Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Změna podmínek v případě zrušení rezervace hostitelem, kterému se dalo předejít

  Tady je důvod, proč tyhle aktualizace provádíme.
  Od Airbnb dne 20. čvc 2022
  6minutové čtení
  Aktualizováno 18. srp 2022

  Hlavní témata

  • Rušení rezervací z důvodů, kterým lze předejít, poškozuje hosty, hostitele i Airbnb, a proto měníme naše podmínky

  • Pokud rezervaci zrušíte z důvodů, kterým se dalo předejít, odečteme vám z následujících výplat poplatek

  • Rušení rezervací z oprávněných důvodů, které nemůžete ovlivnit, zpoplatněno nebude

  Jako naši partneři na Airbnb odvádějí hostitelé při každodenní podpoře svých hostů perfektní práci často sahající nad rámec jejich povinností. Proto jsou hosté z celého světa ochotni svěřit naprostým cizincům jedny z nejdůležitějších dnů svého života – od letních prázdnin a dovolených až po líbánky a oslavy výročí.

  Když však zruší rezervaci z důvodů, kterým se dalo předejít – jako je náhodná dvojitá rezervace nebo potřeba přednostně ubytovat přátele a rodinu – hosté pak ztrácejí důvěru v Airbnb, což v konečném důsledku ubližuje všem hostitelům.

  Z těchto důvodů aktualizujeme naše Storno podmínky hostitele. Aktualizace podmínek se budou vztahovat na všechna zrušení rezervace od 22. srpna 2022. Tyto podmínky jsou v platnosti již léta a v případě nutnosti zrušení rezervace zahrnovaly jen malé poplatky. Výše poplatku závisela na tom, jak dlouho před příjezdem hosta jste rezervaci zrušili. Dříve jsme účtovali 50 USD za zrušení rezervace více než sedm dnů před příjezdem a 100 USD za zrušení rezervace méně než sedm dnů před příjezdem.

  Uvědomili jsme si, že tato struktura poplatků dostatečně neodráží náklady na přesun hostů do podobného nebo lepšího ubytování, často na poslední chvíli a poté, co hostitel zruší rezervaci z důvodu, kterému se dalo předejít. Zároveň neodráží dopad takto zrušených rezervací na hosty, hostitele a Airbnb – včetně toho, že hosté, kterým je rezervace zrušena, ztratí v naši platformu důvěru.

  Změny našich poplatků za zrušení rezervace

  Pokud hostitel zruší rezervaci z důvodu, kterému se dalo předejít, bude mu z následujících výplat odečten poplatek v aktualizované výši. Poplatek se bude odvíjet od výše účtované částky za rezervaci a od toho, jak blízko před příjezdem bude rezervace zrušena.

  Poplatek bude účtován také v případě, kdy se host nebude moct ubytovat, protože ubytování představuje vážné zdravotní riziko, například z důvodu rozsáhlé plísně, nebo protože se ubytování podstatně liší od popisu nabídky, například když hostitel nabízí vilu se třemi ložnicemi a ve skutečnosti se jedná o byt s jednou ložnicí. Takové rezervace (a další příklady uvedené níže v sekci „Odpovědi na často kladené otázky“) budou považovány za rezervace zrušené na poslední chvíli.

  Podle aktualizovaných podmínek bude minimální storno poplatek činit 50 USD a ten maximální pak bude 1000 USD. Celková cena rezervace použitá k výpočtu poplatku zahrnuje sazbu za noc, poplatek za úklid a poplatek za domácí mazlíčky, ale nezahrnuje daně a poplatky hostů. U pobytů na 28 a více nocí se k výpočtu poplatku používá cena za prvních 30 nocí.

  • Pokud je rezervace zrušena víc než 30 dní před příjezdem, poplatek je 10 % z částky rezervace.
  • Pokud je rezervace zrušena víc než 48 hodin a míň než 30 dní před příjezdem, poplatek je 25 % z částky rezervace.
  • Pokud je rezervace zrušena do 48 hodin před příjezdem nebo po něm, poplatek je 50 % z částky rezervace za nevyužité noci.

