Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Zásady komunity

Podmínky polehčujících okolností

Pamatuj: S účinností od 31. května 2022 se na okolnosti související s pandemií COVID-19 tyto podmínky již nebudou vztahovat. U rezervací zamluvených před 31. květnem 2022 budou některé okolnosti související s COVID-19 nadále kryty. Pro vnitrostátní rezervace v Jižní Koreji platí jiné podmínky.

Datum nabytí účinnosti: 20. ledna 2021

Přehled

Tyto Podmínky polehčujících okolností vysvětlují postup rušení rezervací v případě, že po rezervování dojde k nepředvídaným událostem, které nemůžeš ovlivnit a znemožňují absolvování pobytu. Tyto podmínky se vztahují na rezervace ubytování i zážitků.

V případech, kdy tyto podmínky umožňují zrušení rezervace, mají přednost před storno podmínkami rezervace. Hosté, na které se tyto podmínky vztahují, mohou rezervaci zrušit a v závislosti na okolnostech obdržet finanční náhradu, cestovní kredit a/nebo jinou protihodnotu. Hostitelé, na které se tyto podmínky vztahují, mohou rezervaci zrušit bez nepříznivých následků, ale v závislosti na okolnostech může dojít k zablokování termínu zrušené rezervace v kalendáři.

Jaké události jsou pokryty

Tyto podmínky používají termín „Událost“ k označení následujících situací, které nastanou po zamluvení rezervace, jsou v době jejího provedení nepředvídatelné a brání dokončení rezervace nebo ji právně zakazují.

Změny ve vládních požadavcích ohledně cestování. Neočekávané změny ve vízových nebo pasových povinnostech uložené úřady, které znemožňují cestování do destinace. Netýká se to ztráty cestovních dokladů, skončení jejich platnosti nebo jiných osobních okolností souvisejících s možností vycestovat.

Vyhlášení nouzových stavů a epidemie. Vláda vyhlásila místní nebo národní nouzové stavy, epidemie, pandemie a mimořádné události v oblasti veřejného zdraví. Netýká se stávajících nákaz, které jsou v oblasti obvyklé – jako je například malárie v Thajsku nebo horečka dengue na Havaji.

Omezení svobody cestování nařízené vládou. Cestovní omezení uložená úřady, která znemožňují nebo zakazují cestování do lokality ubytování, pobyt v této lokalitě nebo návrat z ní. Nezahrnuje nezávazné cestovní výstrahy a podobná vládní doporučení.

Vojenské akce a ozbrojené střety. Vyhlášení války, ozbrojené střety, invaze, občanská válka, terorismus, výbuchy, bombové útoky, vzpoury, nepokoje, povstání a občanské nepokoje.

Přírodní katastrofy. Přírodní katastrofy, zásahy vyšší moci, rozsáhlé výpadky základních veřejných služeb, sopečné erupce, tsunami a další závažné a abnormální události spojené s počasím. Nezahrnuje počasí ani přírodní podmínky, které jsou v daném místě natolik běžné, že je lze předvídat – například hurikány, k nimž dochází během období hurikánů na Floridě.

Co není kryto

Vše ostatní. Tyto podmínky umožňují zrušení rezervací pouze v souvislosti s výše popsanými událostmi. Na žádné další události se tyto podmínky nevztahují. Mezi situace, na které se tyto podmínky nevztahují, patří: neočekávaná nemoc nebo zranění, vládní povinnosti, jako je účast v porotě, přítomnost u soudu nebo vojenské povinnosti, cestovní výstrahy nebo jiné vládní pokyny (kromě zákazu cestování), zrušení nebo přesunutí události, na kterou byla rezervace provedena, a narušení dopravy nesouvisející s danou událostí, jako jsou uzavření silnic, jakož i zrušení letu, vlakového, autobusového nebo trajektového spojení. Pokud rezervaci v těchto případech zrušíš, částka finanční náhrady bude záležet na storno podmínkách, které se na rezervaci vztahují.

Další kroky

Pokud tě upozorníme nebo zveřejníme informace potvrzující, že se tyto podmínky vztahují na tvou rezervaci, postupuj podle našich pokynů ke zrušení. Jakmile tě upozorníme nebo zveřejníme informace o tom, na co se tyto podmínky vztahují, měl/a bys mít možnost na stránce Pobyty dotčenou rezervaci v souladu s podmínkami zrušit. Pokud se domníváš, že by se uvedené podmínky měly vztahovat na tvoji rezervaci, ale zatím jsme neoznámili ani nezveřejnili informace o konkrétní Události, kontaktuj nás pro zrušení rezervace. Ve všech případech bys měl/a být připraven/a předložit dokumentaci, která prokáže, jak událost ovlivnila tebe nebo tvou rezervaci.

Máš-li dotazy, kontaktuj nás.

Další věci, které je důležité vědět

Tyto podmínky se vztahují na všechny rezervace s datem příjezdu v den nabytí jejich účinnosti nebo později.

Pomohl ti tento článek?

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat