dostupném technickém dokumentu. Doufáme, že tento dokument poslouží jako návod pro ostatní společnosti a že se stane výchozím bodem pro další inovace, které budou důsledně monitorovat diskriminaci a zároveň chránit soukromí uživatelů.

Co všechno už Airbnb podniklo v boji proti diskriminaci?
V posledních několika letech jsme na Airbnb zavedli několik změn, jejichž cílem je boj proti diskriminaci. Patří mezi ně:

  • Naše nediskriminační zásady: Každý uživatel Airbnb musí souhlasit s naším Komunitním závazkemnediskriminačními zásadami. Pokud jste u nás diskriminaci zažili, problém prošetříme, podnikneme příslušné kroky a v případě potřeby vám pomůžeme najít jiné ubytování.
  • Ochrana profilových fotek: Všichni máme nějaké předsudky. Společnosti jako Airbnb však můžou vytvořit nástroje, které znemožní, aby se lidé na základě předsudků rozhodovali. Profilové fotky hostů se proto hostitelům zobrazí až po potvrzení rezervace, což podporuje jejich objektivnější rozhodování.
  • Objektivní rezervace: Okamžitá rezervace umožňuje hostům zamluvit si rezervaci okamžitě, což hostitelům zjednodušuje proces rezervování a hostům zajišťuje objektivnost tohoto procesu. Tímto způsobem lze rezervovat miliony nabídek ubytování a neustále přibývají nové.
  • Specializovaný antidiskriminační tým: Airbnb má specializovaný tým zaměřený na provádění změn na naší platformě, které pomáhají předcházet diskriminaci a řešit ji, včetně rozvoje iniciativ, jako je Projekt Lighthouse a ochrana profilových fotek.

Projekt Lighthouse sám o sobě diskriminaci na naší platformě neukončí, ale je to důležitý krok, který nám může pomoct identifikovat diskriminaci, která by jinak zůstala neodhalena. A je to jen jedna z mnoha iniciativ, na kterých pracujeme, aby bylo Airbnb spravedlivější pro všechny.

Děkujeme, že jste součástí naší komunity a že nám pomáháte tvořit svět, v němž se můžou všichni cítit jako doma.

Informace obsažené v tomto článku se mohly od jeho zveřejnění změnit.

Highlights

  • Projekt Lighthouse nám pomůže pochopit, kdy a jak na Airbnb dochází k rasové diskriminaci

  • Spolupracujeme se skupinami pro občanská práva, abychom zajistili, že k těmto důležitým krokům přistoupíme promyšleně.

  • Spolupracujeme taky s předními organizacemi zabývajícími se ochranou osobních údajů, abychom všem zajistili respektování soukromí

Airbnb
15. čvn 2020
Bylo to užitečné?