  Tyto důsledky podmínek při zrušení rezervace se nemění:

  Podpora při nepředvídatelných událostech

  Pokud musíte rezervaci zrušit z nevyhnutelných důvodů, pomůžeme vám pro hosty najít jiné ubytování a poplatek vám účtovat nebudeme. Nevyhnutelné důvody zahrnují:

  • Oprávněný důvod, který nemůžete ovlivnit, jako jsou nouzové opravy (třeba únik plynu nebo prasklé potrubí) nebo vážné onemocnění, které vám brání v hostitelství.
  • Důkaz, že host má v úmyslu uspořádat večírek nebo porušit domácí pravidla.
  • Polehčující okolnosti, jako jsou vyhlášené mimořádné události a epidemie, některé přírodní katastrofy nebo vládní cestovní omezení.

  Pokud hostíte prostřednictvím Okamžité rezervace, existují i další oprávněné důvody ke zrušení rezervace.

  Pokud si nejste jisti, jestli váš důvod ke zrušení rezervace zapadá do oprávněných situací, kontaktujte nás ještě předtím, než rezervaci zrušíte. Mějte na paměti, že byste nikdy neměli rušit rezervace z důvodů, které porušují naše Nediskriminační zásady, a jakékoli zkreslení důvodů zrušení rezervace může mít následky.

  Odpovědi na často kladené otázky

  Jaký typ důkazu můžu poskytnout, když musím rezervaci zrušit?
  Pokud musíte rezervaci zrušit z oprávněného důvodu, který je mimo vaši kontrolu, požádáme vás o předložení důkazu komunitní podpoře. V případě nouzových oprav můžete například poskytnout fotky, videa popř. další dokumentaci a v případě vážného osobního onemocnění třeba dopis od lékaře.

  Pokud rezervaci rušíte, protože se domníváte, že host hodlá uspořádat večírek nebo porušit domácí pravidla, požádáme vás o předložení důkazů komunitní podpoře. Může jít o vlákna zpráv a textové zprávy s vaším hostem nebo jinou dokumentaci.

  Pokud si nejste jisti, jestli máte ke zrušení rezervace oprávněný důvod, kontaktujte nás. Důkazy, které máte k dispozici, s vámi rádi projdeme.

  Mějte na paměti, že podezření týkající se plánovaných večírků vašich hostů nejsou vždy oprávněná a nikdy byste neměli rezervaci zrušit z důvodů, které porušují naše Nediskriminační zásady. Pokud máte obavy, že by vaši hosté mohli porušit Podmínky pro pořádání večírků a oslav nebo vaše domácí pravidla, zkuste jim napsat zprávu a položit jim následující doplňující otázky:

  • Kdo další s vámi přijede?
  • Jaký je důvod vaší cesty?
  • Můžete potvrdit, že jste si přečetli domácí pravidla?

  Co se stane, když u mě host najde chybějící vybavení nebo podobný problém?
  Ve vzácných případech, kdy ubytování představuje významné zdravotní riziko nebo se podstatně liší od popisu v nabídce a host na tuto situaci upozorní komunitní podporu krátce po příjezdu, Airbnb zváží vyměření storno poplatku v souladu s těmito podmínkami. V některých případech může být vaše nabídka suspendována, dokud Airbnb nezíská potvrzení, že došlo k nápravě.

  Tyto situace by byly považovány za zrušení rezervace hostitelem po příjezdu hosta a měly by tak za následek storno poplatek ve výši 50 % z částky rezervace za všechny noci, které host v ubytování nestráví.

  Mezi tyto situace patří:

  • Podmínky v ubytování představují závažná zdravotní rizika, například viditelná plíseň v prostoru kontrolovaném hostitelem.
  • Byl uveden nesprávný typ domova nebo pokoje: Lokalita nabídky nebo typ pokoje se podstatně liší od popisu, například když hostitel nabízí vilu se třemi ložnicemi a ve skutečnosti se jedná o byt s jednou ložnicí.
  • Byla zadána nesprávná lokalita: Lokalita nebo adresa nabídky ubytování jsou nesprávné a záměrně zkreslené, například když hostitel tvrdí, že se jeho dům nachází v Los Angeles, ale ve skutečnosti se nachází v nedalekém Burbanku.
  • Chybí kriticky důležité vybavení: Nabídce chybí stěžejní položka vybavení, která byla zvýrazněna v nabídce, například když hostitel tvrdí, že jeho ubytování má přístup k bazénu, ale ve skutečnosti tomu tak není.
  • Hostitel provedl při příjezdu podstatnou změnu rezervace: Může jít o nahrazení jednoho ubytování na Airbnb jiným.

  Co když se s hostem dohodneme na zrušení rezervace?
  Pokud vás host kontaktuje a požádá o zrušení rezervace a vy se zrušením souhlasíte, poplatky ani další důsledky plynoucí z těchto podmínek se na vás nevztahují. Váš host musí v takovém případě zahájit proces zrušení rezervace kontaktováním komunitní podpory.

  Touto cestou pak budete moct žádost hosta schválit. Pokud tak učiníte, nebudou se vás ani vašeho hosta týkat žádné poplatky ani jiné následky. Pokud žádost o zrušení rezervace schválit nechcete, budou se na rezervaci vztahovat vaše standardní storno podmínky.

  Mějte na paměti, že pokud hosta vyzvete ke zrušení rezervace, kterou nemůžete dodržet, porušujete tím Podmínky zrušení rezervace hostitelem.

  Co se stane, když rezervaci zruší host?
  V případě zrušení rezervace hostem platí vaše standardní storno podmínky.

  Pokud rezervaci zruší spoluhostitel, budou se následky vztahovat na účet spoluhostitele?
  Zrušení rezervací je vždy vázáno na účet primárního hostitele. Když spoluhostitel zruší rezervaci z důvodu, kterému se dalo předejít, ovlivní takové zrušení účet primárního hostitele dané nabídky.

  Platí tyto poplatky a jejich důsledky na úrovni nabídky nebo hostitele?
  Poplatky a důsledky spojené s aktualizovanými storno podmínkami platí na úrovni hostitelů. Například pokud máte pět nabídek a u dvou samostatných nabídek musíte rezervaci zrušit z důvodu, kterému se lze vyhnout, budou se obě tato zrušení vztahovat na váš primární hostitelský účet.

  Co se stane, když musím rezervaci zrušit kvůli problémům s rezervačním softwarem, kvůli kterému došlo k dvojí rezervaci?
  V případě potíží s naší službou se Airbnb vzdá všech souvisejících poplatků a následků. Pokud je problém způsoben poskytovatelem softwaru třetí strany a hostitel kvůli němu musí zrušit rezervaci, bude muset při žádosti o prominutí jakýchkoli poplatků a následků předložit důkazy o incidentu nebo výpadku třetí strany.

  Jako důkazy je možné použít mimo jiné např. e-maily od poskytovatele třetí strany týkající se incidentu nebo výpadku či důkazy o telefonním hovoru s třetí stranou poskytovatele, spolu se shrnutím tohoto hovoru.

  Přečtěte si tipy, jak předejít rušením rezervací

  Tyto podmínky aktualizujeme s cílem snížit počet rezervací zrušených z důvodů, kterým lze předejít, a dále posílit důvěru mezi hosty a hostiteli na Airbnb. Pokud máte jakékoli dotazy nebo zpětnou vazbu, dejte nám vědět

  Informace obsažené v tomto článku se mohly od jeho zveřejnění změnit.

  Hlavní témata

  • Rušení rezervací z důvodů, kterým lze předejít, poškozuje hosty, hostitele i Airbnb, a proto měníme naše podmínky

  • Pokud rezervaci zrušíte z důvodů, kterým se dalo předejít, odečteme vám z následujících výplat poplatek

  • Rušení rezervací z oprávněných důvodů, které nemůžete ovlivnit, zpoplatněno nebude

  Airbnb
  20. čvc 2022
  Bylo to užitečné?